91297. A. PONCHO, MÖSSA & BYXOR TILL BARBIE. B. KOFTA, RYSSMÖSSA & BENVÄRMARE TILL BARBIE

Artnr
91297

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Stickning , Leksaker
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ (A) Mini Akryl Metallic (92% Akryl, 8% Metallic. Nystan ca 10 g = 36 m)
GARNKVALITÉ (B) Mini Akryl Neon (100% Akryl. Nystan ca 10 g = 36 m)
Curly (9 % Ull ”SW”, 12 % Mohair, 9 % Akryl. Nystan ca 100 g = 190 m)
MASKTÄTHET Mini Akryl: Ca 13-14 m slätst., x 25 v på stickor 5 mm = 10 cm
MASKTÄTHET Curly: Ca 13-14 m slätst., 3 mm = 5 cm
GARNALTERNATIV Grupp 3
GARNÅTGÅNG (A) PONCHO, MÖSSA & BYXOR (A)
PONCHO Ca 10 g (fg vit)
BYXA Ca 15 g (fg rosa)
MÖSSA Ca 10 g
STICKOR (A) 2.5 & 3 mm + flätsticka
STRUMPSTICKOR (A) 2.5 mm till mössa
TILLBEHÖR (A) 1 liten bit resår till byxa

GARNÅTGÅNG (B) KOFTA, RYSSMÖSSA & BENVÄRMARE (B)

RYSSMÖSSA Ca 5 g (Mini Akryl Neon, fg orange) + ca 4½ m (Curly, fg 13504, grå) till kant
BENVÄRMARE Ca 5 g (Mini Akryl Neon, fg orange) + ca 2 m (Curly, fg 13504, grå) till kant
KOFTA Ca 11 g (Mini Akryl Neon, fg rosa) + ca 4½ m (Curly, fg 13504, grå) till kant
STRUMPSTICKOR 2.5 mm till Benvärmare
JUMPERSTICKOR 2.5 & 3 mm
VIRKNÅL 2.5 mm
TILLBEHÖR 2 par hyskor

FÖRKLARINGAR
Kantmaska (kantm): Första och sista m stickas rät. Alla ökningar görs innanför kantm.
Intagning i början av v: Lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyftade över. I slutet av v: Sticka 2 rm tills.

MÖSSA (A)
Lägg på strumpst. 2.5 mm upp 40 m, fördela på 4 strumpst och sticka runt i resår 1 rm, 1 am ca 6 cm. Sticka ihop 2 rm tills hela v, sticka 1 v resår, sticka åter ihop 2 rm tills, klipp av tråden och dra genom de återstående m. Vänd arb och fäst trådarna. Vik upp en kant så att den raka kanten kommer fram. Gör en liten tofs och fäst mitt uppe på mössan.

PONCHO (A)
Lägg på st 3 mm upp 18 m och sticka 7 rm, 4 am, 7 rm är 1:a v (=avigsidan). Nästa v 6 rm, diagrammet, 6 rm. De 6 första och 6 sista m stickas rm alla v. Följ därefter diagrammet. Sticka tills arb mäter ca 10½ cm, sluta med 4 v. Maska av. Sticka en del till likadant. Sy ihop enligt skiss.

BYXOR
HÖGER BYXBEN (A)
Lägg på st 3 mm upp 30 m, sticka 1 v rm. Sedan stickas slätst.
Sticka 6 v, minska 1 m i var sida samt 1 m på var sida om de 2 mittersta m vart 6:e v 3 ggr = 18 m.
Efter sista minskningen stickas 7 v. Öka 1 m i var sida vart 6:e v = 26 m. Sticka 5 v efter sista ökningen.
Minska för grenen: I början av v: 1 m 4 ggr (fram). I slutet av v: 2-2-1 m (bak). På 3:e v efter sista minskningen stickas 9 aviga m, vänd och sticka tillbaka, sticka åter aviga m över alla m.
Byt till st 2.5 mm och sticka 4 v resår (1 rm, 1 am = byxlinning). Maska av i resår.

VÄNSTER BYXBEN (A)
Stickas lika höger byxben, men åt motsatt håll.

MONTERING BYXOR (A)
Sy ihop byxbenen och kasta fast en liten bit resårband i byxlinningen. 

RYSSMÖSSA
ÖRONLAPP (B)
Lägg upp 3 m på st 2.5mm och sticka 1 v am = avigsidan, sticka därefter slätst. På nästa v ökas 1 m i var sida, innanför första och sista m. Upprepa ökn vartannat v tills det finns 9 m på stickan. Sticks 3 v efter sista ökn. På nästa v lägg upp i slutet av v 3 m och sticka ytterl 5 v. OBS! sista m av de 3 m stickas rm alla v ska användas till att sy ihop mössan bak. Sätt arb på en nål att vänta. Sticka en öronlapp till men åt motsatt håll.

