92122. BARNKOFTA OCH TUNIKA MED SPETSMÖNSTER

Artnr
92122

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Katarina Segerbrand
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Nova (100% bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)
MASKTÄTHET Ca 28 m spetsmönster på st 3 = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-CL 98-104(110-116)122-128(134-140)146-152(158-164) cl
STORLEKAR-ÅLDER 2-4(4-6)6-8(8-10)10-12(12-14) år
KOFTA:
LÄNGD Ca 36 (40) 44 (48) 54 (56) cm
ÄRMLÄNGD Ca 26 (30) 34 (36) 40 (42) cm
ÖVERVIDD Ca 64 (71) 77 (84) 90 (96) cm
GARNÅTGÅNG Ca 200 (250) 300 (350) 400 (450) g (fg 48001, vit)
TILLBEHÖR 4 (4) 4 (5) 5 (5) knappar, ca 10 mm i diameter
TUNIKA:
LÄNGD Ca 50 (54) 58 (62) 66 (70) cm
ÖVERVIDD Ca 56 (58) 64 (70) 76 (82) cm
GARNÅTGÅNG Ca 200 (200) 250 (300) 350 (400) g (fg 48001, vit)
RUNDSTICKA 2,5 och 3 mm, 60 cm

OSYNLIG AVMASKNING
Vänd arbetet med avigsidan utåt och fördela m på 2 stickor. Håll stickorna paralellt i vänster hand och sticka med ytterligare 1 sticka i höger hand. Tag 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, drag den första m över den andra = 1 m på stickan. Fortsätt sticka ihop och avmaska alla m på samma sätt.

SPETSMÖNSTER
18 m = rapport
Varv 1: räta maskor
Varv 2: aviga maskor
Varv 3: X (2 rm tillsammans) = 3 ggr, (1 omslag, 1 rm) = 6 ggr, (2 rm tillsammans) = 3 ggr X upprepa X X
Varv 4: räta maskor
Upprepa varv 1 - 4

KOFTA
BAKSTYCKE, VÄNSTER &
HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg med rundsticka 3 (och sticka fram och tillbaka) upp 182 (200) 218 (236) 254 (272) m och sticka 1 v avigt. Nu stickas spetsmönster enligt förklaring men börja på varv 3, därefter upprepas varv 1 – 4, utom på den yttersta m i var sida som stickas rät = kantm.
När arbetet mäter 24 (27) 30 (33) 38 (39) cm delas arbetet Bakstycket: 92 (102) 110 (120) 128 (138) m, Höger resp vänster framstycke: 45 (49) 54 (58) 63 (67) m.
Byt till st 2,5 fortsätt sticka spetsmönster enligt förklaring men sticka varv 3 enligt följande: med rm till arbetets slut.
Börja med:
Höger framstycke: Maska av i sidan för ärmhålet 2-1 (2-1) 2-1-1 (2-1-1) 2-1-1 (2-1-1) m. När arbetet mäter 31 (34) 38 (42) 47 (49) cm Maska av för halsen med 10-2-2-1-1 (10-2-2-1-1) 11-2-2-1-1 (11-2-2-1-1) 12-2-2-1-1 (13-2-2-1-1) m.
Maska av rakt för axeln när hela arbetet mäter 34 (38) 42 (46) 52 (56) cm (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring), den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Bakstycket: Maska av för ärmhålet i var sida lika som på höger framstycke. När arbetet mäter 34 (38) 42 (46) 52 (54) cm sätts de mittersta 30 (32) 32 (32) 32 (36) m för nacken på en tråd och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare 1-1 (1-1) 1-1 (2-1) 2-1 (2-1) m. Maska av rakt för axeln när hela arbetet mäter 36 (40) 44 (48) 54 (56) cm (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring), den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Vänster framstycke: Stickas lika som höger framstycke men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg med st 3 upp 44 (48) 50 (56) 56 (58) m och sticka 1 v avigt. Nu stickas spetsmönster enligt förklaring på de mittersta 36 (36) 36 (54) 54 (54) m, (på de resterande m stickas enligt diagrammet men varv 3 stickas rm) men börja med varv 3, därefter upprepas varv 1 – 4, utom på den yttersta m i var sida som stickas rät = kantm. När arbetet mäter 1 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 2 (2) 2 (2) 2 (2) cm mellanrum till det finns 68 (72) 78 (84) 90 (96) m, mönstret ökar i sidorna allteftersom maskantalet. När arbetet mäter 26 (30) 34 (36) 40 (42) cm maska
av för ärmkupan 2-1-1 m i var sida. Maska av samtliga m.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop axlarna eller gör enligt osynlig avmasking (se förklaring)
Halskant: Plocka med st 2,5 upp 92 (100) 100 (104) 112 (116) m och sticka 3 v rm, Maska av rät.
Vänster framkant: Plocka från rätsidan med st 2,5 upp 1m i varje v men hoppa över ca vart 6:e v. Sticka 3 v rm, maska av rät.
Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Efter 1 v görs 4 (4) 4 (5) 5 (5) knapphål.
Knapphål: 2 m tillsammans rät, 1 omslag. Det översta ca 1 cm från halskanten och de övriga med ca 5 cm mellanrum.
Sticka 1 v rm. Maska av rät

