92391. CHARNLEY SCARF

Artnr
92391

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Lisa R. Myers
Foto: Fairmount Fibers Ltd.

GARNKVALITET Manos del Uruguay Fino Mini-skeins (70% extrafin merino, 30% silke, ca 20g = 89 m) Manos del Uruguay Fino (70% extrafin merino, 30% silke, ca 100g = 448 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MASKTÄTHET Ca 22 m x 48 v = 10 x 10 cm
LÄNGD Ca 164 cm
BREDD Ca 20 cm
GARNÅTGÅNG  Bfg: Ca 100 g (fg 14505 / SF414 Ivory Letter-opener) samt 1 st kit Mini-skeins (fg 14583 / 4-Dorothea) som innehåller:
Fg 1: Ca 20 g (fg 431 Chemise)
Fg 2: Ca 20 g (fg 424 Gilt)
Fg 3: Ca 20 g (fg 430 Filigree)
Fg 4: Ca 20 g (fg 407 Velvet Pincushion)
Fg 5: Ca 20 g (fg 423 Tincture)
RUNDSTICKA 4 mm (75 cm)
TILLBEHÖR Restgarn alternativt 2 maskhållare samt en markör.

FÖRKLARINGAR
Ang. höger/vänster kant: Anvisningarna utgår alltid från var i arb man befinner sig för tillfället.

Randmönster

Varv 1-24: Med bfg, lyft 1:a m med garnet framför arb, sticka v ut. Ta ej av garnet.
Varv 25-26: Med mfg, lyft 1:a m med garnet framför arb, sticka v ut. Ta av mfg.
Upprepa varv 1-26 – byt mfg för varje ny rand.

HALSDUK
Arb består av olika block som stickas ihop. Det stickas fram och tillbaka i rätst (= alla v stickas räta) på rundst 4 mm. Lägg upp 27 m.
Block 1-20: Sticka Randmönster sammanlagt 20 ggr med mfg i följ ordning: fg 1, fg 2, fg 3 etc. Avsluta efter 2 v med fg 5.
Block 21: Bfg: sticka varv 1-24 i Randmönster. Sätt m på en maskhållare och ta av bfg.
Block 22: Håll arb med räts mot dig och vänd det 90 grader medsols. Plocka med fg 1 upp 1 m i varje lyft m längs vänster kant på arb = 272 m.
Nästa Varv: Lyft 1 m med garnet framför arb, sticka v ut. Ta av mfg.
Sticka nu 32 v med bfg, tänk på att lyfta 1:a m på varje v med garnet framför arb. Ta av bfg och sätt m på en maskhållare.
Block 23 (= nedre kortsidan på sjalen): Håll arb med räts mot dig och vänd det 90 grader medsols. Plocka med fg 3 upp 1 m i varje lyft m längs vänster kant på arb, sedan 1 m i var och en av uppläggningsm = 43 m.
Nästa Varv: Lyft 1 m med garnet framför arb, sticka v ut. Ta av mfg. Sticka 24 v med bfg (kom ihåg att lyfta 1:a m på varje v). Ta av bfg och sätt m på en maskhållare (el tråd).
Block 24: Sätt tillbaka m från Block 21 på st. Sticka nu med fg 1: Lyft 1:a m med garnet framför arb, sticka v ut, plocka sedan upp 1 m i varje lyft m längs höger kant på Block 22 = 44 m. Sticka 25 v, lyft alltid 1:a m på varje v. Ta av fg 1.
Block 25: Sticka 26 v med fg 2, lyft 1:a m på varje v. Ta av fg 2.
Block 26: Som Block 25, använd fg 3.
Block 27: Som Block 26, använd fg 4.
Block 28: Sticka 25 v med fg 5, fortsätt lyft 1:a m med garnet framför arb.

Kant runt halsduken: Stickas runt. Vrid arb 90° medsols. Fortsätt sticka med fg 5. Plocka upp 1 m i varje lyft m längs vänster kant på blocken 28–24 (= 64 m), sätt sedan m från Block 22 (från maskhållaren) på vänster del av rundst och sticka dem (+272 m), plocka sedan upp och sticka 1 m i varje lyft m längs kanten på Block 23 (+13 m). Vrid arbetet ytterligare 90° medsols och för över m från Block 23 (från maskhållaren) till vänster del av rundst och sticka dem (+ 43 m). Rotera arbetet ytterligare 90° medsols och plocka upp 13 m längs kanten på Block 23, därefter 13 m längs kanten på varje block 1–20, sedan 12 m längs kanten på Block 21, 13 m längs kanten på vart och ett av blocken 24–27, sedan 12 m längs kanten på Block 28 = totalt 785 m. Sätt en markering i början av v. Sticka 1 v avigt, maska sedan av rätt.

MONTERING
Fäst alla lösa trådar. Spänn upp arb till färdigt mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92391. CHARNLEY SCARF
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!