90461. Baskofta med knappar

Artnr
90461

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

GARNKVALITÉ Raggi, nystan á 100 g
GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr
STORLEK 1½-2 (3-4) 5-6 (7-8) 9-10 (11-12) år
CENTILONG 92 (104) 116 (128) 140 (152) cl
ÖVERVIDD 70 (75) 78 (85) 90 (95) cm (plaggets mått)
LÄNGD 40 (44) 48 (52) 56 (60) cm (plaggets mått)
UNDERÄRMSMÅTT 22 (26) 30 (33) 37 (40) cm (plaggets mått)
GARNÅTGÅNG 400 (400) 500 (500) 500 (600) g
STICKOR Nr 4½, 5 och 5½
MASKTÄTHET 16 m och 23 v slätstickning med stickor nr 5½ = 10 cm. Obs! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka. Obs! Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v

BAKSTYCKE
Lägg med st 5 upp 63 (67) 71 (77) 81 (85) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till st 5½ och sticka slätst. Minska på första v 5 (5) 7 (7) 7 (7) m jämnt fördelade.
När arb mäter 24 (26) 28 (32) 34 (37) cm avm 4 m i var sida för ärmhålet. Sticka 0 (0) 2 (2) 2 (0) v.
På nästa v från rätsidan påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m i var sida (= 1 slätstm + kantm). Int = i början av v: 2 m tillsamman rätt, i slutet av v: 2 m tillsammans rätt i bakre maskbågen. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterligare 0 (0) 2 (0) 0 (0) ggr och med 1 v:s mellanrum 15 (18) 16 (21) 22 (24) ggr. Sticka 1 v. Gör 1 dubbelint i var sida innanför de 2 yttersta m med 1 v.s mellanrum 1 (0) 0 (0) 0 (0) ggr. Dubbelint = i början av v: 3 m tillsamman rätt, i slutet av v: 3 m tillsamman rätt i bakre maskbågen. Sticka 1 v och maska av kantm på detta v. Sätt resterande 12 (14) 16 (16) 18 (18) m på en tråd.

FRAMSTYCKE VÄNSTER
Lägg med st 5 upp 29 (31) 33 (36) 38 (40) m och sticka resår 1 am, 1 rm i 5v (1:a v = avigsidan). Byt till st 5½ och sticka slätst. Minska på första v 2 (2) 3 (3) 3 (3) m jämnt fördelade.
När arb mäter 24 (26) 28 (32) 34 (37) cm avm 4 m i sidan för ärmhålet. Sticka 0 (0) 2 (2) 2 (0) v. På nästa v från rätsidan påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m i var sida (= 1 slätstm + kantm). Int = se bakst. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterligare 0 (0) 2 (0) 0 (0) ggr och med 1 v:s mellanrum 13 (15) 12 (17) 18 (20) ggr. Obs! Samtidigt med det 12:e (14:e) 13:e (16:e) 16:e (18:e) intv sätts de yttersta 3 (3) 4 (4) 5 (5) m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare vartannat v 2,2,1 (2,2,1) 3,2,1 (3,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) m för halsen. Efter avslutad int och avm återstår 2 m vilka avmaskas. Framstycket är 4 (4) 6 (6) 6 (6) v kortare än bakstycket och saknar de översta 3 (3) 4 (4) 4 (4) intv.

FRAMSTYCKE HÖGER 
Lägg upp och sticka lika som vänster framstycke, men åt motsatt håll.

ÄRM HÖGER
Lägg med st 5 upp 36 (38) 40 (46) 48 (50) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 v (1 :a v = avigsidan). Byt till st 5½ och sticka slätst. Minska på första v 4 (2) 2 (4) 4 (4) m jämnt fördelade. På det andra varvet från rätsidan ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 3 (3½) 3 (3½) 3½ (4) cm:s mellanrum tills det finns 44 (48) 54 (58) 62 (64) m på stickan.
När arb mäter 22 (26) 30 (33) 37 (40) cm avm 4 m i var sida för ärmhålet. Sticka 2 v. På nästa v från rätsidan påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m i var sida (= 1 slätstm + kantm). Int se bakst. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterligare 2 (3) 3 (2) 1 (2) ggr och med 1 v:s mellanrum 9 (9) 11 (14) 17 (16) ggr. Det finns nu 12 (14) 16 (16) 16 (18) m på stickan. Sticka 1 v.
På nästa v sneddas för halsen.
Varv 1 (rätsidan): Maska av 4 (5) 4 (4) 4 (5) m i början av v och gör 1 int i slutet av v innanför de 2 yttersta m.
Varv 2: Utan avm och int.
Varv 3: Maska av 3 (3) 3 (3) 3 (4) m i början av v och gör 1 int i slutet av v innanför de 2 yttersta m.
Varv 4 = varv 2.
Varv 5, gäller enbart st 6-12 år: Maska av 0 (0) 3 (3) 3 (3) m i början av v och gör 1 int i slutet av v innanför de 2 yttersta m.
Varv 6, gäller enbart storlek 6-12 år = varv 2. Maska av de resterande 3 (4) 3 (3) 3 (3) m.

ÄRM VÄNSTER 
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Avm för halsen kommer på avigsidan.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de i beskrivningen angivna måtten. Sy ihop raglansömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Halskant. Plocka från rätsidan med st 4 ½ upp ca 58 (62) 68 (70) 74 (78) m runt halsen (m på trådarna inräknade), lägg upp 1 m i var sida = kantm och sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i 5 (6) 6 (6) 6 (6) cm. Maska av löst i resår. Vik halskanten dubbel mot avigsidan och sy fast den.
Knappkant: Plocka upp från räts med st 4½, 1 m i varje v men hoppa över vart 5:e v längs vänster framkant och sticka resår 1rm i 1 am i 7 v. Maska av i resår, ej för fast.
Knapphålskant: Plocka upp och sticka lika som vänster framkant, men på 3:e v görs 5 (5) 6 (6) 7 (7) knapphål. Det översta ½ c från kanten och det understa 1½ cm från nederkanten de övriga med jämna mellanrum.
Knapphål: Maska av 2 m som läggs upp på nästa v. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90461. Baskofta med knappar
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!