5-04. TRÖJA MED SMALA OCH RAKA BYXOR

Artnr
5-04

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Katarina Segerbrand

GARNKVALITÉ Fuga
GARNALTERNATIV Lady, Gästrike 3 tr, (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor).
STORLEK, EUR 1-2 (4-6) 9-12 mån (1½-2) 3-4 (5-6) år
STORLEK 56 (68) 80 (92) 104 (116) cl
BRÖSTVIDD 43 (47) 51 (54) 56 (58) cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 55 (61) 67 (71) 73 (75) cm Plaggets mått
LÄNGD 24 (28) 34 (38) 42 (46) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG TRÖJA
Fg. 1 natur 100(100)100(150)150(200) g
Fg. 2 grön 30 (30) 50 (50) 50 (50) g
SMAL BYXA (100 (150) 150 (200) 250 (300) g
RAK BYXA 100 (150) 150 (200) 250 (300) g
STICKOR Nr 3½ och Nr 4
TILLBEHÖR Knappar 3 st till tröjan + resårband till byxans linning, ca 60 cm lång.
MASKTÄTHET 20 m och 28 v slätst på st 4 = 10 cm Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Stickar du fast byt till en grövre sticka, stickar du löst byt till en finare sticka.

STICKFÖRKLARINGAR
Öka 1 m: lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.
Första och sista m är kantm.
Kantmaska: Den yttersta m i var sida = kantm, stickas rät alla v.

TRÖJA/BAKSTYCKET
Lägg med st 3½ och fg.1 upp 55(61)67(71)73(75) m och sticka 3 v rät, (1:a v = avigs). Byt till st 4 och sticka slätst. utom på de yttersta 4(4)5(5)6(6) m som stickas räta. Vid 6(8)10(10)10(12) cm stickas enbart slätst, lägg upp 1 ny m i var sida (=kantm). När arb. mäter 12(15)20(23)26(29) cm avm för ärmhålet vartannat v i var sida 1-1(1-1)2-1(2-1)2-1-1(2-1-1) m. Vid 22(26)32(36)40(44) cm avm för nacken de mittersta 13(15)17(19)21(21) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl. vartannat v 1-1 m. Avm rakt för höger axel vid 24(28)34(38)42 46) cm. På vänster axel stickas ytterl. 6 räta v med st 3½.
Maska av rätt.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. När arb. mäter 8(11)16(19)22(25) cm stickas mönster enligt diagram på de mittersta 41(51)51(51)61(61) m. Maskorna därom sticka i fg.1. Efter avslutat diagram stickas med fg 1 till arb slut. Vid 20(23)29(32)36(40) cm avm de mittersta 9(11)13(15)17(17) m för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2-1-1 m. Maska av rakt för höger axel när arb. mäter 24(28)34(38)42(46) cm. På vänster axel stickas när arb. mäter 23(27)33(37)41(45) cm, 6 räta v med st 3½ (börja fr avigs), maska av rät. OBS! På 3:e räta v görs 2 knapphål. Det första ca 2 cm från sidan, ett tredje görs i halskanten, som stickas efteråt och det andra mittemellan.
Knapphål = 1 omslag, sticka ihop 2 m rät. På nästa v stickas omslag rät.

ÄRMAR
Lägg med st 3½ och fg 2 upp 26(28)30(32)34(34) m och sticka 3 v rätst. (1:a v = avigs). Byt till st 4 och slätst, öka 1 m i var sida innanför kantm och 3 m jämt fördelat på 1:a v. Upprepa ökningen med 1(1)1(1)1(1½) cm mellanrum tills det finns 55(59)63(67)71(75) m på stickan. När arb mäter 15(17)19(23)27(31) cm, maska av 1-1(1-1)2-1(2-1)2-1-1(2-1-1) m vartannat v i var sida för ärmhål. Sticka 1 v avigt. Maska av, ej för fast.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. Halskant: plocka från räts. med st 3½ och fg.1 upp 60 (66) 70 (76) 80 (80) m och sticka 5 v rät, byt till fg 2 sticka 2 v rät. Maska av rät. Glöm inte det 3:e knapphålet mitt för de övriga på framst vänstra axel. Lägg knäppkanten omlott och sy i ärmarna. Sy därefter ihop sid och ärmsömmarna, använd kantm till sömsmån. Lämna öppet för sprundet. Sy i knappar. Pressa lätt på sömmarna.

