90439. PATENTSTICKAD TRÖJA

Artnr
90439

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Alice Berbres

GARNKVALITÉ Lady, nystan á 50 g
GARNALTERNATIV Fuga,Gästrike 3 tr
STORLEK 2-3 (4-5) 6-7 (8-9) 10-11 (12-13) år
CENTILONG 98 (110) 122 (134) 146 (158) cm
GARNÅTGÅNG 300 (350 ) 400 450 (500) (550) g
BRÖSTVIDD 64 (70) 75 (80) 86 (92) cm (plaggets mått)
HEL LÄNGD 34 (38) 42 (46) 50 (54) cm (plaggets mått)
STICKOR Nr 4½
MASKTÄTHET 19 m och 36 v patentstickning på st 4½ = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga! Stickar du för fast byt till grövre sticka. Stickar du för löst byt till finare sticka.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm.
Öka 1 m = Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 rm.

BAKSTYCKE
Lägg upp på st 4½, 63 (69) 73 (79) 85 (89) m. Sticka patentstickning = mönster A enl diagram innanför kantm och börja vid pil för storl.
När arb mäter 19 (22) 25 (28) 31 (34) cm avmaskas 1 m i början av varje v 4 (5) 5 (6) 7 (7) ggr i var sida =55 (59) 63 (67) 71 (75) m.
När arb mäter 34 (38) 42 (46) 50 (54) cm avmaskas 15 (15) 17 (17) 19 (19) m i början och slutet på v för axlar = 25 (29) 29 (33) 33 (37) m kvar på mitten för nacken. Sätt m på en avmaskningsnål. Ärmhålen mäter 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket till arb mäter 20 (23) 26 (29) 32 (35) cm.
Markera demittersta 9 (9) 13 (13) 15 (15) m = börjar och slutar med 1 am.
Sticka mönster B enl diagram innanför kantm fram till de markerade m, sticka som förut på de mittersta 13 (17) 17 (21) 21 (25) m, sticka mönster C enl diagram v ut. Diagrammen visar det antal m (innanför kantm i början av v) som återstår när ärmhålen är gjorda = 20 (20) 22 (22) 24 (24) m fram till de markerade m.
När arb mäter 28 (32) 36 (40) 44 (48) cm sätts för halsringn de mittersta 13 (17) 17 (21) 21 (25) m på en avmaskningsnål för halsringn och var sida stickas för sig. Det minskas ytterligare för halsringn genom att ökningarna på diagrammet innanför 1 m vid halsen slopas men hoptagn vid ärmhålet fortsätter som förut vart 6:e v till det återstår för axeln 15 (15) 17 (17) 19 (19) m som avmaskas vid samma längd som bakstycket.
Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg upp på st 4½, 33 (35) 37 (39) 41 (43) m. Sticka patentstickning = mönster A enl diagram innanför kantm och se till att mitten på diagrammet kommer mitt på arb.
När arb mäter 4 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Dessa ökn gör vart 8:e v ytterligare 0 (2) 3 (10) 15 (16) ggr och vart 6:e v 11 (10) 10 (4) 0 (0) ggr = 57 (61) 65 (69) 73 (77) m.
När arb mäter 25 (28) 31 (35) 39 (42) cm avmaskas 1 m i början av varje v 4 (5) 5 (6) 7 (7) ggr i var sida. Maska av resten.

MONTERING
Sy ihop höger axel.
Halskant: Plocka upp med garnet på st 4½ = 1 m i vartannat v, sticka de lösa m till ett jämnt antal m. Sticka patentstickning (öka ev m på axlarna så att patentst stämmer från tidigare. Sticka halskanten i 8 (8) 9 (9) 10 (10) cm. Maska av rm på rm och am på am ej för fast.
Sy ihop vänster axel och halskanten som blir ståkant.
Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmar. Lägg plagget mellan våta dukar efter måtten och låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90439. PATENTSTICKAD TRÖJA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!