Stickad sotarmössa

Artnr
92048

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Berit Lindberg
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Colin (65 % Bomull, 35 % Lin. Nystan 50 g = 150 m)
MASKTÄTHET Ca 33 m (osträckt) och 34 v resårstickning på st 3 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
OMKRETS Ca 44-52 cm
LÄNGD Ca 29 cm
GARNÅTGÅNG Ca 75 g (fg 28107)
STRUMPSTICKOR 3 mm
RUNDSTICKA 3 mm, 40 cm
TILLBEHÖR 5 markörer

FÖRKLARINGAR
Ökn: Lyft länken mellan två m, vrid, sticka rät.
Mössan stickas uppifrån och ner.

MÖSSA
Lägg upp 8 m med strumpst 3 mm. Fördela på 4 st.
V 1: Sticka 8 rm.
V 2: *1 rm, öka 1 m*. Upprepa *-* v ut. = 16 m på v.
V 3: Sticka 16 rm.
Sätt en markör mellan 1:a och sista m.
V 4: *1 rm, öka 1 m (stick vänster st framifrån, under länken, sticka 1 rm i bakre mb), 2 rm, öka 1 m (stick vänster st bakifrån, under länken, sticka 1 rm), 1 rm*. Upprepa *-* ytterligare 3 ggr. = 24 m på v.
V 5: *1 rm, 1 am, 2 rm, sätt en markör runt dessa 2 rm, 1 am, 1 rm*. Upprepa *-* ytterligare 3 ggr. (= 24 m på v).
V 6: *1 rm, 1 am, ökn, 2 rm, ökn, 1 am, 1 rm*. Upprepa *-* ytterligare 3 ggr (= 32 m på v).
V 7: *1 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 1 rm*. Upprepa *-* ytterligare 3 ggr.
V 8: *1 rm, 2 am, ökn, 2 rm, ökn, 2 am, 1 rm*. Upprepa *-* ytterligare 3 ggr (= 40 m på v).
V 9: *1 rm, 2 am, 4 rm, 2 am, 1 rm*. Upprepa *-* ytterligare 3 ggr.
V 10: *1 rm, 2 am, 1 rm, ökn, 2 rm, ökn, 1 rm, 2 am, 1 rm*. Upprepa *-* ytterligare 3 ggr. (= 48 m på v). 
V 11: *1 rm, 2 am, 6 rm, 2 am, 1 rm*. Upprepa *-* ytterligare 3 ggr.
V 12: *1 rm, 2 am, 2 rm, ökn, 2 rm, ökn, 2 rm, 2 am, 1 rm*. Upprepa ytterligare 3 ggr. (= 56 m på v).
V 13: *1 rm, 2 am, 2 rm, 1 am, 2 rm, 1 am, 2 rm, 2 am, 1 rm*. Upprepa *-* ytterligare 3 ggr.
Fortsätt att göra ökningar på detta sätt, på var sida om markerade m, tills det finns 128 m på v.
De ökade m stickas in i mönstret, 2 rm, 2 am. Byt till rundst vid tillfälle.
Sticka rakt, 2 rm, 2 am, till arb mäter ca 20 cm från sista ökningsvarvet.
Maska av alla m, ganska löst, det får inte strama. Fäst alla trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:Stickad sotarmössa
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!