91989. KLASSISKA RAGGSOCKOR I BAMBU RAGGI

Artnr
91989

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn,Ingalill Johansson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Bambu Raggi (50% Ull ”SW”, 25% Polyamid, 25 % Bambu. Ca 100 g = 400 m.)
MASKTÄTHET Ca 28 m och 40 v slätst på stickor 2.5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR 22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)39(40-41)42-43(44-45)
GARNÅTGÅNG Ca 40(40)40(50)50(60)60(70)80(100) g (fg 17203)
STRUMPSTICKOR 2 och 2.5 mm

FÖRKLARINGAR
Slätstickning: Fram och tillbaka: V 1 (räts): Sticka rm. V 2 (avigs): Sticka am. Upprepa v 1 och 2. Runt: Räta maskor alla v.
Lyft 1 m: Ta m, som om du skulle sticka den avigt, men garnet ligger bakom arb, och lyft över till höger st utan att sticka den.
Lyft 1 m avigt: Lägg tråden framför arb, som om du skulle sticka m avig, lyft m över till höger st utan att sticka den.

UPPLÄGGNING
Lägg med st 2 mm upp 48(52)52(56)56(60)64(68)72(72) m och fördela dem på 4 strumpst med 12(13)13(14)14(15)16(17)18(18) m på vardera sticka.

SKAFT
Sticka resår 2 rm, 2 am, i 8(8)10(10)12(12)14(14)16(16) cm. Byt till strumpst nr 2.5. Sticka slätst (rm i rundstickning) i 2 v.

HÄLKAPPA
Sticka slätstickning fram och tillbaka över sticka 1 och 2 i totalt 18(18)20(20)24(24)26(28)30(30) v (sista v = avigs).

HÄL
På nästa v (= rätsidan) påbörjas kortvarv och hoptagningar:
Sticka 15(16)16(17)17(18)19(20)21(21) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 8 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 9 am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 10 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 11 am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 12 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 13 am, 2 am tills. Strl 22-24: Fortsätt vid *. Strl 25-45: 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 14 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 25-30: Vänd. Strl 31-45: 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt. Strl 25-30: Sticka 14 am, 2 am tills. Fortsätt vid *. Strl 31-36: Sticka 15 am, 2 am tills. Fortsätt vid *. Strl 37-45: Sticka 15 am, 2 am tills 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 16 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 37-38: Vänd. Strl 39-45: 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt. Strl 37-38: Sticka 16 am, 2 am tills. Fortsätt vid *. Strl 39: Sticka 17 am, 2 am tills, 1 am. Fortsätt vid *. Strl 40-45: Sticka 17 am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 18 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 40-41: Vänd. Strl 42-45: 1 rm, vänd.
lyft 1 m avigt. Strl 40-41: Sticka 18 am, 2 am tills. Fortsätt vid *. Strl 42-45: 19 am, 2 am tills, 1 am. Fortsätt vid *.
*Alla strl: Nu är sidmaskorna slut på båda sidor om hälen. Vänd och sticka slätst (rm) över sticka 1 och 2.

HÄLKIL
Plocka upp 11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) m på sockans högra sida (=st 2), sticka slätst över st 3 och 4, plocka upp 11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) m på sockans vänstra sida, samt sticka rest m över hälen (= st 1). Sticka 1 v slätst (rm) över alla st.
På nästa v minskas på 2:a och 1:a stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas):
På sticka 2: Sticka de 2 sista m tills rätt.
På sticka 1: Sticka de 2 första m tills rätt i bakre maskbågen.
Detta upprepas vartannat v till 44(48)48(48)52(56)60(64)64(68) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor.

FOTEN
Sticka rakt till hela foten mäter 10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm.
Minska för tå:
På sticka 1 och 3: sticka till 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm.
På sticka 2 och 4: sticka 1 rm, 2 rm tills, sticka rest m på stickan.
Upprepa detta minskningsvarv vartannat v till det återstår 12(12)12(16)16(16)20(20)24(24) m på stickorna.
Nu kan du välja att göra rak eller rund tå.

RUND TÅ
Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

RAK TÅ
För över maskorna på 2 stickor, vänd arbetet så att avigsidan kommer ut.
Maska av så här: Lägg ihop arb så att räts ligger mot varandra, håll st parallellt i vänster hand och sticka med ytterligare en st i höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på högra st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och maska av alla m på samma sätt.
Tag av tråden och fäst.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91989. KLASSISKA RAGGSOCKOR I BAMBU RAGGI
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!