90210. Dockkläder

Artnr
90210

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Stickning , Leksaker
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

Storlek 40 cm passar till Baby born docka och 45 cm passar
till Skrållan docka.
Garnkvalité: Lady
Garnalternativ: Big Verona
Dockans Stussvidd: 48 (49) cm
Dockans Huvudvidd: 33 (36) cm
Babykofta, byxa, mössa, socka, haklapp och filt
Garnåtgång: 3 nystan grön färg i Pascal Baby.
1 nystan vit färg i Pascal Baby.
2 nystan vit färg i Lady till filten.
Tillbehör: 8 knappar.
Stickor: Nr 2 1/2 , 3 och 3 1/2 mm.
Masktäthet: 27 m mönsterstickning på stickor 3 = 10 cm.
23 m mönsterstickning på stickor 3 1/2 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga, om det inte stämmer, byt till grövre eller tunnare stickor.

Kofta Bakstycke:
Lägg med stickor 2 upp och grön färg upp 58 (64) m och sticka 5 v rätstickning. Byt till stickor 3 och sticka slätstickning. När hela arbetet mäter 13 (14) cm avmaskas för vardera axeln 6,6,6 (6,6,7) m. Sätt resterande 22 (26) m på en tråd eller avmnål.

Vänster Framstycke:
Lägg med stickor 2 upp och grön färg upp 31 (35) m och sticka 5 v rätstickning. Byt till stickor 3 och sticka enl följande: 13 (17) m slätst, 14 m mönster enligt diagram 1, 4 m rätst. När hela arbetet mäter 10 (12) cm sätts de yttersta 9 (12) m mot framkanten på en tråd eller avmnål. Avm därefter 1 m varje varv 4 ggr. Vid 13 (14) cm avmaskas för axeln 6.6.6 (6.6.7) m.

Höger Framstycke:
stickas lika fast åt motsatt håll. Gör här 3 knaphål i framkanten, det 1:a 2 1/2 cm från nederkanten och det övriga med 3 1/2 (4 1/2 ) cm:s mellanrum. Knapphålen göres 2 m från kanten och över 1 m. Det sista knapphålet skall komma i halskanten som stickas efteråt.

Ärmar:
Lägg med stickor 2 1/2 och grön färg upp 36 (40) m och sticka 5 v rätstickning. Byt till stickor 3 samt sticka slätstickning. Öka 1 m i var sida vart 6:e varv tills det finns 44 (50) m på stickan. När hela ärmen mäter 10 (12) cm avmaskas alla m, ej för fast.

Sparkdräkt
Bakstycket:
Lägg med stickor 3 och grön färg upp 13 (17) m och sticka på följande sätt: 1 (3) m slätst, 11m mönster enligt diagram 1, 1 (3) m slätst. Lägg upp 3 (5) nya m i var sida och sedan 7 m i början av varje varv tills det är 61 (69) m på stickan. De ökade m stickas i slätst. När hela arbetet mäter 12 1/2 (15) cm byter man till stickor 2 _ och stickar resår 1rm, 1am i 2 v samt minskar 8 (10) m jämnt över 1:a resårv. Gör nu ett hålvarv: * 1rm, 1am, 1 omslag, 2 am tillsammans. Upprepa från * och sluta med 1 am. Sticka åter resår i 2 varv. Byt åter till stickor 3 samt avmaska 11 m i var sida. Nu stickas rätst på de 7 (10) yttersta m i var sida och 3 m slätst, 11 m mönster enl diagram 1, 3 m slätst på de mittersta m. När arbetet från sista resårvarvet mäter 3 1/2 (5) cm stickas rätst i 5 varv. Nu avmaskas de mittersta 15 (19) m. Nu stickas vart hängsle för sig tills arbetet efter sista resårv mäter 8 (9 1/2 ) cm. Maska av, ej för fast.

Framstycke:
Lägg på stickor 3 och grön färg upp 13 (17) m och sticka på följande sätt: 11 m mönster enl diagram 1, 1 (3) m slätst. När man stickat 4 v ökas 2,2 m i var sida och sedan 20 (22) m på en gång i var sida. Sticka för övrigt lika som bakstycket.

