5-24. SLIPOVER MED DOMINORUTOR

Artnr
5-24

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1

GARNKVALITÉ Gästrike 3 tr 
GARNALTERNATIV
 Fuga, Lady (Tänk på att garnåtgången kan variera vid byte
av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.)
STORLEKAR, EUR S (M) L (XL)
STORLEK 44-46 (48-50) 52-54 (56)
BRÖSTVIDD 88-92 (96-100) 104-108 (112-116) cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 108 (116) 125 (132) cm Plaggets mått
LÄNGD 68 (70) 72 (74) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG
Fg.1 mörkgrå 150(200)250(300) g
Fg.2 mellangrå 100(100)150(200) g
Fg.3 natur 100(100)100(100) g
STICKOR Nr 3½ och Nr 4
MASKTÄTHET 22 m slätst på st 4 = 10 cm - eller anpassa grovleken på stickorna som Du måste ha för att få 22 m på 10 cm.

FÖRKLARINGAR
Kantmaska= Den yttersta m i var sida = kantm, stickas rät alla v.
Öka 1 m: lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.

MÖNSTER
Sticka med 1 n för varje ruta. Nysta därför upp garnet i mindre nystan. Vid varje färgbyte placeras den tråd man just stickat med framför den tråd man skall byta till. På detta vis snos trådarna om varandra och man slipper hål.

BAKSTYCKET
Lägg med st 3½ och fg. 1 upp 114(122)134(142) m och sticka resår 2 rm, 2 am, (1:a v = avigs) i 6 cm. Öka på sista v 7(7)5(5) m jämt fördelat. Byt till st 4 och slätst. När arb. mäter 42(43)44(45) cm avm för ärmhålet vartannat v i var sida 7-3-2-2-1-1-1-1 (9-3-2-2-1-1-1-1-1)9-3-3-2-2-1-1-1-1-1-1(9-3-3-2-2-2-1-1-1-1-1-1) m. Bakstycket: Vid 66(68)70(72) cm avm för nacken de mittersta 27(29)31(31) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 1-1 m. Avm rakt för axeln vid 68(70)72(74) cm.
Den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. Efter resåren stickas mönster enligt diagram. Vid 44(45)46(47) cm sätts den mittersta m på en tråd för V-ring och var sida stickas för sig. Sticka vänster sida först. Lägg upp 1 m vid v-ringning och sticka den rät alla v = kantm. Gör på 1:a v från räts från räts 1 int innanför kantm. Int = lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade.
Upprepa int med 3 v mellanrum ytterl 14(16)16(16) gg och med 7 v mellanrum 1(0)1(1) ggr. Avm för axeln på samma v som på bakst.
Höger sida stickas lika vänster men åt motsatt håll. Int = 2 m tills rät.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. Halskant: plocka från rätsidan med st 3½ och fg.1 upp 1 m i varje v men hoppa över ca vart 7:e v. Börja utmed framstyckets vänstra sida, 1 m i snibben, öka 1 m, lika många m utmed höger sida och ca 35(37)39(39) m utmed nacken. Sticka resår 2 rm, 2 am och se till att de 2 mittm blir räta från räts. Minska 1 m på var sida om de 2 mittm varje v. Efter ca 2½ cm maska av i resår.
Sy vänster axelsöm. Ärmhålskanter: Plocka med st 3½ och fg 1 upp 1 m i varje v men hoppa över ca vart 7:e v runt vardera ärmhål.
Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 2½ cm. Maska av i resår. Sy sidsömmarna.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-24. SLIPOVER MED DOMINORUTOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!