5-06. 50-TALSTRÖJA MED MÖSSA

Artnr
5-06

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Katarina Segerbrand
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Lady
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Fuga Tänk på att garnåtgången kan variera vid
byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
STORLEK/ÅR 1½-2 (3-4) 5-6 (7-8) 9-10 (11-12) år
CENTILÅNG 92 (104) 116 (128) 140 (152) cl
BRÖSTVIDD 54 (56) 58 (62) 67½ (74½) cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 73 (75) 77 (81) 87 (95) cm Plaggets mått
LÄNGD 40 (44) 46 (50) 54 (56) cm Plaggets längd
MÖSSA 49-50 (51-52) 53 (53) 54 (54) cm Huvud omkrets
GARNÅTGÅNG TRÖJA
FG 1. 200 (200) 250 (250) 300 (350) g
FG. 2 50 (50) 50 (50) 50 (50) g
GARNÅTGÅNG MÖSSA
FG. 1 40 (40) 40 (40) 40 (40) g
FG. 2 10(10) 10 (10) 10 (15) g
STICKOR Nr 3½ och Nr 4
MASKTÄTHET 20 m och 32 v strukturstickning på st 4 = 10 cm Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Stickar du för fast byt till en grövre sticka, stickar du för löst byt till en finare sticka.

FÖRKLARINGAR
Kantmaska (km): Den yttersta m i var sida = kantm, stickas rät alla v. Öka 1 m: lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.

TRÖJA/BAKSTYCKET
Lägg med st 3½ och fg.1 upp 72(74)76(80)86(94) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 3(3)3(4)4(4) cm. (1:a v = avigs).
Öka på sista v 3 m jämt fördelat. Byt till st 4 och strukturmönster enligt diagram. När arb. mäter 25(28)29(32)35(36) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 2-1 (2-1) 2-1 (2-1-1) 2-1-1 (2-1-1) m. Vid 38 (42) 44 (48) 52 (54) cm avm för nacken de mittersta 23(23)25(25)27(27) m och var sida stickas för sig. Avm ytterligare vartannat v 1-1 m. Avm rakt för axeln vid 40(44)46(50)54(56) cm. Den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. Vid 35(39)40(44)47(49) cm avm de mittersta 17(17)19(19)21(21) m för halsen och sticka var sida för sig. Avm ytterligare 2-2-1 m. Avm rakt för axeln vid samma mått som på bakstycket.

ÄRMAR
Lägg med st 3½ och fg.1 upp 46(48)50(52)54(54) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 3(3)3(4)4(4) cm (1:a v = avigs). Öka på sista v 3 m jämt fördelat. Byt till st 4 och strukturmönster enligt diagram. När arb. mäter 4(4)4(5)6(6) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 1½(1½)1½(1½)2(2) cm mellanrum tills det finns 75(79) 83(87)9195) m på stickan. Vid 24(27)32(36)40(44) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 2-1(2-1)2-1(2-1-1)2-1-1(2-1-1) m. Därefter avm resterande m elastiskt.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm.
Halskant: Plocka från räts med st 3½ och fg. 1 upp 84(84)90(90)98 (98) m och sticka 2 v rät, nu stickas resår 1 rm, 1 am i 2(2)2½(2½)3(3) cm, sist v från avigs, byt till fg 2 och maska av rät. Sy ihop vänster axelsöm och halskant (eller sy i en dragkedja om så behövs). Sy i ärmarna. Sy därefter ihop sid och ärmsömmarna, använd kantm till sömsmån.
Pressa lätt på sömmarna.

MÖSSA
Lägg med st 3½ och fg 1 upp 92 (96) 98 (100) 102 (102) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 2(2)2½(2½)3(3) cm. (1:a v = avigs).
Byt till st 4 och sticka strukturmönster enligt diagram. När hela arbetet mäter 14(15)16(17)17(18) cm, sista v från avigsidan, stickas enbart slätstickning och man minskar för kullen: sticka 2 m tills v ut. Upprepa detta minskningsvarv vartannat v ytterligare 2 ggr. Sticka 1 v avigt. Tag av garnet. Träd tråden igenom de återstående m. Montering: Sy ihop mössan med kantm till sömsmån. Gör en boll i fg 2 och fäst i toppen på mössan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-06. 50-TALSTRÖJA MED MÖSSA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!