91276. BASPLAGG MED RAGLANSKÄRNING FÖR HENNE

Artnr
91276

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Jette Magnussen
Foto: Janne Carlsson
Reproduktion: Soolorado / Sanna Mårdh Castman

GARNKVALITÉ Smilla (32% Premium Akryl, 33% Mohair, 23% Polyester, 12% Polyamid. Nystan ca 50 g = 80 m)
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL)
ÖVERVIDD Ca 86(95)103(111)120(131) cm
HEL LÄNGD Ca 61(63)65(67)70(72) cm
LÄNGD - HALSDUK Ca 15x220(20x220) cm
GARNÅTGÅNG (A-B) Ca 400(450)450(500)550(600) g (plagg A = 17002)
GARNÅTGÅNG (C-D) Ca 400(450)450(500)550(600) g
GARNÅTGÅNG (E-F) Ca 300(350)400(450)450(500) g
GARNÅTGÅNG (G-H) Ca 300(350)400(450)450(500) g (plagg H = fg 17001)
GARNÅTGÅNG (J) Ca 400(450)500(500)550(600) g
GARNÅTGÅNG - HALSDUK Ca 125(150) g (fg 17001 resp. 17002)
STICKOR Nr 4.5 och 5
RUNDSTICKA Nr 4.5, 80 cm till (C,D,G,H) + 40 cm till (A,B,E,F,J)
TILLBEHÖR (C, G) 6(7)7(7)7(7) knappar
TILLBEHÖR (D, H) 5(5)5(5)5(5) knappar
MASKTÄTHET Ca 14-15 m och 20 v slätst på st 5 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att hålla masktätheten.

FÖRKLARINGAR
Kantm: Sticka första och sista m rät på alla varv.
1 ödhpt: Lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade.
2 vr am tills: Byt plats med m 1 och 2 på vänster st och st m avigt tills.
Int från rätsidan: I början av v: Kantm, 1 rm, 2 rm tills. I slutet av v: 1 ödhpt, 1 rm, kantm.
Int från avigsidan: I början av v: Kantm, 1 am, 2 vr am tills. I slutet av v: 2 am tills. 1 db-int: Lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över den stickade.
Ökn: Tag upp tråden mellan m och vrid den, sticka den avig eller rät som det passar i arbetet.
Resår 1: 1:a v: *1 rm, 1 am. * upprepa *-* varvet ut. Alla följande v: Rm över rm, am över am.
Alternativ, resår 2: 1:a v: *2 rm, 2 am*, upprepa *-* varvet ut. Alla följande varv: Rm över rm, am över am.

BAKSTYCKE (A-J)
Lägg upp 63(69)75(81)87(95) m på st nr 4.5. Sticka 6(6)7(7)8(8) cm resår: Kantm, *1 am, 1 rm,* upprepa *-* och sluta med 1 am, kantm (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 5 och slätst. Fortsätt sticka till arb mäter 39(40)41(42)43(44) cm, sluta med ett v från avigsidan. Ärmhål: Maska av 3(4)5(5)5(6) m i början av de 2 nästa v till ärmhål. Raglan: Sticka int till raglan från rätsidan enl följande: Kantm, 1 rm, 2 rm tills, sticka till 4 m återstår på v, 1 ödhpt, 1 rm, kantm. Sticka int till raglan från avigsidan enl följande: Kantm, 1 am, 2 vr am tills, sticka till 4 m återstår på varvet, 2 am tills, 1 am, kantm. Fortsätt sticka int till raglan på varje varv totalt 3(3)4(5)5(6) ggr. Sticka int på vart 3:e v (1:a gången från rätsidan) totalt 6(5)6(5)3(0) ggr, sedan från rätsidan på vartannat v totalt 10(13)12(14)19(24) ggr = 19(19)21(23)23(23) m till nacken, sista v från avigsidan. Sätt de resterande m på en tråd i vila. Arb mäter ca 60(62)64(66)69(71) cm. Modell J: Fortsätt raglanint på vartannat v ytterligare 1(1)1(2)2(2) ggr = 17(17)19(19)19(19) m till nacken, sista v från avigsidan. Sätt de resterande m på en tråd i vila. Arb mäter ca 61(63)65(67)70(72) cm.