SMAL BYXA
Höger byxhalva: Lägg med st nr 3½ och fg. 2 upp 35(37)39(43)47(51) m och sticka 3(3)3(5)5(5) v rät.
Byt till stickor nr 4 och slätst. Efter 6 v görs 1 ökningsvarv enligt följ från rätsidan: 1 r (= kantm), öka 1 m, 16(17)18(20)22(24) rm, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m, 16(17)18(20)22(24) rm, öka 1 m, 1 rm (=kantm). Upprepa detta ökningsv. med 7(7)9(11)11(15) varvs mellanrum sammanlagt 5(6)7(7)7(7) ggr = 55(61)67(71)75(79) m. OBS! Det blir 2 m mer mellan ökn för var gång utom mellan de 2 mittersta ökn. där man stickar 1 r hela tiden. När arb mäter 15(20)25(30)35(40) cm avm för grenen 2-1(2-1)3-1(3-1)3-2(3-2) m i början av det räta v = framkanten och 1-1(1-1)2-1(2-1)2-1(2-1) m i början av det aviga v = bakkanten. Sticka rakt till arb från 1:a avm. för grenen mäter 13(15)17(20)21(22) cm, sista v från räts. Sticka nu från avigs för att få byxan högre bak: sticka 25 (28) 30 (32) 34 (36) m, vänd och sticka tillbaka, sticka 15(18)20(22)24(26) m, vändnoch sticka tillbaka, sticka 5(8)10(12)14(16) m, vänd och sticka tillbaka. Sticka 1 avigt v över alla m. Byt till st 3½ och sticka resår 1 rm, 1 am i 2(2)2½(2½)2½(2½) cm. Maska av i resår, ej för fast.
Vänster byxhalva: Stickas lika men åt motsatt håll, uteslut det aviga v före resårst i midjan.

HÄNGSLEN
Lägg på st 3½ upp 6 m och sticka rätst. tills arb mäter ca 40 cm eller önskad längd. Maska av.
Sticka ett hängsle till Bröstlapp: Lägg upp 24 m och sticka räts i 2½ cm, maska av.
Montering: Sy fast bröstlappen på baksidan av hängslena ca 7½ cm från hängslets början. Sy fast hängslena fram.
Sätt i en tryckknapp på andra sidan av hängslena och motsvarande tryckknapp bak på byxan för knäppning.
Sy ihop ben och grensömmarna: använd kantm till sömsmån. Tränsa fast ett resårband på insidan av resåren i midjan.
Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.

RAK BYXA
Höger Byxhalva: Lägg med st 3½ upp 55(61)67(71)75(79) m och sticka 3 v rät. Byt till st 4 och slätst.
När arb. mäter 15 (20) 25 (30) 35 (40) cm avm för grenen 2-1 (2-1) 3-1 (3-1) 3-2 (3-2) m i början av det räta v = framkanten och 1-1 (1-1) 2-1 (2-1) 2-1 (2-1) m i början av det aviga v = bakkanten. Sticka rakt till arb från 1:a avm för grenen mäter 13 (15) 17 (20) 21 (22) cm, sista v från räts. Sticka nu från avigsidan för att få byxan högre bak: sticka 25 (28) 30 (32) 34 (36) m, vänd och sticka tillbaka, sticka 15 (18) 20 (22) 24 (26) m, vänd och sticka tillbaka, sticka 5 (8) 10 (12) 14 (16) m, vänd och sticka tillbaka. Sticka 1 avigt v över alla m. Byt till st 3½ och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 (2) 2½ (2½) 2½ (2½) cm.
Maska av i resår, ej för fast. Vänster byxhalva: Stickas lika men åt motsatt håll., uteslut det aviga v före resårst i midjan.
Montering: Sy ihop ben och grensömmarna, använd kantm till sömsmån. Tränsa fast ett resårband på insidan av resåren i midjan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-04. TRÖJA MED SMALA OCH RAKA BYXOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!