90212. Dockkläder

Artnr
90212

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Stickning , Leksaker
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

Storlek 40 cm passar till Baby born docka och 45 cm passar
till Skrållan docka.
Dockans Stussvidd: 48 (49) cm
Dockans Huvudvidd: 33 (36) cm
Klänning, byxa, socka, hårband och kråskrage
Garnåtgång: 2 nystan rosa färg i Pascal Baby
1 nystan vit färg i Pascal Baby
+ lite restgarn i grönt
Tillbehör: 4 knappar.
Stickor: Nr 2 1/2 , och 3 mm.
Virknål: Nr 2 1/2 mm.
Masktäthet: 27 m slätstickning på stickor 3 = 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga, om det inte stämmer, byt
till grövre eller tunnare stickor.

Klänning
Bakstycke:
Lägg med stickor 2 1/2 och rosa färg upp 111 (117) m och sticka rätstickning i 5 varv. Byt till stickor 3 och vit färg samt sticka slätstickning. Sticka 16 varv, byt till rosa färg och fortsätt sticka slätstickning tills arbetet mäter 10 1/ 2 (12 1/2 ) cm minskas jämnt fördelat till 52 (56) m. På nästa varv avmaskas för ärmhål i var sida vartannat varv 3-1, därefter delas arbetet enligt följande: Höger bak: Sticka 20 (22) m (sätt resterande 24 (26) m på en tråd eller avmnål). Lägg upp 4 nya maskor mot sprundet som hela tiden stickas i rätstickning. När ärmhålet mäter 6 1/2 (7 1/2) cm sätts de yttersta 10 (11) m mot sprundet på en tråd eller avmnål för nacken. Avm ytterligare 1 m för nacken. När ärmhålet mäter 7 (8) cm avmaskas resterande m för axeln. Vänster bak: Stickas lika som höger bak, men åt motsatt håll. OBS! Här görs 3 knapphål i den rätstickade kanten, det understa efter 2 varv, de övriga med jämna mellanrum. Tänk på att det kommer ytterligare ett knapphål i halskanten. Knapphålen görs genom att man stickar ihop 2 m, 1omslag innan för de 2 yttersta m.

Framstycke:
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills man maskat av för ärmhål. Fortsätt att sticka över alla maskor tills ärmhålet mäter 4 cm sätts de mittersta 12 (14) m på en tråd eller avmnål för halsringningen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 1-1-1 m för halsringningen. När ärmhålet mäter 7 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sida stickas lika men åt motsatt håll.

Ärm:
Lägg med stickor 2 1/2 och rosa garn upp 36 (40) m och sticka rätstickning i 5 varv. Byt till stickor 3 samt sticka slätstickning. Öka 5 (7) m jämnt fördelat på 1:a varvet. När arbetet mäter 2 1/2 (3 1/2) cm avmaskas alla m, ej för fast.

Hårband:
Lägg med stickor 3 och rosa färg upp 8 (8) m och sticka rätstickning i ca 32 (36) cm. Maska av, ej för fast.

Rosett:
Lägg med stickor 3 och rosa färg upp 6 (6) m och sticka rätstickning i 15 (15) cm. Maska av, ej för fast.

Byxa
Bakstycke:
Lägg med stickor 3 och vit färg upp 13 (17) m och sticka slätstickning Lägg upp 3 (5) nya m i var sida och sedan 7 m i början av varje varv tills det är 61 (69) m på stickan. När hela arbetet mäter 12 1/2 (15) cm byter man till stickor 2 1/2 och stickar resår 1rm, 1am i 5 v samt minskar 8 (10) m jämnt över 1:a resårv. Maska av i resår

Framstycke:
Lägg på stickor 3 och vit färg upp 13 (17) m och sticka slätstickning. När man stickat 4 varv ökas 2,2 m i var sida och sedan 20 (22) m på en gång i var sida. Sticka för övrigt lika som bakstycket

Uddkant:
Lägg med stickor 3 och vit färg upp 100 (106) m och sticka 1 rätt varv, därefter slätstickning tills arbetet mäter 1 1/2 (2) cm. Maska av, ej för fast.

Skor:
Lägg med stickor 2 1/2 och rosa färg upp 10 (13) m och sticka rätstickning. Öka 1 m i början av varje varv tills det är 22 (25) m. Nu minskas 1 m i början av varje varv tills det återstår 10 (13) (=sula). Lägg upp 6 nya m i vänster sida samt öka 1 m vartannat varv i höger sida 6 ggr. Nu avmaskas 10 (13) m i vänster sida. Sticka rakt i 1 1/2 (2) cm, lägg därefter upp 10 (13) nya m i vänster sida samt börja minska 1 m vartannat varv i höger sida. Sammanlagt minskas här 6 ggr. Maska av. Båda skorna stickas lika.

Kråskrage: 
Lägg med stickor 3 och vit färg upp 125 (135) m och sticka 3 v rätstickning. Övergå till slätst. När arbetet mäter 2 (3) cm byt till stickor 2 1/2 och sticka 2 v resår 1rm, 1am. Gör ett hålv: * 1rm, 1am, 1 omslag, 2 am tills. Upprepa från * och sluta med 1rm, 1am. Sticka 1 v resår. Maska av i resår.

Montering:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Klänning: Sy ihop axelsömmarna. Halskant: Plocka med stickor 2 1/2 och rosa färg upp ca 66 (70) m och sticka rätstickning i 5 varv. Maska av, ej för fast. OBS! Efter 2 varv görs 1 knapphål precis ovanför de andra knapphålen. Brodera nu blommorna i korstygn efter diagram på den vita randen. Sy ihop klänningen. Till sist sy i 4 knappar och vill man så tränsa ett resårband i midjan. Hårband: Sy ihop hårbandet mitt bak. Forma till en rosett och sy på den på ena sidan på hårbandet. Se modell. Byxa: Sy ihop byxan i grenen. Plocka med stickor 2 1/2 och vit färg upp ca 53 (57) m runt vartdera benet och sticka resår 1rm, 1am i 5 v. Maska av i resår. Rynka uddkanten och sy fast den baktill på byxan. Sy ihop sidorna. Tränsa en resårtråd i midjan. Skor: Sy ihop skorna. från * Kråskrage: Fäst trådarna. Gör en snodd och drag genom hålvarvet för att kunna knytas runt halsen.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90212. Dockkläder
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!