FRAMSTYCKE (A,E,J)
Lägg upp och sticka som på bakstycket till ärmhålet.
Ärmhål: Maska av 3(4)5(5)5(6) m i början av de 2 nästa v till ärmhål.
Raglan: Sticka int till raglan i var sida på varje v totalt 3(3)4(5)5(6) ggr. Sticka 2 v, nu stickas int på vart 3:e v (1:a gången från rätsidan) totalt 6(5)6(5)3(0) ggr, sedan på vartannat v totalt 8(11)10(12)17(22) ggr. OBS! Nu stickas modellerna för sig.
Modell A,E: När det är stickat totalt 10(12)12(14)17(20) raglanint = 37(37)41(43)43(43) m, sätts de mittersta 13(13)15(17)17(17) m i vila till hals och var sida stickas färdig för sig. Höger sida: Samtidigt med att raglanint fortsätter stickas ytterligare 5 int mot halsen på varje v enl följande: Avigsidan: Sticka till 4 m återstår på v, 2 am tills, 1 am, kantm. Vänster sida: Stickas lika höger men åt motsatt håll. Rätsidan: Kantm, 1 rm, 2 rm tills, sticka v ut till raglanint.
Modell J: När det är stickat totalt 11(13)13(15)18(21) raglanint = 35(35)39(41)41(41) m, sätt de mittersta 13(13)15(15)15(15) m i vila till hals och var sida stickas färdig för sig. Höger sida: Samtidigt med att raglanint fortsätter stickas ytterligare 4 int mot halsen på varje v ytterligare 1(1)1(2)2(2) ggr. Vänster sida: Stickas som höger, men spegelvänt.

FRAMSTYCKE (B,F)
Lägg upp och sticka som på bakstycket till ärmhålet. Ärmhål: Maska av 3(4)5(5)5(6) m i början av de 2 nästa v till ärmhål.
Raglan: Sticka raglanint i var sida på varje v totalt 3(3)4(5)5(6) ggr. Sticka sedan raglanint på vart 3:e v (1:a gången från rätsidan), totalt 6(5)6(5)3(0) ggr, och sedan från rätsidan på vartannat v totalt 8(11)10(12)17(22) ggr.
V-hals: När det är stickat raglanint totalt 5(5)6(8)10(13) ggr = 47(51)53(55)57(57) m återstår på stickan sätts den mittersta m i vila till V-ringningen. Sticka var sida färdig för sig. Sticka int till V-hals på vart 3:e v totalt 11(11)12(13)13(13) ggr,samtidigt som raglanint fortsätter. OBS! På str där hals och raglanint möts stickas int enl följande: 3 rm tills, eller 1 db-int (= lyft 1m, 2 rm tills, drag den lyfta m över den stickade). Sticka andra sidan lika,men spegelvänt. *Alternativ med 4 cm djupare V-ringning. Samtidigt när det maskas av för ärmhål sätt den mittersta m i vila till V-ringningen. Sticka sedan var sida färdig för sig. Sticka int till V-hals på vart 3:e v totalt 11(11)12(13)13(13) ggr, fortsätt likadant upp till halssidan, samtidigt som raglanint fortsätter.

VÄNSTER FRAMSTYCKE (C,G)
Lägg upp 30(33)36(39)42(46) m på st nr 4.5. Sticka 6(6)7(7)8(8) cm resår: Kantm, *1 am, 1 rm, * upprepa *-* och sluta med 1 am, kantm (1:a v från avigsidan). Byt till st nr 5 och sticka slätst. Fortsätt sticka till arb mäter 39(40)41(42)43(44) cm, sista v från avigsidan.
Ärmhål: Maska av 3(4)5(5)5(6) m till ärmhål.
Raglan: Sticka int till raglan från rätsidan enl följande: Kantm, 1 rm, 2 rm tills. Sticka int från avigsidan enl följande: Sticka till 4 m återstår, 2 am tills, 1 am, kantm. Sticka raglanint på varje v (1:a gången från rätsidan), totalt 3(3)4(5)5(6) ggr. Sticka sedan int på vart 3:e v (1:a gången från rätsidan), totalt 6(5)6(5)3(0) ggr. Sedan på vartannat v totalt 8(11)10(12)17(22) ggr.
Halsringning: När det är stickat totalt 10(12)12(14)17(20) raglanint = 17(17)19(20)20(20) m, sätt de mittersta 5(5)6(7)7(7)m på en tråd eller avmaskningsnål i vila till halsringningen. Samtidigt med att raglanint fortsätter, stickas ytterligare 5 int mot halsen på varje enl följande: Rätsidan: Sticka till 4 m återstår, 1-ödhpt, 1 rm, kantm. Avigsidan: Kantm, 1 am, 2 vr am tills. Sticka v ut till raglanint.

