'Adrienne' - barnkofta med mönsterok

Artnr
92441

Klassisk oktröja i vackra Llama Silk. Mjuk även för de känsligaste och funkar lika bra på kalas som i lekparken.

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson
Foto: Daniel Bernstål

GARNKVALITÉ Llama Silk (70 % babylama, 30 % mullbärssilke. Härva ca 50 g = 165 m)
MASKTÄTHET Ca 24 m x 32 v slätst på st 3½ = 10 x 10 cm / Ca 25 m x 30 v mönsterst på st 3½ = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-CL 50-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl 
STORLEKAR-ÅLDER 0-2(2-6)6-12(12-24) mån 2-4 år 
ÖVERVIDD Ca 50(56)62(65)70 cm
LÄNGD Ca 25(29)31(35)40 cm
ÄRMLÄNGD Ca 15(17)19(23)25 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 25(30)40(40)50 g (fg 12201, naturvit) 
Fg 2: Ca 100(100)125(125)150 g (fg 12212, marin) 
RUNDSTICKOR 2,5 mm, 40 cm, 3 mm och 3,5 mm, 60 cm
TILLBEHÖR 5(5)6(6)6 knappar

Matchande tröja och mössa: 92291

FÖRKLARINGAR
Öka 1m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Int = i början av v: lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 1 rm, dra den lyfta m över, i slutet av v: 2 m tillsammans rätt.

BAK- OCH FRAMSTYCKE
Lägg med rundst 3 och fg 1 upp upp 119(134)149(154)164 m. Sticka fram och tillbaka. Sticka 3 räta v. Byt till rundst 3½ och sticka slätst innanför kantm. Sticka 2 v med fg 1, mönster enl diagram 1 i 4 v, 2 v med fg 1 och minska på första v 3(3)2(2)0 m jämnt fördelade. Byt till fg 2 och sticka på första v 28(32)36(37)40 m = höger framst, sätt en markering, sticka 60(67)75(78)84 m = bakst, sätt en markering, 28(32)36(37)40 m = vänster framst.
När arb mäter 10(14)16½(18)19½ cm sätts de yttersta 11(14)14(14)15 m på framst på en tråd för okringn. Avm nu i var sida vartannat v 5-3-2-1-1(5-3-2-2-1)5-3-3-2-1-1(5-3-3-2-1-1) 5-3-3-2-1-1 m för okringningen. Samtidigt med den 4:e(4:e)4:e(3:e)1:a avm för okringningen avmaskas för ärmhål 3(3)4(4)5 m på var sida om markeringarna i sidorna = totalt 6(6)8(8)10 m för varje ärmhål. Sticka nu alla delarna var för sig.

BAKSTYCKE
Sticka över de mittersta 54(61)67(70)74 m. Lägg på första v upp 1 m i var sida = kantm. Sticka 1(1)1(1)3 v. På nästa v från rätsidan påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför den yttersta m (= kantm). Upprepa int-v med 1 v:s mellanrum ytterligare 0(0)1(2)3 ggr. Sticka 1 v och sticka tillsammans de 2 yttersta m i var sida på detta v. Sätt rest 52(59)63(64)66 m på en tråd.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg på första v upp 1 m i sidan = kantm. Fortsätt med avm för okringningen och gör int i sidan som för bakst. Efter avslutad avm och int i sidan återstår 2 m vilka avm.

HÖGER FRAMSTYCKE
Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg med st 3 och fg 1 upp 34(36)38(40)42 m. Sticka 3 räta v (1:a v = avigs). Byt till st 3½ och slätst innanför kantm. Sticka 2 v med fg 1, mönster enl diagram 1 i 4 v, 2 v med fg 1, fortsätt med fg 2. OBS!
När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 2 cm:s mellanrum tills det finns 46(50)54(60)64 m på stickan. När arb mäter ca 15(17)19(23)25 cm avm för ärmhål 4(4)5(5)6 m i början på de 2 följ v. Lägg på nästa v upp 1 m i var sida = kantm. Sticka 0(0)2(2)2 v. På nästa v från räts påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför kantm. Int se bakst. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterligare 0(0)0(0)1 ggr. Sticka 1(1)1(3)3 v och sticka på sista v tillsammans de 2 yttersta m i var sida. Sätt rest 36(40)42(48)48 m på en tråd. Sticka ytterl 1 ärm.

OKET
Börja med höger framstycke. Sticka från rätsidan med rundst 3½ och fg 2, de yttersta 11(14)14(14)15 m på tråden, 13(14)16(16)16 m utmed sidan, ena ärmens 36(40)42(48)48 m, bakst 52(59)63(64)66 m, andra ärmens 36(40)42(48)48 m, 13(14)16(16)16 m utmed sidan på vänster framst, de yttersta 11(14)14(14)15 m på tråden = totalt 172(195)207(220)224 m. Sticka fram och tillbaka. Sticka 1 v och minska 3(12)10(9)0 m och öka 0(0)0(0)1 m jämnt fördelade över v. Sticka mönster enl diagram 2 och därefter mönster enl diagram 3. Efter diagram 3 byter man till rundst 2½ och fg 2. Sticka 6 räta v och minska på andra varvet 4(4)6(8)10 m jämnt fördelade = 72(76)82(88)94 m på stickan. Maska av elastiskt med räta m.

MONTERING
Sy ihop ärmsömmarna, använd kantm till sömsmån. Sy ihop raglansömmarna och därefter under ärmarna.
Vänster framkant: Plocka från rätsidan med st 2½ och fg 2 upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v utmed hals- och framkant. Sticka 9 räta v. Maska av elastiskt.
Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. På det 5:e varvet görs 5(5)6(6)6 knapphål med jämna mellanrum. Det översta mittför halskanten och det nedersta ca 1 cm från kanten. Knapphålen görs över 2 m vilka avm och åter läggs upp på nästa v.
Spänn ut plagget efter de angivna måtten. Fukta och låt det torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:'Adrienne' - barnkofta med mönsterok
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!

Du kanske också gillar!