Sockorna: 
Lägg med stickor 2 1/2 och grönt garn upp 32 (36) m och sticka rätst i 5 v. Byt till stickor 3 och sticka enligt följande: 14 (16) m slätst, 4 m mönster enl diagram 1, 14 (16) m slätst. När hela arbetet mäter 3 cm byter man till stickor 2 1/2 och resår 1rm, 1am i 2 v. Gör ett hålv: * 1 rm, 1am, 1 omslag, 2 am tills. Upprepa från * och sluta med 1rm, 1am. Sticka 2 v resår. Byt till stickor 2 1/2, nu sättes de 11 (12) yttersta m i var sida på säkerhetsnålar. Nu stickas plösen. Sticka mönster på de 4 mittersta m och slätst på de övriga m i 2 1/2 (3) cm. tag nu ena säkerhetsnålens m, plocka upp 5 (7) m längs ena sidan av plösen, tag plösens m, plocka upp 5 (7) m längs andra sidan av plösen samt tag till sist andra säkerhetsnålens m. Sticka rätst. Efter 2 v minskas 1 m på varje om de mittersta 10 (12) m samt 1 m 3 från var yttersida. Sticka 3 v. Gör nu en likadan minskning. Då rätst mäter 2 (2 1/2 ) avmaska alla m, ej för fast.

Hjälm: 
Lägg med stickor 3 och grön färg upp 28 (34) m och sticka rätst. Minska 1 m i början på varvet och öka 1 m i slutet. Minskningarna och ökningarna göres hela tiden innanför de 2 yttersta m och vartannat varv. Minska och öka 18 ggr. Öka i början och minska i slutet på varvet 18 ggr. Nu minskas i början och ökas i slutet på varvet 8 (10) ggr, därefter ökas i början och minskas i slutet 8 (10) ggr. Minska sedan i början och öka i slutet 18 ggr samt öka till sist i början och minska i slutet 18 ggr. Maska av, ej för fast.

Haklapp:
Lägg med stickor 3 och vit färg upp 19 (21) m och sticka rätstickning. Öka 2,2,2 m i var sida = 31 (33) m. Efter 5 varv rätstickning övergå till att sticka slätstickning utom på de 3 yttersta m i var sida som hela tiden stickas i rätstickning. När arbetet mäter 2 1/2 (3) cm sätts de mittersta 11 (13) m och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 1 m i var sida varje varv 3 ggr. När arbetet mäter 6 (7) cm stickas 4 varv rätstickning. Maska av, ej för fast. Andra sidan stickas lika men åt motsatts håll.

Filt: 
Lägg med stickor 3 1/2 upp 76 m och sticka 5 v rätst. Övergå till att sticka mönster enl diagram 2 utan på de 4 yttersta m som hela tiden stickas i rätst. När arbetet mätetr ca 38 cm stickas åter 5 v rätst över alla m. Maska av, ej för hårt

Montering:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Koftan: Sy ihop koftan. Plocka med stickor 2 1/2 och grön färg upp ca 55 (59) m runt halsen (maskorna från trådarna inräknade) och sticka resår 1rm, 1am i 5 v. Kom ihåg knapphålet. Maska av i resår. Sy i 4 knappar. Sparkdräkt: Sy ihop sparkdräkten i grenen. Plocka med stickor 2 1/2 och grön färg upp ca 53 (57) m runt vartdera benet och sticka resår 1rm, 1am i 5 v. Maska av i resår. Sy ihop sidorna. Knäpp på vardera axeln med virkade hällor och knappar. (2 knappar på vardera hängslen). Gör en snodd och drag genom hålv. Sockorna: Sy ihop sockorna. Gör 2 snoddar och drag en snodd genom varje hålv. Hjälm: Sy ihop hjälmen mitt bak och sy ihop hjälmen upptill. Gör 2 snoddar och fäst en snodd i vardra sida som knytband. Haklapp. Halskant: Plocka med stickor 2 1/2 och vit färg upp ca 33 (35) m runt halsringningen och sticka 4 varv rätstickning. Maska av, ej för fast. Gör 2 snoddar och fäst 1 snodd på var sida om halsringningen som knytband. Virka en uddkant med virknål 2 1/2 och vit färg runt hela haklappen enl följande: 1 fm i haklappen * 2 lm, 1 sm i den 2:e lm, 1 fm i haklappen. Upprepa.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90210. Dockkläder
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!