5-11. PONCHOPLÄD & RAGGSOCKOR

Artnr
5-11

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Camilla Krogsgaard,Ingalill Johansson

GARNKVALITÉ Raggi
GARNALTERNATIV  Gästrike 4 tr Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
STORLEKAR En storlek
PLAGGETS VIDD Ca 132 cm
PLAGGETS LÄNGD Ca 75 cm
GARNÅTGÅNG 1800 g
STICKOR Nr 4 och 4½
FLÄTSTICKA 1 st

KLASSISKA RAGGSOCKOR
STORLEK Barn / Dam / Herr
22-24 (25-27) 28-30 (31-33) 34-36 (37-38) / 38-39 (40-41) / 42-43 (44-45)
GARNÅTGÅNG 100 (100) 100 (100) 200 (200) / 200 (200) / 200 (200) g
STRUMPSTICKOR Nr 3½ och 4½ mm
MASKTÄTHET 19 m och 27 v slätstickning med stickor nr 4½ = 10 cm. Obs! Kontrollera masktätheten noga.
Stickar du fast, byt till grövre sticka. Stickar du löst, byt till tunnare sticka.

FÖRKLARINGAR
Första och sista m stickas alltid rät = kantm.
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska 1 m = Sticka 2 m tills.

FLÄTA
Varv 1: = rätsidan Sätt 5 m på 1 flätst bakom arb, sticka de nästa 5 m från stickan rät. Sticka därefter de 5 m på flätst rät.
Sätt 5 m på flätst framför arb och sticka dom nästa 5 m på stickan rät, sticka därefter de 5 m på flätst rät.
Varv: 2- 4-6-8-10-12 v: Sticka 3 rm, 20 am, 3 rm.
Varv: 3-5-7-9-11 v: Sticka 3 am, 20 rm, 3 am. Upprepa dessa 20 varv hela tiden.

MOSSTICKNING
Varv 1: Sticka 1 rm, 1 am v ut.
Varv 2: Sticka rm över am och am över rm.
Sticka v 2 hela tiden.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 108 m på st 4 och sticka 15 v mosst. 1:a v = avigs. Byt till st 4½ och sticka slätst utom på 10 mosst i ena sidan som fortfarande stickas i mosst. När arbetet mäter 75 cm maska av ej för hårt. Sticka en lika del men med 10 m mosst på motsatt sida.

BAKSTYCKE
Lägg upp 108 m på st 4 och sticka 15 v mosst. 1:a v = avigs. Byt till st 4½ och sticka slätst utom på 10 mosst i ena sidan som fortfarande stickas i mosst. När arb mäter 75 cm maska av ej för hårt. Sticka en lika del men med 10 m mosst på motsatt sida.

FLÄTAN
Lägg upp 19 m och sticka 3 rm, 13 m mosst, 3 rm. 1 :a v = avigs. Sticka 15 v. Forsätt att sticka 3 am i var sida om flätan och öka 7 m jämt fördelade över de mittersta m för flätan = tot 26 m. Sticka 3 am, 20 m rätst (= flätan), 3 am. Sticka 4 v och därefter stickas fläta över 20 rm. Sticka 44 cm (framsida) och maska av lagom löst. Lägg upp och sticka lika och när arbetet mäter 72 cm (baksida) maskas av lagom löst.

MONTERING
Montering & framkanter: Spänn upp delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop ryggflätan med höger och vänster sida( = bakstycket). Plocka på st 4 upp 62 m utmed vänster framstycke och sticka 7 cm resår 2 am 2 rm. Börja innanför kantm med 2 am på avigs. Sy ihop höger axelsöm. Börja nedtill i sprundet och, plocka upp 62 m och 29 m i nacken. Stäm resåren med höger sida. Sy ihop vänster axelsöm. Lägg resåren omlott med höger sida utåt.
Sy fast resåren i nederkanten av sprundet mitt fram. Fickor: Lägg upp 30 m och sticka 15 v mosst. Sticka därefter slätst.
När arb mäter 20 cm maskas av lagom fast. Sy fast fickorna över mosstkanten, se omslagets bild.

SOCKA
Lägg med st 3½ upp 32(34)36(36)38(40)/44(46)/48(48) m, fördela på 4 strumpst. med 8(9)9(9)10(10)/11(12)/12(12) m på 1:a och 4:e stickan och 8(8)9(9)9(10)/11(11)/12(12) m på 2:a och 3:e stickan. Sticka resår: 1 rm, 1 am i 8(8)10(10)  12(12)/14(14)/16(16) cm. Efter resåren byter man till strumpst 4½ och slätst. sticka 2 v. På nästa v stickas för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan. Sticka 12(12)14(14)16(16)/18(18)/20(20) v. OBS! Minska på första v 1 m till 15(17)  17(17)19(19)/21(23)/23(23) m samt öka 1 m på sista v. På nästa v = rätsidan stickas: 10(11)11(11)12(12)/13(14)/14(14) m, 2 m tills rätt i bakre mb, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1m, 6 rm, 2 m tills rätt i bakre mb, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på höger sida om hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st, sticka resterande m från hälen samt plocka upp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/  14(14) m på vänster sida om hälen = 1:a st. Sticka runt och i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följande (det är de upplockade m som minskas), sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre mb på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 30(32)34(34)36(38)/42(44)/46(46) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor. Sticka rakt tills hela foten mäter 10(12)14(16)18(20)/20(21)/22(23) cm. Nu stickas för tån: på den 1:a och 3:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre mb, 1 rm. På den 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka rest m på stickan. Upprepa detta minskningsvarv vartannat v tills det återstår 10(8)10(10)8(10)/10(8)  /10(10) m på stickorna. Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-11. PONCHOPLÄD & RAGGSOCKOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!