15-13. VIRKAD MÖSSA PÅ EN KVÄLL

Artnr
15-13

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 3

GARNKVALITÉ Molly
GARNALTERNATIV Dubbelt garn av Lady eller Fuga
STORLEKAR S-M (L-XL)
MÖSSA/OMKRETS Ca 56-58 (60-62) cm
MÖSSANS LÄNGD Ca 25 cm mätt från huvudkullen och ner
GARNÅTGÅNG MÖSSA (A)      MÖSSA B                     MÖSSA C (virkas med dubbelt garn av Lady, Fuga eller Vinga)
Fg.1 35004 (orange): Ca 25 g    35003 (gul): Ca 40 g .           Lady 44917 (gul): Ca 35 g
Fg.2 35010 (lila): Ca 25 g           35002 (vit): Ca 25 g Lady     44501 (vit): Ca 25 g
Fg.3 35018 (klargrön): Ca 50 g 35001 (svart): Ca 25 g Lady 44551 (svart): Ca 25 g
Fg.4 ------                                     35014 (blå): Ca 50 g Lady     44653 (blå): Ca 45
FÄRG NR FUGA (C)
Fuga (gul) 60129, Fuga (vit) 60100, Fuga (svart) 60117, Fuga (blå) 60115 = havsblå eller 60119= ljusblå
FÄRG NR VINGA (C) Vinga 40184 (gul), Vinga 40208 (vit), Vinga 40217 (svart), Vinga (blå) 40210= Kornblå eller 40641=himmelsblå
VIRKNÅL Nr 7
MASKTÄTHET 10 fm med virknål nr 7 = 10 cm- eller byt till det nr på virknål du behöver ha för att på 10 cm få 10 m.

FÖRKLARINGAR
Mössan virkas från huvudkullen och ner.
Fasta maskor virkas med nedtag om båda maskbågarna.
* -* = Upprepa mellan stjärnorna
Obs, för att få en snygg färgövergång vid färgbytet ska Du i sista fm dra igenom med den nya färgen. 

TIPS!
Om du vill att mössan ska vara lite tajtare i nedre kanten håll garnet lite hårdare.

Läs igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar Ditt arbete.
Kontrollera masktätheten genom att virka en provbit ca 10 x 10 cm innan du påbörjar ditt arbete.

MÖSSA (A)
Lägg med med fg.1 och virknål nr 7 upp 5 lm, tag ihop till en ring med 1 sm. Börja alla varv med 1 lm.
Varv 1: Virka 10 fm om ringen, avsluta varvet med 1 sm i sm.
Varv 2: Virka 2 fm ur varje m, avsluta med 1 sm i sm = 20 m.
Varv 3: Virka * 1 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i sm = 30 m.
Varv 4: Virka ett varv fm runt mössan utan ökning, avsluta varvet med 1 sm i sm.
Varv 5: Virka * 1 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i sm = 45 m.
Varv 7: Byt till fg.2
Varv 6 - 10: Virkas lika som varv 4.
Varv 11: (Storlek S-M) Virka * 5 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 3 fm och 1 sm i sm = 52 m.
(Storlek L-XL) Virka * 2 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i sm = 60 m..
Varv 12: Virkas lika som varv 4.
Varv 13:-16 Byt till fg.3 och virka lika som varv 4.
Varv 17-19: Byt fill fg.1 och virka lika som varv 4.
Varv 20: Byt till fg.2 och virka lika som varv 4
Varv 21-27: Byt till fg.3 och virka lika som varv 4.
Virka tills arbetet mäter ca 23 cm, eller till den längd du önskar (men tänk då på att det kan gå något mera garn).
Prova mössan innan Du tar av tråden. Tag av garnet. Fäst alla lösa trådar.

RANDNING MÖSSA B & C
5 varv gul, 2 varv vit, 2 varv svart, 5 varv blå, 5 varv gul, 2 varv svart , 2 varv vit, 5 varv blå

JÄRBO OS MÖSSA (B & C)
Lägg med med fg.1 och virknål nr 7 upp 5 lm, tag ihop till en ring med 1 sm. Börja alla varv med 1 lm.
Varv 1: Virka 10 fm om ringen, avsluta varvet med 1 sm i sm.
Varv 2: Virka 2 fm ur varje m, avsluta med 1 sm i sm = 20 m.
Varv 3: Virka * 1 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i sm = 30 m.
Varv 4: Virka ett varv fm runt mössan utan ökning, avsluta varvet med 1 sm i sm
Varv 5: Virka * 1 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i sm = 45 m.
Varv 6 – 7: Byt till fg 2 Virka som v 4.
Varv 8 – 9: Byt till fg 3. Virka som v 4.
Varv 10: Byt till fg 4. Virka som v 4.
Varv 11: (Storlek S-M) Virkas med fg 4. Virka * 5 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 3 fm och 1 sm i sm = 52 m.
(Storlek L-XL) Virkas med fg 4.Virka * 2 fm, 2 fm ur nästa m, upprepa från * avsluta varvet med 1 sm i sm = 60 m.
Varv 12-14: Virkas med fg 4. och virkas lika som varv 4.
Varv 15-19: Byt fill fg.1. och virka lika som varv 4.
Varv 20-21: Byt till fg.3 och virka lika som varv 4
Varv 22-23: Byt till fg.2 och virka lika som varv 4.
Varv 24-28: Byt till fg.4 och virka som v 4.
Virka tills arbetet mäter ca 23 cm, eller till den längd du önskar (men tänk då på att det kan gå något mera garn).
Prova mössan innan Du tar av tråden. Tag av garnet. Fäst alla lösa trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:15-13. VIRKAD MÖSSA PÅ EN KVÄLL
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!