HÖGER FRAMSTYCKE (C,G)
Stickas som vänster, men spegelvänt.

VÄNSTER FRAMSTYCKE (D,H)
Lägg upp 30(33)36(39)42(46) m på st nr 4. 5. Sticka 6(6)7(7)8(8) cm resår: Kantm, 1 rm 1 am, sluta medkantm (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 5 och slätst. Sticka till arb mäter 39(40)41(42)43(44) cm, sista v från avigsidan.
Ärmhål: Maska av 3(4)5(5)5(6) m till ärmhål. Sticka raglanint som på bakstycket. V-ringning: Samtidigt stickas int för V-hals mot mitten: Sticka 1 int på vart 3:e v totalt 0(0)0(1)0(0) ggr, och på vart 4:e v totalt 9(9)10(10)11(11) ggr. Fortsätt likadant upp till halssidan. Sticka int till raglan och V-hals från rätsidan enl följande: Kantm, 1 rm, 2 rm tills,sticka till 4 m återstår, 1- ödhpt, 1 rm, kantm, och från avigsidan stickas: Kantm, 1 am, 2 vr am tills, sticka till 4 m återstår, 2 am tills, 1 am, kantm. Raglan: Sticka int till raglan (1:a gången från rätsidan) på vart 3:e v totalt 3(3)4(5)5(6) ggr. Sticka 2 v. Sticka int på vart 3:e v (1:a gången från rätsidan) totalt 6(5)6(5)3(0) ggr. Sedan på vartannat v totalt 8(11)10(12)17(22) ggr. OBS! På str där hals- och raglanint möts, stickas int som 3 rm tills eller 1 db-ödhpt. Maska av den sista m från avigsidan.

HÖGER FRAMSTYCKE (D, H)
Stickas som vänster,men spegelvänt.

HÖGER ÄRM (A-D,J)
Lägg upp 32(32)34(34)36(36) m på st nr 4. 5. Sticka 6(6)7(7)8(8) cm resår: Kantm, *1 am, 1 rm* upprepa *-* kantm (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 5 och slätst, öka på första v 2(4)4(6)6(8) m jämt fördelade = 34(36)38(40)42(44) m. Öka 1 m i var sida på vart 7:e(7:e)6:e(6:e)6:e(6:e) v enl följ: Kantm, 1 rm, 1 ökn, sticka till 2 m återstår, 1 ökn, 1 rm, kantm, totalt 8(9)10(11)11(11) ggr = 50(54)58(62)64(66) m. Sticka till arb mäter 42(43)43(44)44(45) cm.
Raglan: Maska av 3(4)5(5)5(6) m i början av de 2 nästa v till ärmhål. Sticka int till raglan från rätsidan enl följande: Kantm, 1 rm, 2 rm tills, sticka till 4 m återstår, 1-ödhpt, 1 rm, kantm. Sticka raglanint från avigsidan enl följande: Kantm, 1 am, 2 vr am tills, sticka till 4 m återstår, 2 am tills, 1 am, kantm. Fortsätt sticka raglanint varje v i var sida totalt 3(3)4(5)5(5) ggr. OBS! Nu stickas modellerna för sig.
Modell A-D: Sticka 2 v. Raglanint stickas på vart 3:e v (1:a gången från rätsidan) totalt 7(9)9(9)10(10) ggr, sedan på vartannat v totalt 7(6)6(6)6(6) ggr. Maska av från rätsidan 5,4(5,4)5,4(5,5)4,3,3(4,3,3) m (på vartannat v) samtidigt stickas raglanint i vänster sida på ärmen mot bakstycket på vartannat v ytterligare 1(1)1(2)2(2) ggr.
Modell J: Sticka 2 v. Raglanint stickas på vart 3:e v (1:a gången från rätsidan) totalt 7(9)9(9)10(10) ggr och sedan på vartannat v totalt 8(7)7(7)7(7) ggr. Maska av från rätsidan 4,3(4,3)4,3(4,4)3,3,2(3,3,2) m (på vartannat v), fortsätt samtidigt raglanint i vänster sida av ärmen, mot bakstycket, på vartannat v ytterligare 1(1)1(2)2(2) ggr.

