92055. JULIAN SJAL

Artnr
92055

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Fairmount Fibers
Översättare: Helene Wallin
Foto: Fairmount Fibers Ltd.

GARNKVALITÉ Marina (100% merinoull Superwash; ca. 800 m = 100 g)
MASKTÄTHET Ca 22 m x 38 v slätstickning på stickor 3.5 mm = 10 x 10 cm.
GARNALTERNATIV Garngrupp 1 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MÅTT Bredd: Ca 160 cm (överkanten). Längd: Ca 72 cm (mitt bak)
GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 14721)
STICKOR 3.5 mm
TILLBEHÖR Markörer, ullnål

FÖRKLARINGAR
pm: sätt en markör på stickan (mellan 2 maskor)
flm: Flytta markören från vänster till höger sticka.
2 rm tills: Sticka ihop 2 m rätt (1 m minskad, lutar åt höger).
2 vr rm tills: Lyft 2 m, en i sänder, som om de skulle ha stickats räta, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop dem i bakre maskbågarna (1 m minskad, lutar åt vänster).
1 döhpt: Lyft 1 m, 2 rm tills, dra den lyfta m över den hopstickade (2 m minskade, lutar åt vänster).
Slätstickning: rm på rätsidan och am på avigsidan.

Spetsmönster (delbart med 8 + 1)
Varv 1 och 3 (rätsidan): 1 rm; *2 vr rm tills, 1 rm, omsl, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 rm; uppr från * varvet ut.
Varv 2, 4, 6, 8 och 10 (avigsidan): am.
Varv 5: 1 rm, *omsl, 2 vr rm tills, 3 rm, 2 rm tills, omsl, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 7: 1 rm, *1 rm, omsl, 2 vr rm tills, 1 rm, 2 rm tills, omsl, 2 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 9: 1 rm, *2 rm, omsl, 1 döhpt, omsl, 3 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa varv 1-10.

SJAL
Lägg upp 5 m.
Varv 1 (avigsidan): 2 rm, 1 am, 2 rm. 
Varv 2 (rätsidan): 2 rm, omsl, pm, 1 rm, pm, omsl, 2 rm (= 7 m). 
Varv 3 och alla varv från avigsidan: 2 rm, sticka am till 2 m återstår, 2 rm. 
Varv 4: 2 rm, omsl, sticka rm fram till markören, omsl, flm, 1 rm, flm, omsl, sticka rm till 2 m återstår, omsl, 2 rm.
Upprepa v 3 och 4 till det finns 327 m (163 m på var sida om mittmaskan) på stickan.
Avsluta med att sticka v 3 en gång till.

Start spetsmönster: 
Varv 1 (rätsidan): 2 rm, omsl, pm, sticka "Spetsmönster, varv 1" fram till nästa markör, pm, omsl, flm, 1 rm, flm, omsl, pm, sticka "Spetsmönster, varv 1" till 2 m återstår, pm, omsl, 2 rm (= 331 m).
Varv 2 och alla varv från avigsidan: 2 rm, sticka am till 2 m återstår, 2 rm. 
Varv 3: 2 rm, omsl, sticka rm fram till första markören, flm, sticka "Spetsmönster, varv 3" fram till andra markören, flm, sticka rm fram till tredje markören, omsl, flm, 1 rm, flm, omsl, sticka rm fram till femte markören, flm, sticka "Spetsmönster, varv 3" fram till sista markören, flm, sticka rm till 2 m återstår, omsl, 2 rm (= 335 m).
Fortsätt på detta sätt, ökade m stickas i slätstickning både i mitten och kanterna på sjalen, till 20 varv av Spetsmönster stickats (= 367 m, 183 m på var sida om mittmaskan).

Flytta markörerna: Flytta första markören 8 m närmare varvets början, flytta den andra och femte markören 8 m närmare mittmaskan, flytta sista markören 8 m närmare varvets slut. 
Nästa varv (rätsidan): 2 rm, omsl, sticka rm fram till markören, flm, sticka "Spetsmönster, varv 1" fram till nästa markör, flm, sticka rm fram till nästa markör, omsl, flm, 1 rm, flm, omsl, sticka rm fram till nästa markör, flm, sticka "Spetsmönster, varv 1" fram till sista markören, flm, sticka rm till 2 m återstår, omsl, 2 rm (= 371 m).
Fortsätt som tidigare till ytterligare 20 varv Spetsmönster stickats (= 407 m, 203 på var sida om mittmaskan).

Nästa varv (rätsidan): 2 rm, omsl, sticka rm fram till första markören, ta bort markören, sticka rätt fram till andra markören, ta bort markören, sticka rm fram till tredje markören, omsl, flm, 1 rm, flm, omsl, sticka rm till 2 m återstår, (ta bort de två återstående markörerna under tiden), omsl, 2 rm (= 411 m). 
Nästa varv: 2 rm, sticka am till 2 m återstår, 2 rm.
Upprepa dessa två varv ytterligare 3 ggr. Avsluta med att sticka det första varvet ännu en gång (= 427 m).
Sticka 4 varv (utan ökningar), maska av i rm från avigsidan.

MONTERING
Fäst lösa trådar.
Blocka (våtspänn och låt torka) till angivna mått.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92055. JULIAN SJAL
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!