91050. HERRTRÖJA

Artnr
91050

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Elsebeth Lavold
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Gästrike 4 tr (100% Ull. Härvor ca 100 g = 150 m)
MASKTÄTHET 20 m mönster lätt sträckt eller 16 m slätst på st 5.5 = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR S(M)L
ÖVERVIDD Ca 112(124)136 cm
HEL LÄNGD Ca 68(70)72 cm
GARNÅTGÅNG Ca 900(1000)1100 g (fg 9403)
STICKOR Nr 5.5

FÖRKLARINGAR
Kantm: Den yttersta m i var sida är kantmaska och stickas alltid rät.
Öhpt: lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över.

MÖNSTER
V1: kantm, *1 rm, 4 am, 1 rm, 1 am* upprepa *–* och sluta som varvet började (den sista am blir kantm).
V2: kantm, *1 am, 4 rm, 1 am, 1 rm* upprepa *–* och sluta som varvet började.
V3: kantm, *1 rm, 1 am, 2 rm, 1 am, 1 rm, 1 am* upprepa *–* och sluta som varvet började.
V4: kantm, *1 am, 1 rm, 2 am, 1 rm, 1 am, 1 rm* upprepa *–* och sluta som varvet började.
Upprepa dessa 4 v.

BAKSTYCKE
Lägg upp 113(127)141 m och sticka mönster (1:a v = avigs). Börja med V2 i mönsterförklaringen. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 66(68)70 cm. Sätt de mittersta 25 m för halsen på en tråd och sticka var sida för sig. Maska av 2 m vid halsen 2 ggr och maska därefter av för axel.
Sticka den andra sidan lika, men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakst tills arb mäter 60(62)64 cm. Sätt de mittersta 23 m på tråd för halsen och sticka var sida för sig. Minska vid halsen 1 m vartannat v 5 ggr. Avm för axel på samma höjd som bakst.
Sticka den andra sidan lika, men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg upp 50(50)57 m och sticka mönster (1:a v = avigs). Börja med V2 i mönsterförklaringen. Sticka rakt upp i 8 cm. Öka 1 m i var sida vart 4:e v 20(22)21 ggr = 90(94)99 m. När ärmen mäter ca 48 (49) 50 cm avmaskas 5 m i början av varje v 10 ggr. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.

MONTERING
Spänn ut delarna enligt mått, fukta och låt dem torka. Sy höger axelsöm.
Halskant: Plocka upp 86 m runt halsen och sticka mönster (se till att få mönsterpassning fram och bak) i 8 cm. Maska av i mönster. Sy vänster axelsöm och halskanten. Sy fast ärmarna med mitten mot axelsömmen. Sy ihop ärm- och sidsömmar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91050. HERRTRÖJA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!