90278. Kofta i tvärrandad resår

Artnr
90278

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: MJ Design

Garn: Raggi
Stickor: nr 9 samt rundsticka nr 9 i längden 100 cm

Kofta
Storlek: 34 (36) 38 (40) 42 (44)
Garnåtgång: Nystan
ca 8 (9) 9 (10) 10 (11)
Tillbehör: 1 st jackdragkedja ca 60 (65) 65 (70) 70 (75) cm lång
PLAGGETS
Övervidd: ca 91 (96) 101 (106) 111 (116) cm
PLAGGETS
Längd: ca 57,5(60) 62,5 (65) 67,5 (70) cm 

Mössa med hängselspänne
Storlek: Passar huvudomfång ca 51-55 (56-60) cm.
Garnåtgång: ca 2 (2) nystan
Tillbehör: 1 st hängslespänne 3 cm bred
Masktäthet: 12 m slätstickning med dubbelt garn och stickor nr 9 = 10 cm. Byt till grövre stickor om du stickar fastare och till tunnare stickor om du stickar lösare. 

Benvärmare
Garn:  Raggi.
Stickor: 5 st strumpstickor nr 4,5.
Storlek: Passar till vad omfång
ca 30-34 (35-39) 40-44 cm.
Längd: ca 44 cm.
Garnåtgång: ca 2 (2) 3 nystan
Masktäthet: 17 m slätstickning med stickor nr 4,5 = 10 cm.mByt till grövre stickor om du stickar fastare och till tunnare stickor om du stickar lösare.

Mönster:
Tvärrandad resår
Varv 1: *2 rm, 2 am, upprepa från * varvet ut.
Varv 2: sticka m som de kommerrm på rm, am på am.
Varv 3: rm.
Varv 4: am.
Dessa 4 varv bildar mönster och upprepas fortlöpande.

KOFTA
BAKSTYCKE + ÄRMAR:
Lägg med dubbelt garn och rundstickor nr 9 upp 56 (58) 62 (65) 68 (71) m samt sticka fram och tillbaka varv. Sticka 1 varv am. Fortsätt nu i mönster enligt beskrivningen ovan från varv 1 samt börja för de olika storlekarna enligt följande: stl. 34 + 40 + 42: 1 rm, 2 am, sedan mönstret mellan *-* avsluta varvet med 1 rm. stl. 36 + 38 + 44: 2 am, sedan mönstret mellan *-* varvet ut.
När bakstycket mäter 34,5 (37) 39,5 (42) 44,5 (47) cm ökas för ärmar i var sida vart annat varv 3 gånger 1 m, 2 gånger 2 m, 2 gånger 3 m, 1 gång 7 m, 2 gånger 8 m och 1 gång 9 m = 146 (148) 152 (154) 158 (160) m. När bakstycket mäter 55,5 (58) 60,5 (63) 65,5 (68) cm avmaskas de mittersta 14 (14) 14 (16) 16 (16) m för halsen och var sida stickas för sig. Minska ytterligare för halsen 3 m i var sida vart annat varv 1 gång. Sticka 2 varv. Maska av resterande m rakt av ganska löst.

FRAMSTYCKE + ÄRM:
Lägg med dubbelt garn och stickor nr 9 upp 31 (32) 34 (34) 36 (37) m. Sticka 1 varv am. Sticka nu mönster enligt beskrivningen ovan från varv 1 samt börja för de olika storlekarna enligt följande: stl. 34 + 40 + 42: 1 rm, 2 am, sedan mönstret mellan *-* så långt det går. stl. 36 + 38 + 44: 2 am, sedan mönstret mellan *-* så långt det går. Öka för ärmen i höger kant lika som för bakstycket och vid samma höjd = 76 (77) 79 (79) 81 (82) m. Vänster kant bildar mitt fram kanten som stickas rakt upp.
När framstycket mäter 51,5 (54) 56,5 (59) 61,5 (64) cm avmaskas för halsen i vänster sida 5 m. Minska ytterligare för halsen vart annat varv 1 gång 3 m, 2 gånger 2 m och 1 gång 1 m. Maska av resterande m rakt av ganska löst vid samma höjd som för bakstycket. Sticka andra framstycket lika men åt motsatt håll. Observera att även mönstret stickas åt motsatt håll.

ÄRM MUDDAR:
Sy ihop övre ärm- och axelsömmar i ett. Plocka med dubbelt garn och stickor nr 9 från rätsidan upp 24 (26) 26 (26) 28 (28) m utmed vardera ärms ytterkanter. Sticka resår 2 rm, 2 am i 10 cm. Maska av i resår.

