90316. OMLOTTKOFTA, BENVÄRMARE, HERRTRÖJA, VANTAR, HALSDUK & MÖSSA

Artnr
90316

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Elsebeth Lavold

GARNKVALITÉ Gästrike 4 tr (100% Ull. Härvor ca 100 g = 150 m)
MASKTÄTHET  Tröja: Ca 20 m mönster lätt sträckt eller 16 m slätst på st nr 5.5 = 10 cm
Mössa, vantar & halsduk: Ca 8(16) m mönster lätt sträckt på st nr 5(5.5) = 10 cm
GARNALTERNATIV Raggi
STORLEKAR  Kofta & Tröja: S(M)L
Mössa, vantar & benvärmare: dam(herr)
ÖVERVIDD Kofta: Ca 98(112)124 cm
Tröja: Ca 112(124)136 cm
LÄNGD Kofta: Ca 82(84)86 cm
Tröja: Ca 68(70)72 cm
GARNÅTGÅNG Kofta: Ca 1000(1100)1200 g
Tröja: Ca 900(1000)1100 g
Mössa: Ca 100(100) g
Vantar: Ca 100(200) g
Benvärmare: Ca 200(200) g
Halsduk: Ca 300 g (räcker till ca 175 cm)
STICKOR Nr 5 till herrstorlek, nr 5.5 till damstorlek
TILLBEHÖR 2 stora knappar till omlottkoftan

FÖRKLARINGAR 
Notera! Den yttersta m i var sida är kantmaska (km) och stickas alltid rät. 
Öhpt: lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över. 
Sticktips! Om du lyfter första maskan när du maskar av för axel och ärmkupa, bildas inga trappsteg i avmaskningskanten, vilket underlättar monteringen. 

MÖNSTER 
V1: Kantm, *1 rm, 4 am, 1 rm, 1 am* upprepa *–* och sluta som varvet började (den sista am blir kantm). 
V2: Kantm, *rm på rm, am på am. 
V3: Kantm, *1 rm, 1 am, 2 rm, 1 am, 1 rm, 1 am* upprepa *–* och sluta som varvet började. 
V4: Kantm, *rm på rm, am på am. 
Upprepa dessa 4 v. 

KOFTA 
BAKSTYCKE 
Lägg upp 99(113)127 m och sticka mönster. 1:a v = AS och man börjar med V2 i mönsterförklaringen. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 78(80)82 cm. Maska av de mittersta 31(33)35 m för halsen och sticka var sida för sig. Maska av för axel 7,7,8,8(7,7,7,7,8)8,8,8,9,9 m (lyft 1:a m så det inte bildas trappsteg) och maska samtidigt av ytterligare 2 m vid halsen 2 ggr. Sticka den andra sidan spegelvänt lika. 

VÄNSTER FRAMSTYCKE 
Lägg upp 71(78)85 m och sticka mönster. 1:a v = AS och man börjar med V2 i mönsterförklaringen. Sticka rakt upp till arbetet mäter ca 50 cm. Maska av 3 m innanför 3 m i framkanten och lägg upp 3 nya ovanför på nästa v. Minska nu 1 m innanför 7 m i framkanten vartannat v 38(39)40 ggr. Maska av för axel på samma höjd och sätt som bak. Lägg upp en ny km mot axeln och sticka framkantens 8 m tills kanten når mitt bak i nacken. Maska av. 

HÖGER FRAMSTYCKE 
Stickas spegelvänt lika det vänstra. 

ÄRMAR 
Lägg upp 50(50)57 m och sticka mönster. 1:a v = AS och man börjar med V2 i mönsterförklaringen. Sticka rakt upp i ca 10 cm. Öka 1 m i var sida vart 4:e v 19(21)20 ggr = 88(92)97 m. När ärmen mäter ca 45(45)46 cm avmaskas 5 m i början av varje v 10 ggr. Maska av. Sticka den andra ärmen lika. 

MONTERING 
Spänn ut delarna enligt mått, fukta och låt dem torka. Sy axelsömmarna. Sy ihop halskanten mitt bak och sy fast den längs nacken. Sy fast ärmarna med mitten mot axelsömmen. Sy ärm- och sidsömmar i ett. Sy fast knappar svarande mot knapphålen, en på framsidan och en på insidan av plagget. 

TRÖJA BAKSTYCKE 
Lägg upp 113(127)141 m och sticka mönster. 1:a v = AS och man börjar med V2 i mönsterförklaringen. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 66(68)70 cm. Sätt de mittersta 25 m på tråd för halsen och sticka var sida för sig. Maska av 2 m vid halsen 2 ggr och maska därefter av för axel. Sticka den andra sidan spegelvänt lika. 

