4-23. Raggsockor stickade i dubbelt garn

Artnr
4-23

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1

GARNKVALITÉ Mini Raggi
STORLEK 27/28 (29/31) 32/34 (35/36) 37/39 (41/43)
GARNÅTGÅNG 100 (100) 100 (100) 150 (150) g
STRUMPSTICKOR Nr 4
STICKFÖRKLARING Stickas med dubbelt garn
MASKTÄTHET 19 m slätstickning på stickor 4 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.
Första och sista m stickas alltid rät = kantm. 1 öhpt = lyft 1, 1 rm, drag den lyfta m över.

TIPS
Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

STRUMPA
Lägg med stickor nr 4 upp 28(32)36(40)44(48) m och fördela dem på 4 stickor = 7(7)9(10)11(12) m på varje sticka. Sticka resår tills arb mäter 17(18)19(20)21(22) cm, sticka slätstickning i 2 varv. Sticka sedan hälen över 1:a och 4:e stickans 14(16)18(20)22(24) m. När hälen mäter 4(4½)4½(5)6(6½) cm, stickas med början från rätsidan: 8(10)11(12)13(14) rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd. Lyft 1 m, 3(5)5(5)5(5) am, 2 am tills, 1 am, vänd. Lyft 1 m, 4(6)6(6)6(6) rm öhpt, 1 rm vänd. Lyft 1 m, 5(7)7(7)7(7) am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt att sticka och vänd på detta sätt med 1m mer för varje gång tills maskorna tar slut. Fördela resterande m på 2 stickor. Plocka upp 7(8)9(10)11(12)m på var sida om hälen på 1:a och 4:e stickan. Sticka runt i slätstickning. Efter 1 varv börja minska de upplockade m på var sida om hälen: Sticka tills 2 m återstår på 1:a stickan, 2 m tills rät, sticka 2:a och 3:e stickan, på 4:e stickan görs 1 öhpt i början, sticka resterande m. Upprepa dessa minskningar vartannat v till 28(32)36(40)44(48) m återstår = 7(8)9(10)11(12) m på var sticka som före hälen. Sticka rakt till hela foten mäter 12(14)16(19)21(23) cm. Börja minska för tån: sticka till 3 m återstår på 1:a stickan, 2 rm tills, 1 rm. På 2 :a stickan: sticka 1 rm, 1 öhpt. Sticka till 3 m återstår på 3:e stickan, 2 rm tills 1 rm. På 4:e stickan: sticka 1 rm, 1 öhpt, sticka resterande m. Upprepa dessa minskningar vartannat varv till 8 m återstår. Drag garnet genom de åter stående m och fäst väl. Den andra sockan stickas lika.

Skriv din egen recension
Du recenserar:4-23. Raggsockor stickade i dubbelt garn
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!