90286. Barnkofta med kapuschong, ben- & ärmvärmare

Artnr
90286

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Lillemor Bäckström

Storlek: 4 (6) 8 (10) 12 år
Garnåtgång: Nyst fg 1 (598)
8 (9) 9 (10) 11
Nyst fg 2 (077)
8 (9) 9 (10) 11
Garnkvalitet: Lady alt. Fuga, Big Verona
Stickor: Aero 7 och 8 mm
PLAGGETS MÅTT
Bröstvidd: 71 (77) 83 (88) 94 cm
Hel längd: 48 (52) 56 (60) 64 cm
Masktätehet: 14 m mönsterst med dubbelt garn på st 8 = 10 cm. OBS!!!Kontrollera masktätheten noga, om den inte stämmer, byt till grövre. Eller tunnare stickor.

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v och ingår ej i mönsterförklaringen.

MÖNSTER 
Varv 1. (räts) X 3 rm, lyft 1 m avigt X. Upprepa XX.
Varv 2 rm på rm, den lyfta stickas avig. Upprepadessa v. 

BAKSTYCKET 
OBS! HELA PLAGGET STICKAS MED DUBBELT GARN. Lägg upp 53 (57) 61 (65) 69 m på st 8 och sticka 1 rätt v (=avigs). Sedan stickas mönsterst enl förkl. När arb mäter ca: 47 (51) 55 (59) 63 cm avm de 13 (15) 15 (17) 17 mittersta m för halsringn och var sida stickas för sig. Avm för nacken ytterl 2 m 1 ggr. På nästa v sätts axelns m på en nål. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

VÄNSTER FRAMSTYCKE 
Lägg upp 26 (28) 30 (32) 34 m på st 8 och sticka 1 rätt v, sedan mönsterst. Börja i sidan som på bakst. När arb mäter ca 43 (47) 50 (54) 58 cm, avm för halsringn vartannat v med 3,2,1,1,1 (4,2,1,1,1) 4,2,1,1,1 (5,2,1,1,1) 5,2,1,1,1 m tills 18 (19) 21 (22) 24 m återstår. Sätt axelns m på en nål när längdmåttet stämmer med bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE 
Lägg upp och sticka lika vänster sida men åt motsatt håll.

ÄRMAR 
Lägg upp 33 (33) 37 (37) 37 m på st 8 och sticka 1 rätt v. sedan mönsterst. När arb mäter ca 2 (3) 3 (3) 3 cm ökas 1 m i var sida 9 (10) 9 (11) 12 ggr med ca 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm:s mellanrum. Sticka mönsterst över de ökade m. När arb mäter ca 24 (29) 32 (36) 41 cm avm alla m.

MONTERING 
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka.Sticka ihop axelsömmarna.
Lägg arb räts mot räts. Sätt m på st. Börja i ytterkanten, använd st 8 och sticka ihop 1 m från vardera st och samtidigt avm ganska löst. Sy i ett delbart blixtlås. Sy i ärmarna, därefter sid-och ärmsömmarna samtidigt.

KAPUSCHONG 
(Stickas i 2 delar). Börja med höger sida. Lägg upp 8 (9) 9 (10) 10 m på st 8 och sticka mönsterst innanför 1 rät km i framkanten. Öka2 m (=lägg upp) i slutet av varvet(=bakkanten) vartannat v 7 ggr. Lägg sedan upp 8 (9) 9 (10) 10 m nya m. = 30 (32) 32 (34) 34 m. Sticka mönsterst över de ökade m. När arb mäter ca 25 (26) 27 (28) 28 cm (fr uppl) avm i bakkanten 1 m vartannat v 7 ggr, sedan 2 m 1 gång. Avm återst m. Lägg upp och sticka lika, men spegelvänt, för vänster halva. Sy sedan ihop sömmen mitt bak. Sy fast kapuschongen runt halsringningen fram till blixtlåset.

BENVÄRMARE 
Lägg upp 32 (36) 38 (42) 44 m på st 7 och sticka resårst 1 rm, 1 am i ca 18 (19) 20 (21) 22 cm. Maska av. Sy ihop sömmen.

ÄRMVÄRMARE 
Lägg upp 28 (30) 30 (32) 34 m på st 7 och sticka resårst 1 rm, 1 am i ca 16 (17) 18 (19) 20 cm. Maska av. Sy ihop sömmen.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90286. Barnkofta med kapuschong, ben- & ärmvärmare
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!