90245. MÖSSA I LOVIKKA

Artnr
90245

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: MJ Design

Tvåfärgad mössa i rutmönster i Järbo Lovikka.
Storlek/huvudets omkrets: 45-47 (48-50) 51-53 ( 54-56)
57-59 cm.
Garnåtgång:
Färg 1, 100 (100) 100 (100) 100 gram 
Färg 2, 100 (100) 100 (200) 200 gram  

Mössa med tvåfärgat brätte i Järbo Lovikka.
Storlek/huvudets omkrets: 45-47 (48-50) 51-53 (54-56) 57-59 cm.
Garnåtgång:
Färg nr 1, 100 (100) 100 (100) 100 gram 
Färg nr 2, 100 (100) 100 (100) 200 gram 

Enfärgad mössa med uppvikt kant i Järbo Lovikka.
Storlek/huvudets omkrets: 45-47 (48-50) 51-53 (54-56)
57-59 cm.
Garnåtgång: 200 (200) 200 (300) 300 gram Järbo Lovikka.

Stickor
: Nr 5,5.
Masktäthet: 12 maskor x 17 varv = 10 x 10 cm i slätstickning med stickor nr 5,5. Om måttet inte stämmer byt till grövre eller tunnare stickor.

Tvåfärgad mössa i rutmönster 
Rut mönster:
Varv 1: * 2 rm, 2 am * upprepa från *-* varvet ut.
Varv 2: Sticka som maskorna kommer = sticka avigt på avig m och rät på rät m.
Varv 3: * 2 am, 2 rm * upprepa från *-* varvet ut.
Varv 4: Sticka som maskorna kommer = sticka avigt på avig m och rät på rät maska.
Upprepa dessa 4 varv fortlöpande.

Mössan
Lägg med färg 1 och stickor nr 5,5 upp 54 (58) 62 (66) 70 m och sticka 1 varv rm. Sticka nu * 2 varv am, 2 varv rm * upprepa från *-* ytterligare 2 (3) 3 (4) 4 ggr. Sticka avslutningsvis 2 varv am, samt minska 6 m jämnt fördelat på sista am varvet genom att sticka ihop 2 m rät tillsammans = 48 (52) 56 (60) 64 m. Byt till färg 2 och sticka 1 varv rm. Övergå nu att sticka i rutmönster se beskrivning ovan. När hela arbetet mäter 21 (22) 23 (24) 25 m, maskas alla m rakt av.

Montering
Sy bort alla lösa trådar och sy ihop mössan mitt bak. Sy tillsist ihop mössans övre del genom att vika den dubbel (med sömmen mitt bak), Sy ihop _ av hela bredden från var sida, vik sedan överdelen tvärs över så det bildas ett kors uppe på och sy ihop resterande 2/4.

Mössa med tvåfärgat brätte 
Mössan
Lägg med färg 1 och stickor nr 5,5 upp 6 (8) 10 (12) 14 m och sticka 1 varv rm. Tag ej av garnet. * Sticka med färg 2, 2 varv rm, sticka med färg 1, 2 varv rm * upprepa från *-* tills det finns 48 (52) 56 (60) 64 ränder i alternerande färg. Maska av med den sist stickade färgen (färg 2). Tag av garnerna. Plocka med färg 2 och stickor nr 5,5 från rätsidan upp 1 m ur vardera rand på remsans övre långsida + 1 extra m i var sida som kant maska = 50 (54) 58 (62) 66 m. Sticka nu vidare i slätstickning ( rm på rätsidan, am på avigsidan) tills hela arbetet mäter 16 (18) 20 (22) 24 cm. Byt till färg 1 och sticka 2 varv slätstickning. Sticka ett hoptagningsvarv på följande sätt:
* 1 rm, sticka ihop 2 m rät tillsammans * upprepa från *-* varvet ut. Sticka 3 slätstickade varv, därefter ett hoptagningsvarv som ovan beskrivits. Sticka åter 3 slätstickade varv, och ett hoptagningsvarv som ovan. Sticka 5 slätstickade varv samt ett hoptagningsvarv som ovan. Sticka åter 5 slätstickade varv, och ett hoptagningsvarv som ovan. Tag av garnet och dra garnet genom resterande m som finns kvar på stickan, dyft av dessa och dra åt.

Montering
Sy bort alla lösa trådar och sy ihop mössan mitt bak. Rugga mössans övre del, ovanför brättet. 

Enfärgad mössa med uppvikt kant 
Mössan
Lägg med stickor nr 5,5 upp 34 (36) 38 (40) 42 m och sticka i rätstickning ( rm alla varv). Minskningar och ökningar, i arbetet här framöver, görs hela tiden innanför de 2 yttersta m i var sida och på vart annat varv. Börja med att minska 1 m i början av varvet 3 (3) 3 (3) 4 ggr. Fortsätt att minska 1 m i början och samtidigt öka 1 m i slutet av varvet 5 (7) 9 (11) 11 ggr. Nu ökar man 1 m i början och minskar 1 m i slutet av varvet 8 (10) 12 (14) 14 ggr. Minska nu 1 m i början av varvet 4 (5) 5 (6) 7 ggr, och därefter Ökas 1 m i början av varvet 4 (5) 5 (6) 7 ggr. Minska nu 1 m i början och öka 1m i slutet av varvet 8 (10) 12 (14) 14 ggr. Öka 1 m i början och minska 1 m i slutet av varvet 5 (7) 9 (11) 11 ggr. Fortsätt att öka 1 m i början av varvet 3 (3) 3 (3) 4 ggr. Maska av.

Montering
Sy bort alla lösa trådar och sy ihop mössan mitt bak. Sy ihop mitt fram sömmen, upptill på mössan, sedan sys mössan ihop tvärs över från sida till sida upptill. Vik mössans nedre kant uppåt utåt och sy på var sida i häkten, som ska hålla den vikta kanten kvar på plats.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90245. MÖSSA I LOVIKKA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!