90362. Tåstrumpa, fingervante och pannband

Artnr
90362

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: MJ Design

[90362_A]
Garnkvalitet
Lady
Garnalternativ Gästrike 3 tr, Fuga, Ullgarn SW
Stickor 5 st strumpstickor nr 3 och 3,5
Storlek Tåstrumpor
26-28 (29-31) 32-34 (35-37) 38-40 (41-43) 44-46
Fingervantar och pannband
2-5 år (6-9 år) 10-13 år (S) M (L) XL
Garnåtgång Nyst á 50 gr
STRUMPA (fyrfärgad)
fg 1 (petrol) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 nyst
fg 2 (lila) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 nyst
fg 3 (print) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 nyst
fg 4 (hallon) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 nyst
VANTE (fyrfärgad)
fg 1 (petrol) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 nyst
fg 2 (lila) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 nyst
fg 3 (print) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 nyst
fg 4 (hallon) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 nyst
PANNBAND (fyrfärgad)
fg 1 (petrol) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 nyst
fg 2 (lila) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 nyst
fg 3 (print) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 nyst
fg 4 (hallon) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 nyst

[90362 B]

Garnkvalitet Fuga
Garnalternativ Gästrike 3 tr, Lady, Ullgarn SW
STRUMPA (tvåfärgad)
bf (vit) ca 1 (2) 2 (2) 2 (3) 3 Nyst
mf (print) 1 (1) 1 (1) 1 (2) 2 Nyst
VANTE (tvåfärgad)
bf (vit) ca 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 Nyst
mf (print) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 Nyst
PANNBAND (tvåfärgad)
bf (vit) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 Nyst
mf (print) ca 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 Nyst

Masktäthet: 22 m slätstickning med stickor nr 3,5 = 10 cm.
Byt till grövre stickor om du stickar fastare och till tunnare
stickor om du stickar lösare. Observera! Kontrollera masktätheten noga.

TÅSTRUMPOR:
Färgindelning för tvåfärgad strumpa. Lägg upp med bottenfärg och fortsätt med bottenfärg fram till hälens början. Sticka hälen i mönsterfärg. Efter hälen fortsätt med bottenfärg. När minskningen för häl kilen är klar stickas ränder enligt följande: * 2 varv mönsterfärg, 4 varv bottenfärg, 3 varv mönsterfärg och 1 varv bottenfärg, börja sedan om från * igen. Fortsätt att sticka ränder på detta sätt tills foten räcker ända fram till lilltåns början. De fyra små tårna stickas i mönsterfärg och stortån i bottenfärg.

Färgindelning för fyrafärgad strumpa. Lägg upp och sticka resåren med färg 4. Efter resåren stickas den räta slätstickningen i ränder med 2 varv av vardera färg, med början från färg 1 - 4 fortlöpande. Vid hälen stickas med färg 1, fortsätt med ränder igen efter hälen. De två yttersta tårna samt mitten tån stickas med färg 3, de övriga två tårna stickas med färg 2.

HÖGER STRUMPA:
Lägg med strumpstickor nr 3 upp 28 (32) 36 (40) 44 (48) 52 m. Fördela dessa m över 4 strumpstickor och tag ihop dem till en ring. Sticka resår 1 rm, 1 am i 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 cm. Byt till strumpstickor nr 3,5 och rät slätstickning (rm alla varv). När sockan mäter 11 (12) 13 (14) 15 (16) 17 cm stickas för hälen enligt följande:
Sticka slätstickning (rm på rätsidan och am på avigsidan) i fram och tillbaka varv över m på sticka 1 och 2, i 4 (4) 4,5 (5) 5,5 (6) 6,5 cm. Sticka sedan 9 (10) 11 (12) 13 (14) 15 rm, 2 rm tillsammans, 1 rm, vänd. Lyft 1:a m, 5 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd. Lyft 1:a m, 6 rm, 2 rm tillsammans, 1 rm, vänd. Lyft 1:a m, 7 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka 1 m mera för varje varv tills alla m åter är med i stickningen.

Sticka nu åter runt med rm igen. Börja varvet mitt bak på hälen och sticka ut m på sticka 1, plocka på samma sticka upp 7 (8) 9 (10) 11 (12) 12 nya m utmed hälens sida, sticka ut sticka 2 och 3, plocka utmed hälens andra sida upp lika många m som på 1:a sidan och sticka ut sticka 4.

Sticka nu enligt följande för att minska för häl kilen:
Sticka ihop 2 rm tillsammans i slutet på 1:a stickan och i början på 4:e stickan. Denna minskning görs vart annat varv tills 7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 m återstår på vardera av dessa båda stickor.