VÄNSTER ÄRM (A-D,J)
Stickas som höger ärm, men spegelvänt.

HÖGER ÄRM (E-H)
Lägg upp 42(46)48(50)50(52) m på st nr 4.5. Sticka 4(4)5(5)6(6) cm resår: Kantm, 1 am, 1 rm (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 5 och slätst, öka på första v 4(4)6(8)10(10) m jämt fördelade = 46(50)54(58)60(62) m. Öka 1 m i var sida på vart 6:e v totalt 2 ggr = 50(54)58(62)64(66) m. Sticka slätst i 4(6)6(8)8(10) v. Raglan: Stickas som till lång ärm (modell A-D).

VÄNSTER ÄRM (E-H)
Stickas som höger ärm, men spegelvänt.

MONTERING (A-J)
Fäst alla trådar. Använd kantm till sömsmån, sy raglansömmarna, samtidigt som ärmarna sys i, ärmens långa raglanint sys mot bakstyckets raglanint och den korta mot framstycket. Sy sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Halskant på tröja med rund hals (A,E): Använd rundst nr 4.5, 40 cm och börja vid bakstyckets högra raglansöm. Sticka bakstyckets vilande 19(19)21(23)23(23) m, sticka upp 24(26)26(27)28(29) m utmed ärm och halskant, sticka halsens vilande 13(13)15(15)15(15) m, sticka upp 24(26)26(27)28(29) m utmed andra sidan av hals- och ärmkant = 80(84)88(92)94(96) m. Sticka runt i resår: 1 rm, 1 am, i 4 cm eller till önskad bredd. Maska av i resår.

Halskant på tröja med V-hals (B,F): Använd rundst nr 4.5, 40 cm och börja vid bakstyckets högra raglansöm. Sticka bakstyckets vilande 19(19)21(23)23(23) m, sticka upp ca 32(34)35(36)37(38) m utmed ärm och V-et (minus alla kantm) sticka den vilande m i V-et rät, ca 32(34)35(36)37(38) m utmed den andra sidan av V-et och ärmen = ca 84(88)92(96)98(100) m. Sticka resår 1 rm, 1 am. Maskan i V-et stickas rät alla v. Int i V-et: Sticka resår till 2 m före V-et, 1 ödhpt, 1 rm (mittmaskan i V-et), 2 rm tills. Sticka int i V-et på vartannat v till resåren mäter 4 cm eller önskad bredd. Maska av i resår. *Alternativ med 4 cm djupare V-hals: Sticka bakstyckets vilande 19(19)21(23)23(23) m, sticka upp ca 38(40)41(42)43(44) m utmed ärm och V-et (minus alla kantm), sticka den vilande m i V-et rät, ca 38(40)41(42)43(44) m utmed den andra sidan av V-et och ärmen = ca 96(100)104(108)110(112) m. Sticka resår 1 rm, 1 am. Maskan i V-et stickas rät alla v. Int i V-et: Sticka resår till 2 m före V-et 1 ödhpt, 1 rm (mittmaskan i V-et) 2 rm tills. Sticka int i V-et på vartannat v till resåren mäter 4 cm, eller önskad bredd. Maska av i resår.