PANNLAPP (B)
Lägg upp 8 m med st nr 2.5 och sticka 1 v am = avigsidan, sticka därefter slätst. Öka 1 m i var sida, innanför 1:a och sista m vartannat v tills det finns 14 m på stickan. Sätt arb på en nål att vänta. Gör 2 snoddar och fäst 1 snodd i vardera öronlapp.

KULLEN PÅ MÖSSA (B)
Börja med öronlappen som har 3 m i början av v, och sticka slätst. När det finns 1 m kvar sticka ihop den m med den första m på pannlappen, sticka över pannlappens m tills det återstår 1 m, sticka ihop den m med den första m på nästa öronlapp = 36 m. Sticka ytterligare 3 v slätst. Minska på nästa v jämnt fördelat 5 m = 31 m. Sticka 3 v. På nästa v minskas jämnt fördelat 5 m = 26 m. Sticka 1 v. På nästa v minskas jämnt fördelat över v 5 m = 21 m. Sticka 1 v. På nästa v, sticka ihop m 2 och 2 innanför kantm. Sticka 1 v. Tag av garnet, drag genom återstående m och fäst väl.

MONTERING
RYSSMÖSSA (B)
Sy ihop mössan mitt bak. Virka 1 v fm med Curly runt hela mössan, börja mitt bak.
Foder till pannlapp: Lägg upp ca 6-7 lm och virka fm tillbaka, ta av garnet och sy fast biten på pannlappens insida, vik upp och nästa fast den.

BENVÄRMARE (B)
Lägg upp 16 m på strumst 2.5mm och fördela dem på 4 st och sticka resår 1 rm, 1 am tills arb mäter ca 7 cm, öka 2 m på 1:a och 3:e st genom att sticka 1 rm, 1 am i tråden mellan m = 20 m fortsätt att sticka resår tills arb mäster ca 1½ cm. Byt till Curly och sticka 1 v resår, nästa v maska av löst i resår. Ta av garnet och fäst trådarna. Sticka 1 benvärmare till.

KOFTA (B)
Lägg upp 30 m med st 3mm och sticka 1 v rm = avigsidan, sticka därefter slätst (första och sista m är kantm stickas rm alla v). Öka 1 m innanför kantm vartannat v 5 ggr = 40 m. Efter sista ökn sticka 3 v. Minska 2 m på bakstycket så här: Sticka 14 m, 2 tills, 8 m, 2 tills, 14 m. Sticka rakt tills arb mäter 5½ cm. Nu börjar int för V-ringning och arb delas för fram och bakstycke så här: 1 kantm, 1 int, sticka 6 rm, maska av 2 m, sticka 16 m, maska av 2 m, sticka 6 rm, 1 int, 1 kantm.
Vänster framstycke: Maska av ytterl 1 m för ärmhålet. Int mot V-ringningen görs med 5 v mellanrum ytterl 2 ggr. Sticka 1 v efter sista int, maska av.
Höger framstycke: Stickas som vänster men spegelvänt.
Bakstycke: Maska av ytterl 1 m i var sida och sticka tills arb mäter 8½ cm, maska av de 4 mittersta m för nacken och sticka var sida för sig. När bakstyckets ärmhål är lika långt som framstyckets ärmhål maska av.
Ärmar: Lägg upp 14 m med strumpst 3mm och fördela m på 4 stickor, sticka 1 v am. Sticka sedan slätst i 3 cm, öka 2 m genom att ta upp tråden mellan 2 m, vrida m och sticka 2 rm. Öka ytterligare 2 ggr med 5 v mellan, sticka 3 v efter sista ökn. Nästa v maska 2 m, sticka v runt, vänd. Nu stickas det fram och tillbaka och maska av ytterligare 1 m i var sida tills 12 m återstår. Maska av och ta av garnet. Sticka 1 ärm till.

MONTERING
KOFTA (B)
Sy ihop axelsömmarna, passa in ärmen i ärmhålet och sy fast, fäst alla trådar. Virka från avigsidan 1 v fm med Curly runt hela koftan med början i vänster sida. Ta av garnet och fäst trådarna. Sy i hyskor och hakar, den första placeras vid rundningen nertill och den andra vid V-ringningen.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91297. A. PONCHO, MÖSSA & BYXOR TILL BARBIE. B. KOFTA, RYSSMÖSSA & BENVÄRMARE TILL BARBIE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!