90454. Öronlappsmössa, halsduk, tumvante, ridvante och socka

Artnr
90454

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

GARNKVALITÉ Lilla Lovikka
STORLEK BARN DAM HERR
STORLEKAR 2-4 (6-8) 10-12 år (DAM) HERR
GARNÅTGÅNG Nystan á 100 g
ÖRONLAPPS MÖSSA 100 (100) 150 (150) 200 g (samt lite restgarn till broderiet och tofsen)
TUMVANTE 100 (100) 150 (150) 200 g (samt lite restgarn till broderiet och tofsen)
RIDVANTE 100 (100) 150 (150) 200 g (samt lite restgarn till broderiet och tofsen)
HALSDUK 300 (300) 300 (300) 300 g (samt lite restgarn till broderiet och tofsen)
SOCKOR 100 (100) 150 (150) 200 g (samt lite restgarn till broderiet och tofsen)
STICKOR Nr 4½
SRUMPSTICKOR Nr 4½
VIRKNÅL Nr 4
MASKTÄTHET 17 m slätstickning = 10 cm på stickor 4½. Kontrollera masktätheten noga stickar du för fast byt till grövre stickor och stickar du för löst byta till finare stickor. Ohpt = lyft 1 m sticka 1 rm, drag den lyfta m över.

HALSDUK
Lägg upp med st 4½, 34 (39) 43 m och sticka 1 rät v, övergå till slätstickning utom på de 3 yttersta m i var sida som hela tiden stickas i rätst tills arbetet mäter 8 (10) 12 cm, nu stickas 1 rät v från avigsidan. Fortsätt därefter med slätst tills arbetet mäter 135 (165) 195 cm, nu stickas 1 rät v från avigsidan, slätst i 8 (10) 12 cm och sluta med 1 v från avigsidan. Maska av, ej för fast.

MONTERING
Fäst alla trådar väl. Brodera även på halsdukens kortsidor över 2 m och med 2 färger av samma restgarn som till vantarna.

ÖRONLAPPSMÖSSA
Börja med bandet och lägg upp 4 m på stickor 4½ sticka resår 1 rm, 1 am i 6 (6) 7 (7) 7 cm därefter ökas 1 m vartannat varv i var sida tills det finns 14 (16) 18 (22) 24 m på stickan = 1 öronlapp. När arbetet mäter 12 (12) 13 (15) 15 cm tag av garnet. Sticka den andra öronlappen lika. Därefter stickas: lägg upp 5 (5) 5 (6) 6 m (=bak). Tag en av öronlapparna och sticka in den i resår, lägg upp 35 (35) 39(39) 41 =fram), sticka in öronlapp nr 2 i resår, lägg upp 5 (5) 5 (6) 6 m (=bak) = 73 (77) 85 (95) 101 m. Sticka resår 1 rm, 1 am över alla m och kontrollera att resåren stämmer över öronlapparn. Sticka resår i 2½ cm. Övergå till att sticka slätst tills arbete från fram kanten mäter 15 (16) 17 (18) 20 cm. Nu görs ett ihoptagningsv från rätsidan enligt följande: Sticka ihop maskorna 2 och 2 över hela v. Sticka varvet avigt tillbaks. Upprepa ihoptagningsv från rätsidan ytterligare 2 (2) 2 (3) 3 ggr. Tag av garnet och drag genom de återstående maskorna och fäst.

MONTERING
Sy ihop mössan baktill. Brodera även på mössan direkt efter resåren över 2 m och med 2 färger av samma restgarn som tofsen. Gör en tofs av restgarn (omslagsbilden visar 2 färger) och fäst i bandet till öronlappen. Gör en boll av färger och fäst upptill på mössan.

TUMVANTAR
Lägg med stickor nr 4½ upp 28 (30) 34 (36) 40 m. Fördela m över 4 strumpstickor 7 (7) 8 (9) 10 m på 1:a och 3:e stickan, 7 (8) 9 (9) 10 m på 2:a och 4:e stickan, sticka 1 avigt v, därefter släts i 7 (7) 8 (8) 9 (9) v, vänd nu arbetet ut och in och sticka slätst i 7 (8,5) 11 (13,5) 15 cm. På nästa varv markeras för tummen enligt följande: Sticka med kulört garn över 1:a stickans 4 (4) 5 (6) 7 lyft tillbaka dessa m på 1:a stickan och fortsätt sticka runt som tidigare. Då arbetet från vändningen är 13 (15) 17 (20) 22 cm minskas för vantens topp enligt följande: Minskningsvarv: På 1:a och 3:e stickan stickas 1 rm, 1 öhpt, sticka rm stickan ut. På 2:a och 4:e stickan stickas rm tills 3 m återstår på stickan, 2 rm tillsammans, 1 rm. Dessa minskningar görs vartannat v 3 (4) 4 (5) 6 ggr på nästa v stickar man ihop m 2 och 2 över hela v. Tag av garnet, drag tråden genom resterande m och fäst väl. Sticka andra vanten lika men markera för tummen på 4:e stickas sista 4 (4) 5 (6) 7 m. TUMME: Drag ur den kulörta tråden. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och lägg upp 1 m i varje sida om de 4 (4) 5 (6) 7 m = 10 (10) 12 (14) 16 m och sticka slätst i 3 (3,5) 4 (5) 6 cm, sticka tillsammans 2 och 2 rät över 1 v. Tag av garnet, drag det genom de resterande m och fäst väl.

