92111. MÖNSTERSTICKAD BARNKOFTA

Artnr
92111

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Alpacka Solo (100% Alpacka. Nystan ca 50 g = 167 m)
MASKTÄTHET Ca 25 m och 33 v mönster på st 3.5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-CL 98-104(110-116)122-128(134-140)146-152(158-164) cl
STORLEKAR-ÅLDER 2-4(4-6)6-8(8-10)10-12(12-14) år
ÖVERVIDD Ca 69(72)75(79)86(94) cm
HEL LÄNGD Ca 30(43)46(50)54(58) cm
GARNÅTGÅNG Ca 150(200)250(300)350(350) g (fg 29126)
STICKOR 3.5 mm
TILLBEHÖR 6(6)7(7)7(8) knappar

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning (enkelint):  OBS! Alla int görs innanför 4 rm. I början av v: Sticka ihop 2 m rätt i bakre maskbågen.
I slutet av v: Sticka ihop 2 m rätt.
Dubbelintagning (dubbelint):  OBS! Alla int görs innanför 4 rm. I början av v: Sticka ihop 3 m rätt i bakre maskbågen.
I slutet av v: Sticka ihop 3 m rätt.
Knapphål: Maska av 2 m och lägg upp dom igen på nästa v.

Mönster:

Varv 1: (räts) * Sticka ihop 2 m rätt, 2 omsl, lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över *. Upprepa *-* v ut.
Varv 2 och 4: (avigs) Stickas avigt. Alla omslag stickas också aviga.
Varv 3: * 1 omsl, lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över, sticka ihop 2 m rätt, 1 omsl *. Upprepa *-* v ut.

BAKSTYCKE
Lägg på st 3.5 upp 103(107)113(121)131(139) m och sticka resår 1 rm1 am innanför kantm i varje sida. Första v = avigs.
Sticka 2½(2½)3(3)3(3) cm. Minska på sista v från avigs 17(17)19(19)21(21) m jämnt fördelat = 86(90)94(102)110(118)
m. På nästa v från räts stickas mönster enl förkl innanför kantm i varje sida. När arb mäter 22(25)27(30)33(36) cm avm
4 m i varje sida för ärmhål. På nästa v från räts börja snedda för raglan enl följ: OBS! Alla intagningar görs innanför 4
m i varje sida som stickas i rätst.
Gör en enkelint med 1 v:s mellanrum 26(29)30(31)32(35) ggr och gör sedan 1 dubbelint med 1 v:s mellanrum 1(0)0(1(2)0 ggr. Nu finns det kvar 22(24)26(28)30(32) m till nacken. Maska av.

VÄNSTER
FRAMSTYCKE
Lägg på st 3.5 upp 47(49)53(57)61(65) m och sticka resår 1 rm 1 am i lika många v som på bakst. Minska på sista v
5(7)7(7)7(7) m jämnt fördelat = 42(42)46(50)54(58) m. På nästa v från räts sticka mönster enl förkl innanför kantm i
varje sida. Maska av 4 m i sidan för ärmhål vid samma höjd som på bakst. På nästa v från räts snedda för raglan lika
bakst men uteslut de 3 översta raglanint. OBS! Alla raglanint görs innanför 4 m som stickas i rätst. Samtidigt med den
20(22)21(23)25(26):e raglanint avm för halsen vid framkanten vartannat v 4-2-2(4-2-1)5-2-2(5-2-2-2-1)6-2-2-2-1-1(6-
2-2-1-1-1) m. Avm sedan 1 m med 3 v:s mellanrum 1(1)2(1)1(1) ggr. När alla int och avm är klara för raglan och hals
ska det finnas kvar 4 rm. Maska av.

HÖGER
FRAMSTYCKE
Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM
Lägg på st 3.5 upp 58(62)62(66)70(70) m och sticka resår 1 rm 1 am, innanför kantm i varje sida i lika många v som
på bakst. OBS! Första v = avigs. Minska på sista v från avigs 8 m jämnt fördelat = 50(54)54(58)62(62) m. På nästa v från räts sticka mönster enl förkl innanför kantm i varje sida. OBS! När arb mäter ca 4 cm ökas 1 m i varje sida innanför kantm.
Upprepa ökn med 3 v:s mellanrum ytterl 8(2)3(0)0(3) ggr och sedan med 5 v:s mellanrum 5(11)12(16)16(18) ggr
=78(82)86(92)96(106) m på stickan. Utökade maskor stickas med i mönstret eller i slätst.
När arb mäter ca 23(28)32(36)40(43) cm avm för ärmhål 4 m i varje sida. På nästa v från räts börjar man snedda för
raglan enl följ: OBS! Alla int görs innanför de yttersta 4 m i varje sida som stickas i rätst. Gör en enkelint i varje sida
med 3 v:s mellanrum 0(1)0(0)0(0) ggr, därefter med 1 v:s mellanrum 24(24)27(28)31(32) ggr. Gör sedan en dubbelint
med 1 v:s mellanrum 0(0)0(1)0(0) ggr. Nu finns det kvar 22(24)24(24)26(26) m till sneddningen för halsen. Sticka 1 v.
Snedda enl följ:
Varv 1: (räts) Maska av 4(5)5(5)6(6) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 2 och alla jämna v: Stickas avigt utan avm och int.
Varv 3: Maska av 4(5)5(5)5(5) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 4(4)4(4)5(5) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Efter avm och int finns det kvar 4 rm. Maska av.

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare från avigs.

MONTERING
Spänn ut alla delar efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.
Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån.
Halskant: Plocka från räts med st 3.5 upp ca 79(83)89(93)97(103) m runt halsringn och sticka resår 1 rm 1 am i 2½ cm.
Maska av i resår.
Vänster framkant: Plocka från räts med st 3.5 upp 1 m i varje v utmed framkanten. Hoppa över ca vart 5:e v. Sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i varje sida. Sticka lika många v som på halskanten (= 2½ cm). Maska av i resår från räts.
Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Gör 6(6)7(7)7(8) knapphål mitt på kanten. Gör det nedersta
ca 1-1½ cm från nederkanten, det översta mitt för halskanten och övriga med jämna mellanrum.
Sy ihop ärmsömmar och sidsömmar. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92111. MÖNSTERSTICKAD BARNKOFTA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!