11-16. TRÖJA & KOFTA MED MATCHANDE MÖSSOR

Artnr
11-16

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman

GARNKVALITÉ Lady
GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr, Mellanraggi
STORLEKAR 80-86(92-98)104-110(116-122) cl
STORLEKAR/EUR 9 mån-1½(1½-3)3-5(5-7) år
BRÖSTVIDD 51-53(54-55)56-57(58-60) cm Järbo Garn Kroppsmått
ÖVERVIDD Ca 67(69)71(75) cm Plaggets mått
ÄRMLÄNGD Ca 21(24)28(32) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 37(40)43(46)cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG TRÖJAN
Fg.1 (44919) grön Ca 150(150)200(200) g
Fg.2 (44501) vit Ca 100(100)100(150) g
Fg.3 (44912) brun Ca 10(10)15(20) g
Fg.4 (44922) cerise Ca 5(5)5(5) g
GARNÅTGÅNG HÄNGMÖSSA
Fg.1 (44919) Ca 30 g
Fg.2 (44501) Ca 30 g
Fg.3 (44912) Ca 30 g
GARNÅTGÅNG KOFTA
Fg.1 (44919) Ca 10(10)10(10) g
Fg.2 (44501) Ca 100(100)150)150 g
Fg.3 (44912) Ca 10(10)15(20) g
Fg.4 (44922) 200(200)250(250)g
GARNÅTGÅNG INKAMÖSSA
Fg.1 (44919) Ca 10(10)10(10) g
Fg.2 (44501) Ca 25(50)50(50) g
Fg.3 (44912) Ca 10(10)10(10) g
Fg.4 (44922) Ca 20(25)35(50) g
STICKOR Nr 3½ och 4
TILLBEHÖR Koftan 6 knappar
MASKTÄTHET 20 m och 28 v slätst på st 4 = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 20 m.

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

FÖRKLARINGAR
Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm.
Öka 1 m = plocka upp tråden mellan två m, vrid den och sticka den rät.
Enkelint: i början av v = 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna, i slutet av v = 2 m tills rätt
Dubbelint: i början av v = 3 m tills rätt i de bakre maskbågarna, i slutet av v = 3 m tills rätt
Mönster enl diagram. OBS! Sno trådarna väl om varandra vid färgbyte så att inga hål uppstår.

TRÖJA/BAKSTYCKE
Lägg på st 3½ med fg 1 upp 77(77)82(82) m och sticka resår 2 rm 3 am innanför kantm i var sida i 3 cm. Minska på sista v 8(6)9(5) m jämnt fördelat = 69(71)73(77) m. Byt till st 4 och sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 22(24)26(28) cm stickas mönster enl diagram 1. Utgå från mittmaskan. När arb mäter ca 23(25)27(29) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 2-1 m. Efter avslutat diagram stickas med fg 2 rest av arb. Vid 36(39)42(45) cm avm för nacken de mittersta 21(23)25(27) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2 m för nacken. Samtidigt med första avm för nacken avm vartannat v för axeln 10-9(10-9)10-9(10-10) m.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakst tills arb mäter 32(35)37(40) cm. Avm då för halsen de mittersta 13(15)17(19) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 2-2-1-1 m. Avm för axeln lika bakst.

ÄRMAR
Lägg på st 3½ med fg 1 upp 37(42) 42(47) m och sticka resår 2 rm 3 am innanför kantm lika bakst. Minska på sista v 2(3)1(4) m jämnt fördelat = 35(39)41(43) m. Byt till st 4 och sticka slätst rest av arb. När arb mäter 5 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1(1½)1½(1½) cm:s mellanrum tills det finns 59(63)67(71) m på stickan.OBS!
När arb mäter ca 16(19)23(26) cm börja sticka mönster enl diagram 1. Utgå från mittmaskan. Efter avslutat diagram stickas med fg 2 rest av arb. När arb mäter ca 21(24)28(32) cm avm för ärmhål vartannat v lika bakst. Maska av rest m.

KOFTA/BAKSTYCKE
Stickas lika som bakst på tröjan men lägg upp och sticka med fg 4.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg på st 3½ med fg 4 upp 37(37)42(42) m och sticka resår 2 rm 3 am innanför kantm , i 3 cm. Minska på sista v 2(1)5(3) m jämnt fördelat = 35(36)37(39) m. Byt till st 4 och sticka slätst rest av arb. Börja att sticka mönster vid samma höjd som på bakst. Börja i sidan lika bakst. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 31(34)37(39) cm avm för halsen i framkanten vartannat v 7-2-2-1-1(7-3-2-1-1)7-3-2-2-1(8-3-2-2-1) m.
Maska av för axeln lika bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE
Stickas lika som vänster framstycke men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Stickas lika som ärmarna på tröjan, men lägg upp och sticka med fg 4.

