91666. “HOLIDAY” HERRTRÖJA MED MÖNSTER

Artnr
91666

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Lina (68 % Bomull, 32 % lin. Nystan ca 50 g = 100 m )
MASKTÄTHET Ca 21 m och 27-28 v mönster på st nr 4.5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL)
ÖVERVIDD 93(100)107(115)123(132) cm
HEL LÄNGD Ca 62(64)66(68)70(72) cm
GARNÅTGÅNG Ca 600(650)650(750)800(800) g (fg 16212)
STICKOR Nr 4 och 4.5
RUNDSTICKA Nr 4, 60 cm

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät eller avig, det som passar bäst i mönstret vid ökningstillfället.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning (enkelint): I början av v: 2 m tills rätt. I slutet av v: Lyft 1m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Dubbelintagning (dubbelint): I början av v: 3 m tills rätt. I slutet av v: Lyft 1m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.
Avigvänd slätstickning (avigv slätst): Am från räts och rm från avigs.

BAKSTYCKET
Lägg på st nr 4 upp 102(110)118(122)134(142) m och sticka 2 v rätst (1:a v = räts). Därefter stickas resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida. Sticka resår i 4 cm och minska på sista v 3(3)3(1)3(1) m jämnt fördelat = 99(107)115(121)131(141) m. Byt till st nr 4.5 och sticka mönster enl diagram över de mittersta 91(91)105(105)119(119) m. M på var sida om mönstret innanför kantm stickas i avigv slätst.
När arb mäter ca 42(43)44(45)46(47) cm maska av 2 m i var sida för ärmhål. På nästa v från räts börja snedda för raglan. Gör en enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 24(25)24(25)23(20) ggr. Gör sedan 1 dubbelint med 1 v:s mellanrum 1(2)4(5)8(12) ggr. Det finns nu kvar 41(43)45(45)47(47) m till nacken. Maska av rakt från räts.

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika bakst. Avm för ärmhål och gör raglanint lika bakst, men uteslut de 3 översta raglanint.
OBS! Samtidigt med den 8(9)9(11)12(13):e raglanint avm den mittersta m för sprundet och sticka klart varje sida för sig. 
Vänster sida: Gör en enkelint vid sprundkanten innanför kantm med 3 v:s mellanrum 4 ggr. Samtidigt med den 16(19)19(21) 22(23):e raglanint avm vid framkanten för halsen vartannat v 7-3-2-2-2-1-1(8-3-2-2-2-2-1)9-3-3-2-2-2-1(9-3-3-2-2-2-1) 9-3-3-2-2-2-1-1(9-3-3-2-2-2-1-1) m. När alla avm och int är gjorda för raglan, sprund och hals återstår 2 m. Maska av.
Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM
Lägg på st nr 4 upp 50(50)54(54)54(54) m och sticka 2 v rätst (1:a v = räts). Därefter stickas resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida. Sticka lika många v som på bakst. Minska på sista v 1(1)3(3)1(1) m = 49(49)51(51)53(53) m. Byt till st nr 4.5 och sticka mönster enl diagram över de mittersta 35(35)49(49)49(49) m. M på var sida om mönstret stickas i vanlig avigv slätst.
När arb mäter ca 7 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1 cm:s mellanrum ytterl 0(0)2(1)1(4) ggr, med 2 cm:s mellanrum 9(16)15(19)19(18) ggr och med 3 cm:s mellanrum 5(0)0(0)0(0) ggr = 79(83)87(93)95(99) m på stickan.
OBS! Utöka mönstret i sidorna allteftersom maskantalet ökar i den mån det går. Annars sticka slätst eller avigv slätst. När arb mäter ca 44(45)46(47)48(49) cm avm 2 m i var sida för ärmhål. På nästa v från räts börja snedda för raglan. Gör en enkelint innanför kantm i var sida. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 20(22)23(25)26(27) ggr och gör därefter en dubbelint med 1 v:s mellanrum 2 ggr. Det finns nu kvar 25(25)27(29)29(31) m. Sticka 1 v.

Snedda för halsen enl följ: Varv 1: (räts) Maska av 6(6)7(7)7(8) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 2 och alla jämna varv: (avigs)Stickas utan avm och int.
Varv 3: Maska av 6(6)6(7)7(8) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 5(5)6(7)7(7) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Det finns nu kvar 2 m. Maska av. 

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar ett v tidigare från avigs.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka. Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån.
Kant sprundet: Plocka med rundst nr 4 upp 1 m i varje v utmed vänster sprundkant, en m mitt i V-et, lika många m utmed höger sprundkant som vänster. Sticka 3 v resår 1 rm 2 am (från avigs blir resåren 1 am, 2 rm). Se till att maskan i V-et blir en rät maska från räts. Gör en enkelint på var sida om den räta maskan i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet.
Maska av i resår.
Halskant: Plocka från räts med st nr 4 upp 129(132)135(141)144(144) m runt halsringn och sticka 5 v resår 1 rm, 2 am (lika resåren i sprundet) innanför kantm i var sida. Se till att resåren börjar och slutar lika. Maska av i resår.
Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91666. “HOLIDAY” HERRTRÖJA MED MÖNSTER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.