FRAMSTYCKE 
Stickas lika som bak tills arbetet mäter 60(62)64 cm. Sätt de mittersta 23 m på tråd för halsen och sticka var sida för sig. Minska vid halsen 1 m vartannat v 5 ggr. Maska av för axel på samma höjd som bak. Sticka den andra sidan spegelvänt lika. 

ÄRMAR 
Lägg upp 50(50)57 m och sticka mönster. 1:a v = AS och man börjar med V2 i mönsterförklaringen. Sticka rakt upp i 8 cm. Öka 1 m i var sida vart 4:e v 20(22)21 ggr = 90(94)99 m. När ärmen mäter ca 48(49)50 cm avmaskas 5 m i början av varje v 10 ggr. Maska av. Sticka den andra ärmen lika. 

MONTERING 
Spänn ut delarna enligt mått, fukta och låt dem torka. Sy höger axelsöm. 
Halskant: Plocka upp 86 m runt halsen ochsticka mönster (se till att få mönsterpassning fram och bak) i 8 cm. Maska av i mönster. Sy vänster axelsöm och halskanten. 
Sy fast ärmarna med mitten mot axelsömmen. Sy ärm- och sidsömmar i ett.

MÖSSA 
Lägg upp med stickor 5 för dam, 5.5 för herr, 96 m och sticka 1 v a = AS. Sticka mönster enligt ovan men börja varv 1 och 3 med kantm, 1 r, 1 a, upprepa *–* och sluta som varvet började. Upprepa mönstret 6 ggr och sticka sedan varv 1 och 2. Maska av 9 m, sticka 22 m (=öronlapp) maska av 34 m, sticka 22 m (= öronlapp) maska av 9 m. 
Sticka öronlappar: Sticka över de 22 m i ca 5 (6) cm. Börja nu minska från AS: sticka km, 1 r, 3 r tillsammans, sticka tills 5 m återstår, öhpt, 1 r, km. Minska på detta sätt vartannat v 3 ggr. 
Kullen: Plocka upp 97 m i uppläggskanten. Sticka 2 v r, 1 v a, 1 v r (= kant), och därefter slätstickning. Sticka 4 varv. Dela in arbetet i 5 delar innanför km och sätt en markering mellan varje del. 
Nästa varv = minskningsvarv: km, 2 r tillsammans, sticka till 2 m före markeringen, öhpt. Upprepa detta över v och sluta med km. Upprepa detta minskningvarv vartannat v tills 17 m återstår. Sticka ihop de 3 m i varje del genom att lyfta 1, sticka 2 r tillsammans och dra den lyfta m över = 7 m. Dra tråden igenom. Sy ihop mössan med masksöm. 

VANTAR 
Lägg upp med stickor 5 för dam, 5.5 för herr, 43 m och sticka och sticka mönster i ca 7(8) cm. 1:a v = AS och man börjar med V2 i mönsterförklaringen. 
På nästa v från RS börjar man sticka tumkilen: Markera på var sida om den mittersta m. Sticka fram till den första markeringen, öka 1 m, sticka fram till den andra markeringen, öka 1 m, sticka varvet ut. Sticka 3 v. Fortsätt öka på detta sätt, efter den 1:a markeringen och före den andra (det blir 2 m mera mellan ökningarna varje gång), vart 4:e v tills tumkilen består av 13 m. Sticka sedan rakt upp tills arbetet mäter 16 (18) cm. Bryt inte arbetstråden. Med en ny trådända stickas ca 10 v över tummens m. Sticka ihop m parvis och dra tråden igenom resterande m. Plocka upp 1 ny m i tumgreppet och sticka vidare tills arbetet mäter 28(30) cm. 
Minska för vantens topp med början på RS: Minskningsvarv: 1 r, *öhpt, sticka till 1 m före mitten, 2 r tillsammans, upprepa från* och sluta med 1 r. Upprepa detta minskningsvarv vartannat tills 15 m återstår. Sticka fram till arbetets mitt, sätt resten av m på en separat sticka och gör en stickad avmaskning (lägg stickorna räta mot räta och sticka ihop 1 m från vardera sticka samtidigt som du maskar av). Sy ihop tummen och vanten med masksöm (se skiss). 

HALSDUK 
Lägg med stickor 5.5 upp 43 m och sticka och sticka mönster. 1:a v = AS och man börjar med V2 i mönsterförklaringen. Sticka 150 cm eller önskad längd. Maska av i mönster. 

BENVÄRMARE 
Lägg med stickor 5.5 upp 57 m och sticka och sticka mönster. 1:a v = AS och man börjar med V2 i mönsterförklaringen. Sticka 30 cm eller önskad längd. Maska av i mönster. Sy ihop med masksöm (se skiss).

Skriv din egen recension
Du recenserar:90316. OMLOTTKOFTA, BENVÄRMARE, HERRTRÖJA, VANTAR, HALSDUK & MÖSSA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!