Hals- och framkanter på kofta med rund hals (C,G): Använd rundst nr 4.5, 80 cm och sticka upp från rätsidan utmed höger framkant 72(78)80(82)86(88) m till hörnet vid halskanten, sticka upp 1 m i hörnet och markera den. Hörnmaskan som stickas rät alla v. Sticka halsens vilande 5(5)6(7)7(7) m, sticka upp 24(25)26(27)28(28) m utmed hals- och ärmkant, sticka bakstyckets vilande 19(19)21(23)23(23) m, sticka upp 24(25)26(27)28(28) m utmed ärm-och halskant, sticka halsens vilande 5(5)6(7)7(7) m. Sticka upp 1 m (hörnmaska) markera den, sticka upp 72(78)80(82)86(88) m utmed vänster framkant = 223(237)247(257)267(271) m.
Resår: 1:a v (avigsidan): 1 am, 1 rm sluta med 1 am.
2:a v (rätsidan): 1 rm, 1 am, samtidigt ökas 1 m i hörn maskan, sticka resår till den andra hörnmaskan, öka 1 m, sticka resår v ut och sluta med 1 rm.
3:e v: Stickas som v 1.
4:e v: Höger framkant med knapphål: Sticka 5(4)6(7)6(7) m resår från kanten,*maska av 2 m förknapphål, 11(10)10(10)11(11) m resår*, upprepa *-* totalt 5(6)6(6)6(6) ggr, maska av ytterligare 2 m = totalt 6(7)7(7)7(7)knapphål. Sticka 0(0)0(1)0(1) m till hörnmaskan, öka 1 m före och efter hörnmaskan, sticka resår till den andra hörnmaskan, öka 1 m före och efter hörnmaskan, sticka resår v ut.
5:e v: Sticka rm över rm, am över am. Lägg upp 2 nya m över de avmaskade m till knapphålen.
6:e v: Öka ytterligare 1 m före och efter hörnmaskan. Fortsätt med resår till kanten mäter 4 cm eller önskad bredd. Maska av i resår. Sy i knapparna.

Hals- och framkanter på kofta med V-hals (D,H): Använd rundst nr 4.5, 80 cm och sticka upp från rätsidan utmed höger framkant 54(56)58(58)60(62) m till V-et sticka upp 1 m, markera den (= hörnmaskan, stickas rät alla v). Sticka upp utmed V-et och ärmen ca 39(41)43(46)47(50) m (minus alla kantm), bakstyckets vilande 19(19)21(23)23(23) m, ca 39(41)43(46)47(50) m till den andra framkanten, markera sista m (= hörnmaskan för V-et, stickas rät). Sticka upp ca 54(56)58(58)60(62) m utmed vänster framkant = ca 205(213)223(231)237(247) m.
Sticka resår:
1:a v (avigsidan):
1 am, 1 rm, sluta med 1 am.
2:a v (rätsidan): 1 rm, 1 am, sluta med 1 rm.
3:e v: Sticka som v 1.
4:e v: Höger framkant med knapphål: Sticka 4(5)4(4)5(7) m resår från kanten, *maska av 2 m för knapphål 10(10)11(11)11(11) m resår*, upprepa *-* totalt 4 ggr, maska av 2 m = totalt 5 knapphål, sticka 0(1)0(0)1(1) m till hörnet. Öka 1 m efter hörnmaskan i V-et, sticka resår till den andra hörnmaskan, öka 1 m före hörnmaskan, sticka resår v ut.
5:e v: Sticka resår rm över rm, am över am. Lägg upp 2 nya m över de avmaskade m till knapphål.
6:e v: Öka 1 m i hörnmaskan och fortsätt sticka resår till kanten mäter 4 cm eller önskad bredd. Maska av alla m i resår. Sy i knapparna.

Halskant på tröja med polo (J): Använd rundst nr 4.5, 40 cm och börja vid bakstyckets högra raglansöm. Sticka bakstyckets vilande 17(17)19(19)19(19) m, sticka upp 22(22)22(26)26(26) m utmed hals- och ärmkant, sticka halsens vilande 13(13)15(15)15(15) m, sticka upp 22(22)22(26)26(26) m utmed den andra sidan av hals- och ärmkant = 74(74)78(86)86(86) m. Sticka runt i resår: 1 rm, 1 am, i 17(18)18(18)19(19) cm. Maska av i resår, ej för hårt.

HALSDUK
Lägg på st nr 8 upp 15(20) m. Sticka rätst tills arb mäter ca 220 cm, eller önskad längd. Maska av i rätst.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91276. BASPLAGG MED RAGLANSKÄRNING FÖR HENNE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!