KRAGEN:
Sy ihop sid- och underärms sömmar i ett. Plocka med dubbelt garn och stickor nr 9 från rätsidan upp 54 m utmed halskanten. Sticka 1 varv am. Sticka nu mönster enligt beskrivningen ovan så långt det går mellan *-* i 22 cm. Maska av löst.

INFODRING:
Lägg med dubbelt garn och stickor nr 9 upp 5 m. Sticka slätstickning (rm på rätsidan, am på avigsidan) lika långt som dragkedjan från kragens uppläggningskant och ner. Maska av. Sticka andra infodringen lika.

MONTERING:
Sy fast en dragkedja från halva kragen och neråt. Vik kragen till hälften inåt och sy fast i kragens uppläggningskant. Sy fast kragen på insidan mot dragkedjan. Sy fast infodringarna på koftans insidor över dragkedjans tyg kanter. Spänn ut plagget enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka. För tvättråd se garnets banderoll. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt. 

MÖSSAN:
Lägg med dubbelt garn och stickor nr 9 upp 58 (62) m. Sticka 1 varv am. Fortsätt nu i mönster enligt beskrivningen ovan, men första och sista m på varvet (kant m) stickas rm alla varv. När mössan mäter 20 cm minskas för mössans vidd enligt följande: 1 kant m, * 2 rm, 2 am tillsammans, upprepa från * avsluta varvet med 1 kant m. Sticka m som de kommer rm på rm, am på am i 3 varv. Minska åter igen för mössans vidd enligt följande: 1 kant m, * 1 rm, 2 rm tillsammans, upprepa från * avsluta varvet med 1 kant m. Fortsätt i slätstickning (rm på rätsidan, am på avigsidan) i 5 varv. Sticka på nästa varv ihop rm 2 och 2. Sticka 1 varv am. Tag av garnet och trä garnet genom resterande m.

ÖRONLAPP:
Lägg med dubbelt garn och stickor nr 9 upp 6 m. Sticka rm i 7 varv. Fortsätt sticka enligt följande:
Varv 1: 1 rm, 2 m ur nästa m, 2 am, 2 m ur nästa m, 1 rm.
Varv 2: 1 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 1 rm.
Varv 3: 1 rm, 2 m ur nästa m, 4 rm, 2 m ur nästa m, 1 rm.
Varv 4: am.
Varv 5: 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am.
Varv 6: 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm.
Varv 7: 1 rm, 2 m ur nästa m, 6 rm, 2 m ur nästa m, 1 rm.
Varv 8: am.
Varv 9: 1 rm, 2 m ur nästa m, 1 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 1 am, 2 m ur nästa m, 1 rm.
Varv 10: 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am.
Varv 11: rm.
Varv 12: am.
Varv 13: 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm.
Varv 14: 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am.
Upprepa varv 11-14 ytterligare 1 gång till. Maska av.
Sticka andra öronlappen lika.

MONTERING:
Dra åt garnet upptill på mössan så den sluter sig. Sy ihop mössan baktill. Markera mitt fram på mössan med en säkerhetsnål. Sy på en öronlapp på var sida om mössan ca 9 (10) cm från mitt fram markeringen och ca 2 cm upp på insidan. Spänn fast hängslespännet längst ut på ena öronlappen. För tvättråd se garnets banderoll. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt. 

BENVÄRMARE:
Lägg med strumpstickor nr 4,5 upp 40 (48) 56 m, fördela m över 4 strumpstickor. Tag ihop till en ring och sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 15 cm. Vänd stickningen ut och in, för att få resårkantens rätsida utåt när mudden viks dubbelt utåt samt lyft 1:a m för att få tråden på höger sticka. Övergå till slätstickning (rm alla varv). När hela benvärmaren mäter 18 cm ökas för benbredden enligt följande: * 5 (6) 7 rm, 1 vriden rm ur bågen mellan m, upprepa från * varvet ut. När hela benvärmaren mäter 25 cm ökas åter igen för benbredden enligt följande: * 6 (7) 8 rm, 1 vriden rm ur bågen mellan m, upprepa från * varvet ut. Öka på detta sätt var 7:e cm ytterligare 3 gånger till samt 1 m mera mellan ökningarna för var gång = 80 (88) 96 m. När hela benvärmaren mäter 50 cm eller önskad längd stickas 1 varv am, 1 varv rm och 1 varv am. Maska av i rm. Sticka andra benvärmaren lika.

MONTERING:
Fäst trådarna. Vik mudden till hälften utåt. Spänn ut benvärmaren något nertill, täck med fuktig duk och låt torka. För tvättråd se garnets banderoll. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90278. Kofta i tvärrandad resår
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!