90491. Sängöverkast och kuddöverdrag med kattmotiv

29,00 kr
I lager
Art. nr
90491
Paketpris 29,00 kr

90491. Sängöverkast och kuddöverdrag med kattmotiv

Mönsterinformation

90491-A  Överkast med katter
GARNKVALITÉ Fuga (50 % Ull, 50 % Akryl)
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Lady
MÅTT 90 x 200 cm
GARNÅTGÅNG
Fg.1 (Grå) Fg.2 (marinblå) Fg.3 (vit) Fg.4 (röd) Fg.5 (ljusblå)
1050 450 800 450 50 g 
MASKTÄTHET 20 m slätstickning = 10 cm. 20 m med diagram 1 något utsträckt = 10 cm. Obs! Kontrollera noga att masktäthetenstämmer.  Om  ej,  byt  till  grövre  eller  finare  stickor 

90491-B Kudde med katter
GARNKVALITÉ Fuga (50 % Ull, 50 % Akryl)
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Lady, 
MÅTT Bredd 60 cm x Höjd 50 cm
GARNÅTGÅNG
Fg. 1 (grå) Fg. 2 (marin) Fg. 3 (vit) Fg. 4 (röd)
200 50 50 50 g 
MASKTÄTHET 20 m slätstickning på st 4 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor

STICKOR Nr 4

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.