Sticka nu vidare rakt på tills foten räcker ända fram till lilltåns början ca 6 - 7 (8 - 9) 10 - 11 (12 - 13) 14 - 15 (16 - 17) 18 – 19 cm från hälen. Sätt nu över 1:a och 4:e stickans m på en tråd och spara = sockans undersida. Sätt över 2:a och 3:e stickans m på en tråd och spara = sockans översida. Sticka tårna enligt följande med strumpstickor nr 3,5:

Lilltån: Anslut en ny tråd och sticka rm över de sista 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 m på sockans undersida, de första 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 m på sockans översida samt lägg upp 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 nya m mellan tårna. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och sticka runt i rm ca 1,5 (2) 2 (2,5) 2,5 (3) 3 cm. Sticka 2 rm tillsammans 1 varv runt. Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt tråden.
Tån bredvid lilltån: Anslut en ny tråd och sticka de sista 2 (2) 2 (2) 3 (3) 4 m på sockans undersida, sticka upp 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 nya m ur de nya m från lilltån, sticka de första 2 (2) 2 (2) 3 (3) 4 m på sockans översida samt lägg upp 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 nya m mellan tårna. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och sticka runt i rm ca 2 (2,5) 2,5 (3) 3 (3,5) 3,5 cm. Sticka 2 rm tillsammans 1 varv runt. Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt tråden.
Mitten tån: Anslut en ny tråd och sticka de sista 2 (2) 3 (3) 4 (4) 4 m på sockans undersida, sticka upp 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 nya m ur de nya m från föregående tå, sticka de första 2 (2) 3 (3) 4 (4) 4 m på sockans översida samt lägg upp 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 nya m mellan tårna. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och sticka runt i ca 2,5 (3) 3 (3,5) 3,5 (4) 4 cm. Sticka 2 rm tillsammans 1 varv runt. Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt tråden.
Tån innan stortån: Anslut en ny tråd och sticka de sista 2 (2) 3 (3) 4 (4) 4 m på sockans undersida, sticka upp 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 nya m ur de nya m från föregående tå, sticka de första 2 (2) 3 (3) 4 (4) 4 m på sockans översida samt lägg upp 5 (5) 4 (4) 4 (4) 4 nya m mellan tårna. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och sticka runt i ca 2,5 (3) 3 (3,5) 3,5 (4) 4 cm. Sticka 2 rm tillsammans 1 varv runt. Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt tråden. 
Stortån: Anslut 1 ny tråd och sticka upp 7 (4) 4 (4) 6 (4) 6 nya m ur de nya m från föregående tå, sticka resterande m från sockans översida och undersida. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och sticka runt i ca 3 (3) 3,5 (3,5) 4 (4) 4,5 cm. Sticka 2 rm tillsammans 1 varv runt. Sticka 1 varv rm. Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt tråden.

VÄNSTER STRUMPA:
Stickas lika som höger socka fram till och med hälen som denna gång stickas över sticka 3 och 4. Sticka sedan fram till lilltåns början. Fortsätt nu härifrån enligt beskrivningen för tårna, men sätt tårna på motsatt sida på denna strumpa = de första m blir de sista m och de sista m blir de första m i texten.

MONTERING:
Sy bort alla lösa trådar. För tvättråd se garnets banderoll. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.

FINGERVANTAR:
Färgindelning för tvåfärgad fingervante. Lägg upp med bottenfärg och fortsätt med bottenfärg fram till tummens början. Sticka nu vidare i ränder enligt följande: * 2 varv mönsterfärg, 4 varv bottenfärg, 3 varv mönsterfärg och 1 varv bottenfärg, börja sedan om från * igen. Fortsätt att sticka i ränder fram till lillfingrets början. Tummen stickas i mönsterfärg och pekfingret i bottenfärg. De övriga fingrarna stickas i mönsterfärg.

Färgindelning för fyrafärgad fingervante. Lägg upp och sticka resåren med färg 4. Sticka sedan den räta slätstickningen i ränder med 2 varv av vardera färg fortlöpande, med början från färg 1 – 4 fram till lillfingrets början. Lillfingret och långfingret stickas med färg 3, ringfingret och pekfingret med färg 2. Tummen tickas med färg 1.

HÖGER FINGERVANTE:
Lägg med strumpstickor nr 3 upp 40 (44) 44 (48) 48 (52) 56 m. Fördela dessa m över 4 strumpstickor och tag ihop till en ring. Sticka resår 1 rm, 1 am i 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 cm. Numrera stickorna från 1 – 4, där sticka 1 börjar efter varv skarven = vid lillfingret. Byt till strumpstickor nr 3,5 och rät slätstickning (rm alla varv) i 2 (4) 6 (6) 8 (8) 10 varv.

Öka nu för tummen enligt följande:
1:a ökningen. Sticka fram till 4:e m på sticka 3, öka genom att sticka upp en vriden rm ur bågen mellan m, sticka varvet ut. Sticka 2 varv rm.

