6-07. TRÖJA MED DE ”FEM” ELEMENTEN

Artnr
6-07

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Lady alternativ Fuga
GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr
CENTILÅNG 62 (68) 80 (92) 104 (116) 128 (140) 152 (164) cl. (Tänk på att barn är mycket olika i storlek). Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt centilongstorlek. Den säkraste mått angivelse för att få fram rätt centilongstorlek får du genom att mäta direkt på kroppen. Innerbenets längd mäter Du från grenen till hålfoten.
BRÖSTVIDD 45 (47) 51 (54) 56 (58) 62 (67½) 74½ (81½) cm
ÖVERVIDD 59 (65) 67 (71) 73 (77) 83 (89) 97 (103) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 32 (35) 38 (41) 44 (47) 50 (53) 56 (60) cm Plaggets mått
ÄRMLÄNGD 16(18)22(26)30(34)38(40)42(44) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG Vit tröja med svart tecken = Lady. Svart tröja med vit tecken = Fuga
Bfg: lady alt. Fuga 100 (150) 150 (200) 200 (250) 300 (350) 400 (450) g
Mfg: lady alt. Fuga 50 (50) 50 (50) 50 (50) 50 (50) 50 (50) g
STICKOR nr 3½ och 4 mm
VIRKNÅL 3½ mm
TILLBEHÖR 4 knappar till de mindre storlekarna (2 knappar i vardera sida på axel)
MASKTÄTHET 20 m slätst på st 4 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare sticka.

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken under arbetets gång.

ÖVRIGT
Vilket element är ditt? Se mer ingående information kring vilket element djur och som är ditt på vår hemsida www,jarbo.se

FÖRKLARINGAR
Kantmaska: första och sista m stickas rät alla v.

VIRKFÖRKLARINGAR
Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet igenom dessa 2 m.

BAKSTYCKE
Lägg med st 3½ och mfg upp 61(67)69(73)75(79)85(91)99(105) m och sticka 3(3)3(5)5(5)5(5)5(5) v rätst. Byt till st 4, bfg och slätst.
När arb mäter 18(20)22(24)27(29)31(33)35(37) cm avm för ärmhålet i var sida 2-2(2-2)2-2(3-2)3-2(4-2)4-2(4-2-1)4-2-1 m(4-2-1).
När arb mäter 30(33)36(39)42(45)48(51)54(58) cm avm för axeln vartannat v 6-7(7-8)7-8(7-8)7-8(8-8)9-9(9-10)11-11 m.
Byt till st 3½ och sticka nu på de återstår m fr räts 1 v rät, 1 v avigt, 4(4)4(4)4(6)6(6)6(6) v rätst med mfg. Maska av rät.

FRAMSTYCKE
Stickas lika bakstycket. När arb mäter 2-4(4-6)9-12 mån (1½-2) år = litet tecken ca 12 cm högt: 13(16)19(22) cm, 3-4(5-6)7-8 år = mellan tecknet ca 16 cm högt: 20(23)26 cm, 9-10(11-12)13 år = stort tecken ca 19 cm högt: (26)29(33) cm stickas valfritt tecken på de mittersta m. Maskorna därom sticka med bfg. Efter avslutat diagram stickas med bfg till arb slut, förutom halskanten som stickas som bakst.

ÄRMAR
Lägg med st 3½ och mfg upp 29(31)33(35)35(37)39(41)43(45) m och sticka 3(3)3(5)5(5)5(5)5(5) v rätst. Byt till st 4, bfg och slätst. När arb mäter 2 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 1(1)1(1)1½(1½)1½(1½)1 ½(1½) cm mellanrum tills det finns 57(61)65(69)71(73)77(81)85(89) m på stickan. När arb mäter 16(18)22(26)30(34)38
(40)42(44) cm avm 2-2(2-2)2-2(3-2)3-2(4-2)4-2(4-2-1)4-2-1(4-2-1) m vartannat v i var sida för ärmkupan. Maska av rest m, ej för fast.

MONTERING
Lägg bak och framstycket med avigsidan mot varandra. Sy ihop axlar och hals. För de mindre storlekarna: lämna öppet ca 2-3 cm mot halsen på båda sidorna. Virka 1 v fm utmed öppningen på fram och bakst. Virka 5 lm fäst baktill som en ögla (= knapphålsögla). Sy i en knapp i var sida på framst. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna samtidigt, använd kantm till sömsmån. Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:6-07. TRÖJA MED DE ”FEM” ELEMENTEN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!