91609. ANKELSOCKOR MED STRETCH

Artnr
91609

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Järbo Garn
Foto: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Soft Raggi (65 % Premium Micro Akryl, 30 % Bambu, 5 % Polyester Elastan.
Nystan ca 100 g = 268 m)
MASKTÄTHET Ca 24-25 m och 38 v slätst på stickor nr 3 = 10 x 10 cm
STORLEKAR 21-24(25-28)29-32(33-36)37-40(41-45)
GARNÅTGÅNG Ca 25(30)30(40)50(60) g (fg 31206)
STRUMPSTICKOR 2 och 3 mm

FÖRKLARINGAR
Slätstickning – fram och tillbaka:
V 1 (räts): Sticka räta maskor (rm).
V 2 (avigs): Sticka aviga maskor (am). Upprepa v 1 och 2.
Slätstickning – rundstickning: Räta maskor alla v.
Lyft 1 m: Ta maskan, som om du skulle sticka den avigt, men garnet ligger bakom arbetet, och lyft över till höger sticka utan att sticka den.
Lyft 1 m avigt: Lägg tråden framför arbetet, som om du skulle sticka maskan avig, lyft maskan över till höger sticka utan att sticka den.

UPPLÄGGNING
Lägg med st nr 3 upp 36(40)44(48)52(56) m, byt til st nr 2 fördela dem på 4 strumpst., med 9(10)11(12)13(14) m på vardera sticka.

SKAFT
Sticka resår 2 rm, 2 am i (1)1(2)2(2)2 cm. Byt till strumpst nr 3. Sticka slätst (rm i rundstickning) och minska på 1:a v -(-)2(2)2(-) m jämt fördelat över sticka 2 och 3. Sticka ytterligare 1 v slätst (rm).

HÄLKAPPA
Sticka slätstickning fram och tillbaka över sticka 1 och 2 i totalt 14(18)18(20)20(24) v (sista v = avigs).

HÄL
På nästa v (= rätsidan) påbörjas kortvarv och hoptagningar:
Sticka 11(12)13(14)15(16) m, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 6 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd.
Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning till sidmaskorna tar slut.
Nu är sidmaskorna slut på båda sidor om hälen. Sticka slätst (rm) över sticka 1 och 2.

HÄLKIL
Plocka upp 10(11)11(13)13(15) m på sockans högra sida (= st 2), sticka slätst över st 3 och 4, plocka upp 10(11)11(13)13(15) m på sockans vänstra sida, samt sticka rest m över hälen (= st 1). Sticka 1 v slätst (rm) över alla st.
På nästa v minskas på 2:a och 1:a stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas):
På sticka 2: Sticka de 2 sista m tills rätt.
På sticka 1: Sticka de 2 första m tills rätt i bakre maskbågen.
Detta upprepas vartannat v till 36(40)40(44)48(52) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor.

FOTEN
Sticka rakt till hela foten mäter 10½(12½)14½(17)(19)(21) cm.
Minska för tå:
På sticka 1 och 3: Sticka 1 rm, 2 rm tills, sticka rest m på stickan.
På sticka 2 och 4: Sticka till 3 m återstår, 2 rm tills i bakre maskbågarna, 1 rm.

Upprepa detta minskningsvarv vartannat v till det återstår 12(12)12(12)16(16) m på stickorna.
Nu kan du välja att göra rak eller rund tå.

RUND TÅ
Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

RAK TÅ
För över maskorna på 2 stickor, vänd arbetet så att avigsidan kommer ut.
Maska av så här: Lägg ihop arb så att räts ligger mot varandra, håll st parallellt i vänster hand och sticka med ytterligare en st i höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på högra st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och maska av alla m på samma sätt.
Tag av tråden och fäst. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91609. ANKELSOCKOR MED STRETCH
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!