2:a ökningen. Sticka fram till 4:e m på sticka 3, sticka upp 1 vriden rm ur bågen mellan m, 1 rm, sticka upp en vriden rm ur bågen mellan m, sticka varvet ut. Sticka 2 varv rm.

3:e ökningen. Sticka fram till 4:e m på sticka 3, sticka upp 1 vriden rm ur bågen mellan m, 3 rm, sticka upp en vriden rm ur bågen mellan m, sticka varvet ut. Sticka 2 rm.

Fortsätt att öka för tummen vart 3:e varv (för varje ökningsvarv blir det 2 m mera mellan de vridna ökade m) tills det finns 7 (9) 9 (11) 11 (13) 13 m för tummen. Sätt tummens m på en tråd och spara tills senare.
Lägg upp 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 nya m vid tummgreppet. Sticka nu åter igen runt i rät slätstickning i ytterligare 2,5 (3) 3,5 (4) 4,5 (5) 5,5 cm. Sätt m från sticka 1 och 2 på en tråd och spara = vantens ovansida och sätt m från sticka 3 och 4 på en tråd och spara = vantens insida. Sticka för fingrarna enligt följande:
Pekfingret: Anslut en ny tråd och sticka de sista 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 m på vantens utsida och de första 6 (7) 7 (8) 8 (9) 9 m på vantens insida. Lägg upp 2 nya m mellan fingrarna. Fördela pekfingrets m på 3 strumpstickor och sticka runt i rät slätstickning ca 5 (5,5) 6 (6,5) 7 (7,5) 8 cm. Sticka 2 rm tillsammans 1 varv runt. Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt tråden.
Långfingret: Anslut en ny tråd och sticka de första 5 (6) 6 (6) 6 (7) 7 m på vantens insida, lägg upp 2 nya m mellan fingrarna, sticka de sista 5 (5) 5 (6) 6 (6) 8 m från vantens utsida, samt sticka upp 2 nya m mellan det förra fingret. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och sticka runt i rät slätstickning ca 5,5 (6) 6,5 (7) 7,5 (8) 8,5 cm. Sticka 2 rm tillsammans 1 varv runt. Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt tråden.
Ringfingret: Anslut en ny tråd och sticka de första 5 (6) 6 (6) 6 (7) 7 m på vantens insida, lägg upp 2 nya m mellan fingrarna, sticka de sista 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 m på vantens utsida, samt sticka upp 2 nya m mellan det förra fingret. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och sticka runt i rät slätstickning ca 5 (5,5) 6 (6,5) 7 (7,5) 8 cm. Sticka 2 m tillsammans 1 varv runt. Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt tråden.
Lillfingret: Anslut en ny tråd och sticka över de resterande m från vantens utsida och insida samt sticka upp 2 nya m mellan det förra fingret. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och sticka runt i rät slätstickning ca 4 (4,5) 5 (5,5) 6 (6,5) 7 cm. Sticka 2 m tillsammans 1 varv runt. Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt tråden.
Tummen: Anslut en ny tråd och sticka de sparade m från tråden samt sticka upp 5 nya m vid tumgreppet. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och sticka runt i rät slätstickning ca 4 (4,5) 5 (5,5) 6 (6,5) 7 cm. Sticka 2 m tillsammans 1 varv runt. Tag av garnet, trä tråden genom resterande m och dra åt tråden.

VÄNSTER VANTE:
Lägg upp och sticka lika som höger vante men tumkilen stickas 3 m från slutet på sticka 2. Sticka sedan lika fram till lillfingret. Fortsätt nu härifrån enligt beskrivningen för fingrarna, men sätt fingrarna på motsatta sidan på denna vante, de första m blir de sista m och de sista m blir de första m i texten.

MONTERING:
Sy bort alla lösa trådar. För tvättråd se garnets banderoll. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.

PANNBAND:
Randning för tvåfärgat pannband. Sticka ränder enligt följande: * 2 varv mönsterfärg, 4 varv bottenfärg, 3 varv mönsterfärg och 1 varv bottenfärg, börja sedan om från * igen.
Randning för fyrafärgat pannband. Sticka ränder med 2 varv av vardera färg fortlöpande, med början från färg 1 – 4.

PANNBAND:
Lägg med stickor nr 3,5 upp 24 (24) 28 (28) 32 (32) 32 m. Fördela dessa m över 4 strumpstickor och tag ihop till en ring. Sticka runt i rät slätstickning (rm alla varv). När pannbandet räcker runt huvudet ca 48 – 50 (50 – 52) 52 – 54 (54 – 56) 56 – 58 (58 – 60) 60 – 62 cm, avmaskas alla m rakt av.

MONTERING:
Sy bort alla lösa trådar. Tag ihop pannbandet till en ring och sy ihop ett varv runt, gärna med en söm som ser stickad ut.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90362. Tåstrumpa, fingervante och pannband
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!