91784. BABYFILT I MORMORSRUTOR

Artnr
91784

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Llama Silk (70% Mjuk babylama, 30% mullbärssilke. Ca 50 g = 165 m.)
MASKTÄTHET 1 ruta: Ca 7,5 x 7,5 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Ca 70 x 85 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 145 g (fg 12201, vit)
Fg 2: Ca 75 g (fg 12209, rosa)
Fg 3: Ca 50 g (fg 12210, lila)
Fg 4: Ca 25 g (fg 12202, grå)
VIRKNÅL 3.5 mm

FÖRKLARINGAR
Luftmaskor (lm): Gör en ögla, stick in virknålen i öglan, omslag om garnet och drag genom maskan.
Fast maska (fm): Nedtag, hämtaupp garn (= 2 öglor på virknålen),gör ett omslag och dra garnet genom båda öglorna.
Stolpe (st): Gör 1 omslag, nedtag och hämta garn (= 3 öglor på virknålen), omslag, dra garnet genom 2 öglor, omtag, dra garnet genom de resterande 2 öglorna.
Smygmaska (sm): Nedtag, hämta garn, dra garnet genom m på virknålen.
Montering: Rutorna virkas ihop samtidigt som varv 4 virkas, en efter en.

RUTA 1:
Med virknål 3,5: Virka 5 lm med fg 4 och slut till en ring med en sm.
Varv 1: 3 lm, 2 st, 3 lm, *3 st, 3 lm* upprepa * - * 3 ggr, avsluta med 1 sm i 3:e lm. Tag av garnet. Fäst gärna trådarna.
Varv 2: Byt till fg 3. Börja i ett hörn (= 3 lm mellan 3 st), 3 lm, 2 st, 3 lm, 3 st runt 3 lm, *3 st, 3 lm 3 st runt 3 lm, 2 lm*upprepa * - * 3ggr, avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v. Tag av garnet. Fäst gärna trådarna.
Varv 3: byt till fg 2. Börja i ett hörn. 2 lm, 2 st, 3 lm, 3 st runt hörnets 3 lm, 2 lm, 3 st, 2 lm, *( 3 st, 3 lm, 3 st i hörnet), 2 lm, 3 st, 2 lm* upprepa * - * 3 ggr, avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v.
Tag av garnet. Fäst gärna trådarna.
Varv 4: byt till fg 1. Börja i ett hörn. 2 lm, 2 st, 3 lm, 3 st runt hörnets 3 lm, 2 lm, 3 st, 2 lm, 3 st, 2 lm, *( 3 st, 3 lm, 3 st i hörnet), 2 lm, 3 st, 2 lm, 3 st, 2 lm* upprepa * - * 3 ggr, avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v.
Tag av garnet. Fäst gärna trådarna.

RUTA 2:
Virka v1, v2, v3 som ruta 1 + 2 sidor på v4.
I 3:e hörnet börjar man virka samman rutorna, det görs genom att virka växelvis i ruta 1 och ruta 2:
Ruta 2: 3st i hörnets lmb, 1 lm,                   Ruta 1: 1 fm i hörnets lmb, 1 lm,
Ruta 2: 3 st i samma hörn-lmb, 1 lm,          Ruta 1: 1 fm i lm mellan st-grupp, 1 lm,
Ruta 2: 3 st om nästa lmb, 1 lm,                 Ruta 1: 1 fm i lm mellan st-grupp, 1 lm,
Ruta 2: 3 st om nästa lmb, 1 lm,                 Ruta 1: 1 fm i lm mellan st-grupp, 1 lm,
Ruta 2: 3 st i hörnets lmb, 1 lm,                  Ruta 1: 1 fm i hörnets lmb, 1 lm,
Ruta 2: 3 st i samma hörn-lmb.
Fortsätt med sista sidan, lika som de 2 första sidorna.
Virka vidare på samma sätt till det finns 10 rutor (eller önskat ant) i en rad.
Fortsätt sedan nästa rad med att virka på ruta 11 på samma sätt som ruta 2, i sidan av den första rutan i rad 1.
Nu har du en vinkel att montera ruta 12 i. Då ska den virkas ihop med 2 sidor. Virka en sida på v 4, och virka ihop först med ruta 11, lika som ovan.
I hörnet virkas så här: Ruta 12: 3 st i hörnets lmb, 1 lm,
Ruta 11: 1 fm i hörnets lmb, 1lm,
Ruta 2: 1 fm i hörnets lmb, 1lm,
Ruta 12: 3 st i samma hörn-lmb,
Fortsätt att virka på en ruta i taget på samma sätt till det är 8 rutor i bredd. (eller önskat ant)

KANT
Varv 1 – 3: börja i ett hörn och med fg 1, virka **(3 st, 1 lm, 3 st) i hörnets lmb, * (3 st mellan stolpgrupperna, 1 lm) 3 ggr, 1 lm, 3 st mellan rutorna, 1 lm* upprepa * - * längs hela sidan** upprepa ** - ** runt filten, sluta med 1 sm i 1:a st. Tag av garnet och fäst trådarna.
V 4 – uddkant: fortsätt med fg 1 och börja i ett hörn: **(1fm, 3 lm, 1fm) i hörnets lmb, *(1 fm, 3 lm, 1 fm) i den mittersta st i nästa stolpgrupp, 1 fm om lm före nästa stolpgrupp* upprepa * - * längs hela sidan, upprepa ** - ** runt filten, sluta med 1 sm i 1:a fm. Tag av garnet och fäst trådarna.

MONTERING
Spänn ut filten efter angivna mått mellan fuktiga dukar, låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91784. BABYFILT I MORMORSRUTOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!