90254. V-ringad bomulls pullover med Romb mönster i Järbo 8/4 150gr

Artnr
90254

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: MJ Design

Storlek: 34 (36) 38 (40) 42 (44).
Garnåtgång: 500 (500) 600 (600) 700 (700) gram.
Järbo 8/4 150gr
Garnalt.: Järbo 8/4 200 gr., Järbo12/6 200 gr. el. Cortina.
Stickor: Nr 5,5 och 6 samt strumpsticka nr 5,5.
Masktäthet: 18 m x 22 v = 10 x 10 cm. Om måttet inte stämmer byt till grövre eller tunnare stickor.

BOTTENMÖNSTER
Varv 1: (rät sidan) rm.
Varv 2: am
Varv 3: * 3 rm, 1 am* upprepa från *-* avsluta med 3 rm.
Varv 4 och 6: am.
Varv 5: 1 rm * 1 am, 3 rm * upprepa från *-* avsluta med 1 am, 1 rm.
Upprepa fortlöpande varv 3-6.

BAKSTYCKE
Lägg med stickor nr 5,5 och dubbelt garn upp 72 (76) 80 (84) 88 (92) m och sticka 3 cm resår 1 rm, 1 am och avsluta med ett varv från avig sidan. Byt till stickor nr 6 och bottenmönster. När arbetet mäter 43 (44) 44 (45) 46 (47) cm sneddas för raglan från rätsidan på följande sätt: Sticka 4 rm, sticka tillsammans 3 rm, sticka till 7 m återstår på varvet, sticka ihop 3 rm tillsammans i de bakre mask bågarna, sticka 4 rm. Dessa intagningar görs vart 4:e varv tills 20 m återstår. Maska av.

FRAMSTYCKE
Lägg med dubbelt garn och stickor nr 5,5 upp 76 (80) 84 (88) 92 (96) m och sticka resår som bak. Byt till stickor nr 6 och bottenmönster utom över de mittersta 26 m som stickas i romb mönster. När arbetet mäter 43 (44) 44 (45) 46 (47) cm sneddas för raglan som bak, men samtidigt med 1:a (2:a) 3:e (4:e) 5:e (5:e) intagningen för raglan delas arbetet på mitten och man gör den första intagningen för hals ringningen på följande sätt: Sticka till 3 m återstår vid mitten, lyft 1 m rät, sticka ihop 2 m rät tillsammans och dra den lyfta m över de ihop stickade m. Sätt de återstående m på en sticka eller tråd och spar till senare. Intagningen för halsen görs ytterligare 5 ggr vart 8:e varv. Fortsätt med raglan tills 2 m återstår och de sista intagningarna görs genom att sticka 3 m tillsammans vid hals ringningen. Plocka upp m från stickan och sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.

ÄRM
Lägg med dubbelt garn och stickor nr 5,5 upp 33 (37) 41 (45) 47 (51) m och sticka 3,5 cm resår 1 rm, 1 am, sista varvet stickas från avig sidan. Byt till stickor nr 6 och bottenmönster. Öka 1 m i vardera sidan vart 6:e varv tills det finns 57 (61) 65 (69) 73 (77) m. Sticka tills ärmen mäter 39 (40) 41 (42) 43 (44) cm. Snedda för raglan som på bak stycket tills 21 m återstår. Gör ytterligare 2 intagningar i varje sida vart 8:e varv. Maska av de återstående 13 m. Sticka andra ärmen lika.

MONTERING
Sy bort alla lösa trådar och fuktspänn ut delarna över natten för att torka. Sy ihop sid- och ärm sömmarna och sy i ärmarna i raglan.

HALS KANT
Plocka från rätsidan med dubbelt garn och strumpstickor nr 5,5 upp ca 113 (123) 123 (125) 125 (127) m runt halskanten och se till att få 1 m mitt fram, sticka resår 1 rm, 1 am. Börja och sluta mitt bak. Sticka runt och minska 1 m i början och 1 m i slutet på varje varv på var sida om mitt fram m som stickas rät alla varv. Minska genom att sticka ihop 2 m tillsammans. Sticka 3,5 cm, maska av i resår. Sy ihop halskanten mitt fram.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90254. V-ringad bomulls pullover med Romb mönster i Järbo 8/4 150gr
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!