MONTERING
Virka med virknål nr 4 en sträng lm ca 4 cm lång för tofsen, från vantens 1:a varv och på tummens motsatta sida. Tag av garnet. Gör en tofs av restgarn i 2 färger och fäst i slutet av lm strängen. Brodera även på vantens mudd över 2 m och med 2 färger av samma restgarn som tofsen.

RIDVANTE
Lägg upp och sticka lika som tumvanten tills arbetet mäter 10 (11,5) 14,5 (17,5) 19,5 cm, nu stickas lillfingret enligt följande: Lillfingret stickas på 3 stickor. Tag 3 (3) 4 (5) 6 m från ovansidan och 3 (3) 4 (5) 6 m från undersidan av handen och lägg upp 3 nya m mot handen =9 (9) 11 (13) 15 m. Sticka slätst tills fingret mäter 3,5 (4) 5 (6) 7 cm. Sticka 2 m tillsammans tills 3 m återstår. Tag av garnet och drag genom de återstående m. Sticka nu handens m och plocka upp 2 m mot lillfingret och sticka runt tills arbetet från vändningen är 13 (15) 17 (20) 22 cm minskas för vantens topp enligt följande: Minskningsvarv: På 1:a och 3:e stickan stickas 1 rm, lyft 1 m, 1rm och dra den lyfta m över, sticka rm stickan ut. På 2:a och 4:e stickan stickas rm tills 3 m återstår på stickan, 2 rm tillsammans, 1 rm. Dessa minskningar görs vartannat v 3 (4) 4 (5) 6 ggr På nästa v stickar man ihop m 2 och 2 över hela v. Tag av garnet, drag tråden genom resterande m och fäst väl. TUMME: Stickas lika som tumvantens tumme. Sticka andra vanten lika men markera för tummen på 4:e stickas sista 4 (4) 5 (6) 7 m.

MONTERING
Virka med virknål nr 4 en sträng lm ca 4 cm lång för tofsen, från vantens 1:a varv och på tummens motsatta sida. Tag av garnet. Gör en tofs av restgarn (omslagsbilden visar 2 färger) och fäst i slutet av lm strängen. Brodera även på vantens mudd över 2 m och med 2 färger av samma restgarn som tofsen.

SOCKOR
Lägg upp med strumpst nr 4½, 28 (32) 36 (40) 44 m och fördela m på 4 stickor så att det blir 7 (8) 9 (10) 11 m på var sticka. Sticka 1 rät v, 1 avigt v, därefter slätst tills arbetet mäter 6 (7) 8 (9) 10 cm, vänd nu arbetet ut och in och sticka slätst i 8 (9) 10 (11) 12 cm. Nu stickas hälen på 1:a och 4:e stickan i 4 (4,5) 5 (6) 6,5 cm stickas på följande sätt på ett v från rätsidan: Sticka 8 (9) 11 (12) 13 m, 1 öhpt,1 rm, vänd. Lyft 1 m, 3 (3) 5 (5) 5 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd. Lyft 1 m, 4 (4) 6 (6) 6 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mera för varje vändning till sidomaskorna tar slut. Fördela de återstående m på 2 stickor. Plocka upp 7 (8) 9 (10) 11 m på var sida om hälen. Sticka runt i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan på följande sätt: (det är de upplockade m som minskas) sticka de 2 sista m tillsammans på 1:a stickan och öpht på de 2 första m på 4:e stickan. Upprepa dessa minskningen vartannat v tills 28 (32) 36 (40) 44 m återstår. Sticka rakt tills hela foten mäter 12 (16) 19 (21) 23 cm. Minska nu för tån på följande: På 1:a och 3:e stickan sticka till 3 m återstår, 1 ödhpt, 1 rm. På 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 rm tillsammans. Dessa minskningar görs vartannat v 3 (4) 4 (5) 6 ggr På nästa v stickar man ihop m 2 och 2 över hela v. Tag av garnet, drag tråden genom resterande m och fäst väl. Andra sockan stickas lika.

MONTERING
Virka 1 snodd av lm och gör en tofs och fäst vid uppvikningen lika som på tumvanten. Brodera även på sockans mudd över 2 m och med 2 färger av samma restgarn som tofsen

Skriv din egen recension
Du recenserar:90454. Öronlappsmössa, halsduk, tumvante, ridvante och socka
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!