5-07. MINI/MAXI PÄLSTRÖJA

Artnr
5-07

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Camilla Krogsgaard

GARNKVALITÉ Raggi + Tindra
GARNALTERNATIV  Gästrike 4 tr Tänk på att garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
CENTILÅNG 116 (128) 140 (152) 164 cl
STORLEK/ÅR 5-6 (7-8) 9-10 (11-12) 13+ år
BRÖSTVIDD 58 (62) 67½ (74½) 81½ cm Kroppsmått Järbo Garn mått lista
ÖVERVIDD 71 (75) 79 (85) 89 cm Plaggets mått
HEL LÄNGD/5-07A 23 (27) 31 (35) 39 cm Plaggets mått
HEL LÄNGD/5-07B 48 (54) 58 (62) 66 cm Plaggets mått
ÄRMLÄNGD 36 (40) 43 (44) 46 cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG 5-07 A (Minitröja)
Fg.1 Raggi (vit) 200 (200) 300 (300) 400 g
Fg.2 Tindra (vit) 300 (300) 350 (350) 400 g
GARNÅTGÅNG 5-07 B (Maxitröja)
Fg.1 Raggi (orange) 200 (240) 270 (300) 340 g
Fg. 2 Tindra (svart) 180 (200) 220 (240) 260 g
STICKOR Nr 8 (Minitröja)
STICKOR Nr 12 (Maxitröja)
MASKTÄTHET Variant A = 9,5 m slätstickning på st 8 = 10 cm
Variant B = 9,5 m slätstickning på st 12 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor

FÖRKLARING
Första och sista m stickas alltid rät = kantm.
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska 1 m = Sticka 2 m tills.

STICKSÄTT
Variant A (MINI): Hela plagget stickas med 1 tråd Raggi och 2 trådar Tindra.
Variant B (MAXI): Hela plagget stickas med 1 tråd Raggi och 1 tråd Tindra.

BAKSTYCKE
Variant A: 8(10)13(17)18 cm.
Variant B: Lägg upp 29(31)33(35)37 m på st 8 (variant A, och 12 (variant B). Sticka 5v resår 1 rm, 1 am. Sticka därefter slätst. När arb. mäter: Variant A: 8(10)13(17)18 cm, Variant B: 33(37)40(44)45 cm, maska av 1 m i var sida för ärmhålet. Sticka 2 v och börjasticka raglanhoptagning på räts på följande sätt, sticka 1 kantm, 1 rm, 2 m tills bakifrån och när 4 m återstår på v stickas 2 m tills framifrån, 1 rm, 1 kantm. Sticka raglanhoptagn vart 4:e v 1(2)1(2)2 ggr och på vartannat v 8(7)9(8)8 ggr. Sätt de återstående 9(11)11(13)15 m på en tråd.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka som bakstycket När det återstår 13(15)15(17)17 m sätts de mittersta 5(5)5(7)7 m på 1 tråd och var sida stickas för sig. För halsen sättes av 1 m på vartannat v 1(2)2(2)2 ggr och sticka samtidigt raglanhoptagn i andra sidan.
Sticka den andradelen lika men åt motsatt håll.

ÄRM
Höger ärm: Lägg upp 21(21)23(23)25 m på st 8 (variant A), st 12 (variant B) och sticka 5 v resår 1 rm, 1 am.
Sticka därefter släst. och öka 1 m i var sida innanför kantm. När arb mäter 20 cm ökas 1 m i var sida på samma sätt. När arb. mäter 34(38)41(42)44 cm maska av 1 m i var sida. Sticka 4 v och sticka raglanhoptagn som pa bakst vart 4:e v 2 ggr och därefter vartannat v 6(6)7(7)8 ggr. Sätt de återstående 7 m pa en tråd. Vänster ärm: Stickas lika höger ärm, men åt motsatt håll.

MONTERING
Spänn upp delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop alla raglansömmarna utan sömmen på vänster sida på bakstycke. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Krage: Börja på räts på framkanten och plocka upp 40(40)44(48)48 m på st 8 (variant A), st 12 (variant B) och sticka 14(14)15(16)16 cm resår, 2 rm, 2 am. Maska av ej för fast, rm över rm, am över am. Sy ihop den sista raglansömmen och kragen.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-07. MINI/MAXI PÄLSTRÖJA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!