INKAMÖSSA
Öronlapp: Lägg på st 4 med fg 2 upp 6 m och sticka rätst (1:a v = avigs). På nästa v från räts börjar man att öka 1 m i var sida innanför 1 kantm. Upprepa ökn vart 4:e v tills det finns 14 (14) 16 (16) m på stickan. Sticka tills öronlappen mäter ca 8(8)9(9) cm. Börja då att från räts öka 1 m i början av v, innanför kantm enl följ: öka 1 m vart 4:e v 2 ggr, 1 m vartannat v 3 ggr. Lägg på nästa v från räts upp 2 nya m i början av v = 21(21)23(23) m. Sticka 2 räta v. Lägg arb åt sidan. Sticka ytterl en likadan öronlapp.
Kullen: Börja mitt bak och lägg på st 4 med fg 2 upp 10(11)11(12) m = halva bakkanten, tag med en öronlapp (den rundade sidan först) lägg upp 24(26)26(26) m = fram, tag med den andra öronlappen(se till att den rundade kanten kommer baktill) lägg upp 10(11)11(12) m = halva bakkanten = 86(90)94(96) m på stickan. Sticka 2 räta v och öka 4(0)4(2) m jämnt födelat på sista v = 90(90)98(98) m på stickan (1:a v = räts). Sticka nu slätst rest av arb. Sticka 2 v och sticka sedan enl diagram 2 i 11 v. Därefter stickas rest av mössan med fg 4. När kullen mäter ca 11(12)13(14) cm görs ett intagningsv enl följ: kantm X 2 m tills, 9(9)10(10) m X. Upprepa X-X v ut. Sluta med kantm. Sticka 3 v. Gör ytterl 1 intagningsv . Därefter görs intagningsvarvet med 1 v:s mellanrum tills det återstår 0 m mellan int. Det blir 1 m mindre mellan int för varje gång. Sticka på nästa v från räts ihop m 2 och 2 v ut. Tag av garnet och drag genom rest m. Fäst
tråden väl.

HÄNGMÖSSA
Lägg på st 3½ med fg 1 upp 134 m och sticka resår 3 rm 3 am. Byt till fg 3 och sticka ränder enl följ: X 10 v med fg 3, 10 v med fg 1, 10 v med fg 2 X. Upprepa X-X. OBS! När arb mäter ca 25 cm gör 1 intagningsvarv från räts enl följ: kantm X sticka 3 rm, sticka ihop 2 am, 1 am X. Upprepa X-X v ut, sluta med kantm. Sticka 3 v. Gör 1 intagningsvarv från räts enl följ: kantm X sticka ihop 2 rm, 1 rm, 2 am X. Upprepa X-X v ut. Sluta med kantm. Sticka 3 v. Sticka på nästa v ihop m 2 och 2. Maska av . Arb ska nu mäta ca 28 cm. Tag av garnet och drag tråden genom rest m och fäst väl.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.
TRÖJA: Sy ihop höger axelsöm. Halskant: Plocka från räts med st 3½ och fg 2 upp 62(67)72(77)82 m runt halsringningen och sticka resår 2 rm 3 am innanför kantm i var sida. Sticka resår i ca 2 cm. Maska av i resår. Sy ihop vänster axelsöm + halskanten. Sy i ärmarna. Sy ihop sid-och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
KOFTA: Sy ihop axelsömmarna. Vänster framkant: Plocka från räts med st 3½ utmed framkanten upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v, enl följ: Plocka upp med fg 4 nertill tills det övergår till mönster, byt då och plocka upp resten med fg 2. Sticka resår 2 rm 3 am med respektive fg i 2 cm. Maska av i resår. Höger framkant: Stickas lika som vänster men åt motsatt håll. Gör dessutom 5 st knapphål mitt på resåren. Det översta ca 3 cm nedanför halskanten, det nedersta ca 1½ cm ovanför nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Knapphål = avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.
Halskant: Plocka från räts med st 3½ och fg 2 utmed halsringningen (obs! även över framkanterna) upp 67(72)77(82)87 m. Sticka resår 2 rm 3 am innanför kantm. När resåren mäter 1 cm gör 1 knapphål på höger sida mitt ovanför övriga knapphål. Avm i resår när resåren mäter 2 cm. Sy i ärmar. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Sy i knappar.
HÄNGMÖSSA: Sy ihop sömmen. Använd kantm till sömsmån.
INKAMÖSSA: Sy ihop sömmen bak. Använd kantm till sömsmån.

Skriv din egen recension
Du recenserar:11-16. TRÖJA & KOFTA MED MATCHANDE MÖSSOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!