4-03. Jumper eller linne med matchande hårband

Artnr
4-03

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Camilla Krogsgaard

JUMPER
GARNKVALITÉ Soft Cotton
STORLEKAR/ÅR 2-3(4-5)(6-7)(8-9)10-11 (12-13 år)
STORLEKAR/CENTILONG 98(110) 122(134)146(158) cl
BRÖSTVIDD 55(57)60(64)71(78) cm Kroppsmått
ÖVERVIDD Ca 61(65)70(77)83(90) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 36(40)44(50)56(61) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG Ca 250(250)300(300)350(400) g
STICKOR Nr 4½ och nr 5

HÅRBAND
GARNÅTGÅNG Ca 21 g
VIRKNÅL Nr 3½
TILLBEHÖR Resårband

LINNE
STORLEKAR/ÅR 2-3 (4-5)(6-7)(8-9)10-11(12-13 år)
STORLEKAR/CENTILONG 98(110) 122(134)146(158) cl
BRÖSTVIDD 55(57)60(64)71(78) cm Kroppsmått
ÖVERVIDD Ca 59(63)68(74)81(88) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 34(38)42(48)54(59) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG Ca 150(200)200(200)250(350) g
STICKOR Nr 4 och 5
MASKTÄTHET 18 m slätstickning på stickor nr 5 = 10 cm. Kontrollera att masktätheten stämmer med beskrivningen.
Om ej byt till grövre eller finare stickor.

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska 1 m = Sticka 2 m tills.

JUMPER BAKSTYCKET
Lägg upp på st 5, 57(61)65(71)77(83) m och sticka 1 rätv, 1:a v = avigsidan.
Sticka därefter 2 v slätst och därefter 1 hålvarv: 1 rm = kantm X 2 m tills, 1 omslag X. Upprepa mellan X och X varvet ut, sluta med 1 r, 1 r = kantm. Sticka 3 v slätst och sticka därefter 1 r = kantm 9(11)13(12)11(14) m slätst, mönster enligt diagram över 37(37)37(45)53(53) m, 9(11)13(12)11(14) m slätst, 1 r = kantm. När arb mäter 22(25)28(33)39(43) cm avmaskas för ärmhålen 3,2,1,1 (3,2,2,1) 3,2,2,1 (3,2,2,1,1,)4,2,2,1,1(4,3,2,1,1) m i var sida. Sticka tills ärmhålen mäter 12(13)14(15)15(16) cm och sätt för halsringning de mittersta 17(17)19(19)21(23) m på en nål och sticka var sida för sig.
Maska av vid halsen på vartannat v 2,1 m. Maska av för axeln de återstående 10(11)12(14)15(16) m. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka som på bakst och när arb mäter 19(22)25(30)37(41) cm. Öka 1 m mitt på arbetet och sticka rätst på de mittersta 6 m. Efter 5 v delas arb i två lika delar för sprund. Fortsätt sticka de 3 första m i sprundet i rätst. Maska av för ärmhålen som på bakst. När armhålet mäter 6(7)7(8)8(9) cm sättes de första 7(7)8(8)9(10) m vid halsen på en nål och var sida stickas för sig. Maska av vid halsen ytterligare 2,1,1,1 m. Maska av för axeln vid samma höjd som på bakst.
Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

ÄRM
Lägg upp på st 5, 37(37)39(39)41(41) m och sticka 1 rät v, 1:a v = avigsidan. Sticka därefter 2 v slätst och därefter 1 hålvarv: 1 rm = kantm X 2 m tills, 1 omslag X. Upprepa mellan X och X varvet ut, sluta med 1 r, 1 r = kantm. Sticka 3 v slätst. Sticka därefter 1 r = kantm 3(3)4(4)5(5) m slätst, mönster enligt diagram över 29 m, 3(3)4(4)5(5) m slätst, 1 r = kantm. När arb mäter 15 cm ökas 1 m i var sida. Upprepa denna ökning med 2½(2½)3(3½)4(3½) cm mellanrum sammanlagt 3(4)4(5)5(7) ggr = 43(45)47(49)51(55) m. Sticka tills arb mäter 26(29)32(37)40(44) cm och maska av i var sida för
ärmhålen 3,2 m och därefter 1 m i var sida på vartannat v tills 15 måterstår. Maska av 2 m i var sida och de återstående m på en gång.

