90257. Sommar sval i Järbo 8/4 Bomull

Artnr
90257

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: MJ Design

Storlek: 34 (36) 38 (40) 42 (44) 46.
Garnåtgång: Färg 1, ca 200 (200) 200 (300) 300 (300) 300 gram i
Järbo 8/4 150 gr. bomull
Färg 2, ca 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 gram i
Järbo 8/4 150 gr. bomull
Färg 3, ca 100 (100) 100 (200) 200 (200) 200 gram i
Järbo 8/4 150 gr. bomull
Garnalt.: Järbo 8/4 200 gr., Järbo 12/6 200 gr.
Stickor: Nr 3,5
Mask täthet: 26m = 10 cm, om måttet inte stämmer byt till grövre eller tunnare stickor.

Teckenförklaring: m = maska, rm = rät maska, am = avig maska, omsl = omslag, tills = tillsammans, tills bak = sticka ihop 2 m tillsammans i bakre mask bågarna, dödhpt = (dubbel överdrags hoptagning) lyft 1 m rät, sticka ihop nästa 2 m rät tills, drag den lyfta m över den ihopstickade m.

Långrandigt hål mönster 
Varv 1:
( rät sidan) * 2 am, 1 omsl, 2 am tills, 2 am, 1 rm * upprepa från *-* och avsluta varvet med 2 am, 1 omsl, 2 am tills, 2 am. Varv 2: * 6 rm, 1 am* upprepa från *-* och avsluta varvet med 6 rm. Varv 3: * 2 am, 2 am tills, 1 omsl, 2 am, 1 rm * upprepa från *-* och avsluta varvet med 2 am, 2 am tills, 1 omsl, 2 am. Varv 4: Stickas lika som varv 2. (Mönstret är indelat i 7 maskor + 6 extra maskor = 6 am,1 rm, 6 am. Vid början och för ökning och minskning stämmer inte alltid mönster indelningen med maskantal, så se till att få 1 rm som mittmaska på arbetet. Sticka inte omslaget eller m tillsammans om inte båda kan stickas bredvid varandra, sticka då istället endast am i kanten).

Bladmönster
Varv 1: (rätsidan) rm. Varv 2: * 6 rm, 1 am * (sticka dessa maskor så att de stämmer överens med det långrandiga hål mönstrets m = rm över hål mönstrets rm och den ena am över hål mönstrets am) avsluta med 6 rm. Varv 3: * 6 am, 1 omsl, 1 rm, omsl * avsluta med 6 am. Varv 4: * 6 rm, 3 am * avsluta med 6 rm. Varv 5: * 6 am, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm* avsluta med 6 am. Varv 6: * 6 rm, 5 am * avsluta med 6 rm. Varv 7: * 6 am, 2 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl,2 rm * avsluta med 6 am. Varv 8: * 6 rm, 7 am * avsluta med 6 rm. Varv 9: * 6 am, 2 tills bak, 3 rm, 2 tills * avsluta med 6 am. Varv 10: * 6 rm, 5 am * avsluta med 6 rm. Varv 11: * 6 am, 2 tills bak, 1 rm, 2 tills * avsluta med 6 am. Varv 12: * 6 rm, 3 am * avsluta med 6 rm. Varv 13: * 6 am, 1 dödhpt * avsluta med 6 am. Varv 14: rm.

Enkel mosstickning
Varv 1: * 1 rm, 1 am * upprepa från *-* varvet ut. Varv 2: Sticka en avig maska över en rät maska och sticka en rät maska över en avig maska.

Bak
Lägg med stickor nr 3,5 och färg nr 1 upp 101 (105) 109 (113) 117 (121) 125 m och sticka ett varv rm (avig sidan). Sticka nu mönster enligt beskrivningen på långrandigt hål mönster, dela in m så att en rm hamnar i mitten. När arbetet mäter 29 (30) 30 (31) 32 (33) 33 cm övergår man att sticka bladmönster och färg nr 2. Bladmönstret stickas endast en gång, varv 1-14. Efter dessa 14 varv byt till färg nr 3 och sticka ett varv rm, övergå sedan på avig sidan till enkel mosstickning. När arbetet mäter 35 (36) 36 (37) 38 (39) 39 cm avmaskas för ärmhålen i var sida vardera 6,2,1,1,1 (7,2,1,1,1) 7,2,1,1,1 (8,2,1,1,1) 8,2,1,1,1 (9,2,1,1,1) 9,2,1,1,1 m vart annat varv. När ärmhålet mäter 17 (17) 18 (19) 19 (20) 20 cm avmaskas för axeln i var sida vardera 8,8,7 (8,8,8) 8,8,9 (8,9,9) 9,9,9 (9,9,10) 9,10,10 m vart annat varv. De återstående maskorna maskas rakt av.

Fram
Stickas lika som bak, men när arbetet mäter 20 (21) 21 (22) 23 (24) 24 cm sätts de 9 mittersta maskorna på en säkerhetsnål och sparas. Sticka vidare med arbetet två delat lika som bak. När ärmhålet mäter 13 (13) 14 (15) 15 (16) 16 cm avmaska för halsen i var sida vardera 6,4,1,1 (6,4,1,1) 7,4,1,1 (7,4,1,1) 8,4,1,1 (8,4,1,1) 9,4,1,1 m vart annat varv. Avmaska för axeln lika som bak. Sticka nu m från säkerhetsnålen med färg nr 2 och lägg upp en ny m i innerkanten (höger kant) för söms mån. Nu stickas rm, samt fördela 10-12 knapphål i denna knapphåls slå, 3 m in från kanten, över 3 m ( maska av 3 m och lägg på nästa varv upp 3 nya m). Det 1:a knapphålet görs efter 2 cm och det sista 1 cm in från den övre kanten, resterande knapphål fördelas med jämna mellanrum. Sätt resterande m på en säkerhetsnål. Lägg upp 10 m och sticka rm, sticka denna knapp slå lika lång som den första, sätt även denna på en säkerhetsnål.

Ärm
Lägg med stickor nr 3,5 och färg nr 1 upp 41 (41) 43 (43) 45 (45) 47 m och sticka 1 varv rm. Sticka därefter efter långrandigt hål mönster, räkna in mönstrets m så att du har en rm mitt som mittmaska. Efter 3 cm ökas 1 m i var sida vart 6:e varv till det finns 73 (75) 77 (79) 81 (81) 83 m. När ärmen mäter 35 (36) 37 (38) 38 (39) 39 cm byt till färg nr 2 och blad mönstrets 14 varv. Byt till färg nr 3 och sticka ett varv rm, övergå sedan till enkel mosstickning. När ärmen mäter 41 (42) 43 (44) 44 (45) 45 cm avmaskas i var sida 5 m vardera för ärmhål. Minska därefter 1 m i var sida vardera vart annat varv 14 (15) 16 (16) 17 (17) 18 ggr. Minska nu 2 m i början på varje varv tills 11 (11) 11 (13) 13 (13) 13 m återstår maska av resterande m rakt av. Sticka andra ärmen lika.

Montering
Fuktspänn ut delarna över natten för att torka. Sy bort alla lösa trådar. Sy ihop axel och sidsömmar samt sy ihop ärm sömmarna. Sy i ärmarna och sy fast de lösa knapp slåarna. Plocka med stickor nr 3,5 och färg nr 2 upp ca 93 (95) 95 (97) 97 (99) 99 m ut med m från säkerhetsnålarna från slåarna och halskanten, sticka 3 varv rm, maska av. Sy i knappar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90257. Sommar sval i Järbo 8/4 Bomull
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!