TUNIKA
BAKSTYCKE
Lägg med st 3 upp 128 (128) 128 (146) 146 (146) m och sticka 1 v avigt. Nu stickas spetsmönster enligt förklaring men börja med varv 3, därefter upprepas varv 1 – 4, utom på den yttersta m i var sida som stickas rät = kantm. När arbetet mäter (mät på det längsta stället) 5 (5) 5 (7,5) 7,5 (7,5) cm minskas 1 m på var sida innanför kantm. Gör minskningen på varv 1. OBS att mönstret minskar i sidorna allteftersom maskantalet minskar så du får hålla kolla på maskorna och sticka mönster så gott det går. (där det inte går sticka rm på varv 3). Upprepa minskningen med 1 (1,5) 2 (1,5) 2 (3) cm mellanrum tills det finns 80 (84) 92 (100) 108 (118) m. När arbetet mäter 38 (41) 44 (47) 50 (54) cm maska av för ärmhålet i var sida med 4-2-2-1-1-1 (4-2-2-1-1) 4-2-2-1-1-1 (4-2-2-1-1-1-1) 4-2-2-1-1-1-1-1 (4-2-2-2-1-1-1-1-1-1-1) m. När arbetet mäter 48 (52) 56 (60) 64 (68) cm sätts de mittersta 36 (38) 42 (44) 46 (50) m på en nål och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare 2-1 m. Maska av rakt för axeln när hela arbetet mäter 50 (54) 58 (62) 66 (70) cm (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring), den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika bakstycket. När hela arbetet mäter 43 (47) 50 (54) 58 (62) cm sätts de mittersta 32 (32) 34 (36) 36 (40) m för halsen på en nål och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare 2-2-1 (2-2-1-1) 3-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1-1 (3-2-1-1-1) m. Maska av rakt för axeln när hela arbetet mäter 50 (54) 58 (62) 66 (70) cm (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring), den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop höger axelsöm.
Halskant: plocka från rätsidan med st 3 upp 115 (119) 127 (131) 135 (139) m och sticka 3 v rm. Maska av rät. Sy ihop vänster axel och halskant.
Ärmhålskanter: plocka från rätsidan med st 3 upp 1 m i varje v men hoppa över ca vart 6:e v. Sticka 3 v rm. Maska av rät.
Sy ihop sidsömmarna och ärmhålskanten använd kantm till sömsmån. Pressa lätt på sömmarna.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92122. BARNKOFTA OCH TUNIKA MED SPETSMÖNSTER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!