4-17. Panel längd

Artnr
4-17

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Virkning , Interiör
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker

GARNKVALITÉ Järbo 8/4 (finns som nystan á 150 g alt. Härvor á 200 g)
STORLEK Ca 42 x 190 cm
GARNÅTGÅNG 400 g
VIRKNÅL Nr 2,5
TIPS Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

PANELGARDIN
Lägg upp 139 lm.
Varv 1: 1 st i 7:e lm från nålen, (1 lm, hoppa över 1 lm, 1 st) 66 ggr.
Varv 2: 1 st (1:a st på v virkas som 3 lm), 1 lm, 1 st i nästa st, (1 lm, 1 st i nästa st) 2 ggr, x 3 lm, hoppa över 1 lm + 1 st + 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st i nästa st, (1 st om lm, 1 st i st) 7 ggr, 1 lm, 1 st i nästa st, 3 lm, hoppa över 1 lm + 1 st + 1 lm, 1 st, (1 lm, 1 st i nästa st) 3 ggr, upprepa från x ytterligare 3 ggr.
Varv 3: 1 st, 1 lm, 1 st i nästa st, (1 lm, 1 st i nästa st) 2 ggr, x 2 lm, 1 fm om lmb, 2 lm, 1 st i nästa st, 1 lm, 4 st, 3 lm, hoppa över 3 st, 1 st, 3 lm, hoppa över 3 st, 4 st, 1 lm, 1 st i nästa st, 2 lm, 1 fm om lmb, 2 lm, 1 st i nästa st, (1 lm, 1 st i nästa st) 3 ggr, upprepa från x ytterligare 3 ggr.
Varv 4: 1 st, 1 lm, 1 st i nästa st, (1 lm, 1 st i nästa st) 2 ggr, x 3 lm, 1 st i nästa st, 1 lm, 2 st, (3 lm, 1 st om nästa lmb) 2 ggr, 3 lm, hoppa över 2 st, 2 st, 1 lm, 1 st i nästa st, 3 lm, 1 st i nästa st, (1 lm, 1 st i nästa st) 3 ggr, upprepa från x ytterligare 3 ggr.
Varv 5: 1 st, 1 lm, 1 st i nästa st, (1 lm, 1 st i nästa st) 2 ggr, x 2 lm, 1 fm om lmb, 2 lm 1 st i nästa st, 1 lm, 2 st, 2 st om lmb, 3 lm, 1 st om nästa lmb, 3 lm, 2 st, om nästa lmb, 2 st, 1 lm, 1 st i nästa st, 2 lm, 1 fm om lmb, 2 lm, 1 st i nästa st, (1 lm, 1 st i nästa st) 3 ggr, upprepa från x ytterligare 3 ggr.
Varv 6: 1 st, 1 lm, 1 st i nästa st, (1 lm, 1 st i nästa st) 2 ggr, x 3 lm, 1 st i nästa st, 1 lm, 4 st, 3 st om lmb, 1 st i st, 3 st lmb, 4 st, 1 lm, 1 st i nästa st, 3 lm, 1 st i nästa st, (1 lm, 1 st i nästa st) 3 ggr, upprepa från x ytterligare 3 ggr.
Upprepa från varv 3 till arbetet mäter ca 190 cm, efter sista varvet virkas: 1 st, x 1 lm, hoppa över 1 m, 1 st, upprepa från x varvet ut.

KORT/LÅNGSIDOR
Runt den färdiga gardinen virkas 1 varv fm: 2 fm om yttersta st på varje v och 1 fm i m mellan vartannat v utmed långsidorna, 4 fm om hörnen och 1 fm i varje m på kortsidorna, men hoppa över var 6:e m, sluta med 1 sm i 1:a fm.

Skriv din egen recension
Du recenserar:4-17. Panel längd
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!