90388. Kortärmad tröja i ”pälsgarnet” Tindra

Artnr
90388

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1

STORLEK 2-3 (4-5) 6-7 (8-9) 10-11 (12-13) år
CENTILÅNG 98 110 122 134 146 158 cl
ÖVERVIDD CA 54 (58) 64 (70) 78 (86) cm PLAGGETS MÅTT
LÄNGD CA 31 (35) 39 (42) 45 (47) cm PLAGGETS MÅTT
GARNKVALITÉ Tindra och Fuga
GARNÅTGÅNG 3 (4) 4 (4) 5 (5) nystan (Tindra)
GARNÅTGÅNG 1 (1) 1 (1) 1 (1) nystan (Fuga)
STICKOR Nr 3 och 4 mm
STICKFASTHET 20 m slätstickning med fg 2 på st 4 = 10 cm.
Kontrollera stickfastheten noga. Byt stickgrovlek om så erfodras för att uppnå rätt stickfasthet. Annars får plagget fel storlek och garnåtgången kan ändras.

Första och sista maskan stickas rät alla varv = kantmaska (km).
Minskningar: i början av varvet: km, 1r, 2r tills. I slutet av varvet: sticka tills 4 m återstår, lyft 1m, 1r, drag den lyftade maskan över den räta, 1r, km.

BAKSTYCKE
Lägg med fg 1 på stickor 3 upp 56 (60) 66 (72) 80 (88) m och sticka 3 varv räta. Bytt till stickor 4 och fg 2. Sticka slätstickning. När arbetet mäter 19 (22) 25 (27) 29 (30) cm avmaskas 3 (3) 3 (3) 4 (4) maskor i var sida för ärmhål. Minska därefter 1 maska i var sida vartannat varv 4 (5) 6 (6) 6 (7) ggr. Markera sista intagningsvarvet med en tråd e. d. i var sida. När arbetet mäter 24 (28) 32 (34) 36 (38) cm delas arbetet i 2 lika delar som stickas var för sig. När arbetet mäter 29 (33) 37 (40) 43 (45) cm sätts 8 (9) 10 (11) 12 (13) maskor vid sprundet på en nål e. d. Maska av ytterligare 3,1 maska vartannat varv för halsen. När arbetet mäter31 (35) 39 (42) 45(47) cm avmaskas resterande maskor för axel. Andra sidan stickas lika fast åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycket. När alla intagningar är gjorda markeras med en tråd e. d i var sida. Sticka nu randning: X 4 varv räta med fg 1, 4 varv slätstickning med fg 2.Upprepa från X resten av arbetet OBS. När arbetet från markeringen mäter 4 (5) 5 (6) 6 (7) cm sätts för ringning de mittersta 8 (10) 12 (14) 16 (18) maskorna på en tråd. e. d. och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 3,2,2,1 maska vartannat varv vid halsen. Maska av resterande maskor vid samma höjd som bakstycket. Andra sidan stickas lika fast åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg med fg 1 på stickor 3 upp 42 (46) 50 (54) 58 (62) maskor och sticka 3 räta varv. Byt till stickor 4 ock färg 2. Sticka slätstickning. På varv 3 ökas 1 maska i var sida innanför 2 maskor. Öka sedan 1 maska i var sida vart 4:de varv ytterligare 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (2) ggr.= 46 (50) 56 (60) 64 (68) maskor. Sticka 1 avigt varv från avigsidan. Maska av 3 (3) 3 (3) 4 (4) maskor i var sida för ärmhål.Minska 1 maska i var sida vartannat varv 4 (5) 6 (6) 6 (7) ggr. Maska sedan LÖST av 8 (8) 10 (12) 14 (16) maskor i var sida. Maska av resterande maskor LÖST.

MONTERING
Sy ihop axlarna. Plocka med fg 1 på stickor 3 från rätsidan upp maskor runt halsen. (Finns det tillgång till rund sticka nr 3 kan det vara lite lättare). Plocka upp 1 maska i varje avmaskad maska, 1maska i varje varv men hoppa över vart 6:e varv, samt sätt maskorna från tråden på en sticka och sticka dem räta. Sticka 3 räta varv. Maska av lagom fast. Sy i ärmarna. Lägg ärmens mitt mot axelsömmen och sy nedåt. Se till att markeringarna möts. Sy ärm sömmar. Virka eller sy en liten ögla av fg 1 på halskanten och sy i en knapp på motsatt sida.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90388. Kortärmad tröja i ”pälsgarnet” Tindra
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!