MONTERING
Spänn upp delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. Plocka upp på st 4 runt halsringn 1 m i varje m och 2 m över 3 v. Sticka 1 avigt varv. Sticka därefter 1 hålv som nertill på bakst. OBS! De 3 m i rätst vid sprundkanten stickas hela tiden i rätst. Sticka 1 avigt v och maska därefter av på rätsidan. Sy i ärmarna i ärmhålen. Sy ihop sid- och ärmsömmar. Gör en snodd 80-90 cm lång, trä den genom hålraden vid halsen och gör ev en knut.

HÅRBAND
FÖRKLARINGAR

Öka 1 m = 2 fm i samma m.
Minska 1 fm = 2 fm tills.

HÅRBAND
Lägg upp 2 lm med virknål nr 3½, virka 3 fm i förtsa m. Virka 10 v fm, vänd varje v med 1 lm. Öka 1 fm i första och 1 fm i sista fm. Virka 10 v fm utan ökningar. Öka 1 fm i första m och 1 fm i sista m. Virka 10 v fm. Öka 1 fm i första m och 1 fm i sista m. Virka 30 v fm. Minska 1 fm i först m och 1 fm i sista m. Virka 10 v fm. Minska 1 fm i första m och 1 fm i sista m. Virka 10 v fm. Minska 1 fm i först m och 1 fm i sista m. Virka 10 v fm. Virka ihop de tre sista m till 1 fm. Drag igenom tråden och fäst.

MONTERING
Sy fast ett kort resårband i varje ände (så att hårbandet sitter stadigare på huvudet)

LINNE
FÖRKLARINGAR
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska 1 m = Sticka 2 m tills.

BAKSTYCKET
Lägg upp på st 5, 55(59)63(69)75(81) m och sticka 1 rätv, 1:a v = avigsidan. Sticka därefter 2 v slätst och därefter 1 hålvarv: 1 rm = kantm X 2 m tills,1 omsl X. Upprepa mellan X och X varvet ut, sluta med 1 r, 1 r = kantm. Sticka 3 v slätst och sticka därefter 1 r = kantm 8(2)4(7)6(9) m slätst, mönster enligt diagram över 37(53)53(53)61(61) m, 8(2)4(7)6(9) m slätst, 1 r = kantm. När arb mäter 22(25)28(33)38(42) cm avmaskas för ärmhålen 3,2,1,1,1(3,2,2,1,1)3,3,2,1,1 (4,3,2,1,1,4,3,2,2,1 (4,3,2,2,1,1) m i var sida. Sticka tills ärmhålen mäter 12(13)14(15)16(17) cm och sätt för halsringningen de mittersta 17(19)21(23)25(25) m på en nål och sticka var sida för sig. Maska av vid halsen på vartannat v 2,1 m. Maska av för axeln de återstående 8(8)8(9)10(12) m. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka som på bakst och när ärmhålen mäter 6(6)7(7)8(8) cm sättes för halsringn de mittersta 11(13)15(17)19(19) m på en nål och var sida stickas för sig. Maska av vid halsen ytterligare 2,2,1,1 m. Maska av för axeln
 
MONTERING
Spänn upp delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. Plocka upp på st 4 runt halsringn 1 m i varje m och 2 m över 3 v. Sticka 1 rätv på avigs. Maska av rät på rätsidan. Sy ihop vänster axelsöm och kanten. Plocka upp m på samma sätt runt ärmhålen och sticka lika kanter. Sy ihop sidsömmarna.

Skriv din egen recension
Du recenserar:4-03. Jumper eller linne med matchande hårband
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!