91199. Tunika med randig sjal

Artnr
91199

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Gästrike 1 tr (100% Ull. Härva ca 100 g = 600 m)
STORLEKAR - TUNIKA XS(S)M(L)XL(2XL)
BRÖSTMÅTT Ca 86(94)102(110)121(132) cm. Plaggets mått.
HEL LÄNGD Ca 76(78)80(82)84(86) cm. Plaggets mått.
ÄRMLÄNGD Ca 44(45)46(47)48(49) cm. Plaggets mått.
STORLEK - SJAL Ca 45 x 150 cm
GARNÅTGÅNG - TUNIKA Ca 150(150)200(200)250(300) g (fg 1: fg 9107)
Ca 15(15)15(15)15(15) g (fg 2: fg 9114)
Ca 15(15)15(15)15(15) g (fg 3: fg 9118)
GARNÅTGÅNG - SJAL Ca 40 g (fg 1: fg 9107)
Ca 30 g (fg 2: fg 9114)
Ca 30 g (fg 3: fg 9118)
STICKOR Tunika: Nr 5 och 6. Sjal: Nr 8
MASKTÄTHET Tunika: Ca 17 m och 24 v slätstickning med stickor nr 6 = 10 x 10 cm.
Sjal: Ca 12 m rätstickning med stickor nr 8 = 10 x 10 cm - Eller anpassa till den grovlek på stickor du behöver ha för
att hålla masktätheten.

FÖRKLARINGAR
Kantm: Sticka den yttersta m i var sida rät alla v.
Öka 1 m: Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.

BAKSTYCKE
Lägg med stickor nr 5 och fg 1 upp 105(112)126(132)147(154) m. Sticka rätstickning i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till stickor nr 6 och slätstickning innanför kantm. När arb mäter 4 cm stickas 1 intagningsvarv enligt följande: 1 rm = kantm, 2 m tillsammans rätt i bakre maskbåge, 18(19)22(23)26(27) rm, 2 m tillsammans i bakre maskbåge, 18(20)22(23)26(27) rm, 2 m tillsammans rätt i bakre maskbåge, 19(20)24(26)29(32)rm, 2 m tillsammans rätt, 18(20)22(23)26(27) rm, 2 m tillsammans rätt, 18(19)22(23)26(27), 2 m tillsammans rätt, 1 rm = kantm. Upprepa intagningsvarvet med 4½(4½)4(4)4(4) cm:s mellanrum ytterligare 6(6)7(7)8(8) ggr. OBS! Det blir 1 m mindre mellan de 2 första och 2 sista intagningarna för varje intagningsvarv och 2 m mindre mellan 3:e och 4:e samt mellan 5:e och 6:e intagningarna, maskorna i mitten är oförändrade alla v så nästa intagningsvarv stickas enligt följande: 1 rm = kantm, 2 m tillsammans rätt i bakre maskbåge, 17(18)21(22)25(26) rm, 2 m tillsammans i bakre maskbåge, 16(18)20(21)24(25) rm, 2 m tillsammans rätt i bakre maskbåge, 19(20)24(26)29(32)rm, 2 m tillsammans rätt, 16(18)20(21)24(25) rm, 2 m tillsammans rätt, 17(18)21(22)25(26) rm, 2 m tillsammans rätt, 1 rm = kantm.
När arb mäter 37(38)39(40)41(42) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 3(3)3(3)3(2½) cm:s mellanrum ytterligare 5(5)5(5)5(6) ggr. Det finns nu 75(82)90(96)105(114) m på stickan. När arb mäter 58(59)60(61)62(63) cm avm i var sida vartannat v 6-2-2-1(7-2-2-1-1)8-3-2-1-1(10-3-2-1-1)11-3-2-1-1-1(12-4-2-2-1-1)m för ärmhålet. När arb mäter 75(77)79(81)83(85) cm avm i var sida vartannat v 7-6(7-7)8-7(8-8)9-9(10-9) m för axeln och var sida stickas för sig. OBS! Samtidigt med första axelavm sätts de mittersta 25(26)28(28)29(30) m på en tråd för nacken. Maska av ytterligare 1 m 1 ggr för nacken.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka som för bakst. När arb mäter 65(67)68(70)71(73) cm sätts de mittersta 15(16)18(18)19(20) m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare vartannat v 2-2-1-1 m för halsen. När arb mäter 75(77)79(81)83(85) cm avm i var sida vartannat v 7-6(7-7)8-7(8-8)9-9(10-9) m för axeln.

ÄRM
OBS! Läs igenom texten innan du börjar. Lägg med stickor nr 5 och fg 1 upp 48(50)52(54)56(58) m. Sticka rätstickning i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till stickor nr 6 och slätstickning innanför kantm. När arb mäter 4 cm minskas 4 m jämnt fördelat över v. Upprepa minskningsvarvet när arb mäter 8 cm.
När arb mäter 10 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 5½(5)4½(4)4(4) cm:s mellanrum tills det finns 52(56)60(64)66(70) m på stickan. OBS! När arb mäter 21(22)23(23)24(25) cm stickas: 8 v med fg 2, 6 v med fg 3, 4 v med fg 1, 4 v med fg 2, 4 v med fg 1, 4 v med fg 3, 4 v med fg 1, 4 v med fg 2. Sticka med fg 1 till arb slut. När arb mäter 43(44)45(46)47(48) cm avm i var sida vartannat v 6-1(7-1)7-1(8-1)8-1(9-1) m för ärmhålet. Sticka 2 v. På nästa v från rätsidan görs 1 int innanför kantm. Int = i början av v: 2 m tillsammans rätt, i slutet av v: 2 m tillsammans rätt i bakre maskbåge. Upprepa intv med 3 v:s mellanrum ytterligare 1(1)2(2)3(3) ggr och med 1 v:s mellanrum 7(8)8(9)8(9) ggr. Sticka 1 v. Gör 1 dubbelint innanför kantm med 1 v:s mellanrum 1 ggr. Dubbelint = i början av v: 3 m tillsammans rätt, i slutet av v: 3 m tillsammans rätt i bakre maskbåge. Maska av rest 16(16)18(18)20(20) m.

MONTERING
Spänn ut delarna efter de i beskrivningen angivna måtten. Fukta dem och låt dem torka. Sy ihop höger axel.
Halskanten: Plocka från rätsidan med stickor nr 5 och fg 1 upp ca 104(104)108(108)112(112) m för halsen. Sticka 5 räta v. Maska av LÖST. Sy ihop vänster axel och halskanten. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Sy i ärmarna.

SJAL
Lägg med stickor nr 8 och fg 1 upp 55 m. Sticka rätstickning (1:a v = avigsidan). Sticka 23 v med fg 1 * 24 v med fg 2, 24 v med fg 3, 24 v med fg 1 * upprepa *-* ytterligare 4 ggr. Maska av löst. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91199. Tunika med randig sjal
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!