91621. BABYKOFTA MED TUFF MÖSSA

Artnr
91621

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Marita Rolin
Foto: Lasse Åbom
Reproduktion: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Soft Raggi (65% Premium Micro Akryl, 30% Bambu, 5% polyester. Ca 100 g = 268 m)
MASKTÄTHET Ca 24-25 m och 38 v rätst på st 3-3.5 mm = 10 x 10 cm
Ca 27 m och 40 v slätst på st 3 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR–CL 56(68)80(92) cl

KOFTA:
ÖVERVIDD Ca 50(56)60(66) cm
HEL LÄNGD Ca 25(28)32(35) cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 20(20)25(25) g (fg 31210, vit)
Fg 2: Ca 100(150)200(200) g (fg 31207, blå/grön)
TILLBEHÖR 4-5 st knappar

MÖSSA:
OMKRETS Ca 45(45)49(49) cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 40(40)50(50) g (fg 31210, vit)
Fg 2: Ca 15(15)20(20) g (fg 31207, blå/grön)

STICKOR 3-3.5 mm
RUNDSTICKA 3.5 mm, 40 cm
STRUMPSTICKOR 3.5 mm

FÖRKLARINGAR
Vanligen stickas koftor nedifrån och upp, men i detta fall stickar man plagget på tvären i ett stycke. Man börjar längs ena framstycket.

KOFTA
Lägg upp 58(66)74(82) m på st 3.5 mm och sticka 6 v rätst med fg. 1. Byt till fg. 2. Det 7:e v stickas am för att man skall få en slätst rand att fästa knapparna på. Därefter stickas åter rätst till man har 24(24)30(30) v sammanlagt. Sedan fortsätter stickningen enligt följande 6-varvs schema, räknat från nederkanten:
Varv 1: Sticka 46(50)54(58) m
Varv 2: Vänd och sticka tillbaka 46(50)54(58) m
Varv 3: Sticka 52(58)64(70) m
Varv 4: Vänd och sticka tillbaka 52(58)64(70) m
Varv 5: Sticka 58(66)74(82) m
Varv 6: Vänd och sticka tillbaka 58(66)74(82) m.
Genom att sticka på detta sätt får man svängningen kring halsen och samtidigt en dekorativ mönsterrand. Upprepa dessa 6 v till 61(67)73(79) v är stickade allt som allt. Då börjar man med ärmen.
OBS! 4 m runt handled stickas med fg. 1 i intarsiastickn. Sticka från halsen räknat 24(28)32(36) m, lägg upp på samma sticka 34(38)42(46) nya m (d.v.s 30(34)38(42) m med fg. 2 och 4 m med fg.1 och sätt de återstående 34(38)42(46) m på en avm nål. Fortsätt med samma sticksätt som förut och vänd efter 46(50)54(58), 52(58)64(70), och 58(66)74(82) m som schemat ovan anger. På ärmen vänder man dessutom vid 8:e m från ärmens nederkant vart 6:e v, för att ärmen skall bli åtsittande nertill. Därigenom bildas en liten manschett - vill man ha den bredare vänder man i stället vid 10:e m nerifrån. Sticka 76(88)100(112) v och maska sedan av ärmens 34(38)42(46) m. Ta de 34(38)42(46) m på avm nålen plus de 24(28)32(36) m som finns kvar på stickan och sticka bakstycket enligt 6-varvs schemat tills det innehåller 116(128)140(152) v.
Sticka därefter andra ärmen på samma sätt som den första och slutligen det andra framstycket 61(67)73(79) v. Först stickas 41(47)47(53) v enligt 6 varvsschemat. Därefter stickas alla 58(66)74(82) m i vanlig rätst i 12(12)18(18) v.  Det 13(13)19(19):e v som görs i rätst blir då rm från halsen och neråt, nästa v stickas am. I detta aviga v görs 4 knapphål på följande sätt: sticka 12(17)22(27) m, maska av 2 m, sticka 12(1314(15) m, maska av 2 m, sticka 12(13)14(15) m, maska av 2 m, sticka 12(13)14(15) m, maska av 2 m, sticka 2 m. Byt till fg 1. I nästa v som stickas med rm, lägger man upp 2 m vid varje knapphål i stället för de förra v avm. Sticka därefter de 5 sista rät v och avm löst.
Tips! Om Du har svårt att göra en tillräckligt smidig avm kan man använda sig av en sticka 4.5 mm.
Plocka sedan upp ca 74(88)102(116) m i kanten på halsringningen med fg. 1 och sticka ett v rm. Nästa v stickas från rätan avigt, sticka först 9(10)11(12) m, sticka ihop 2 m, sticka 1 m, och åter 2 m samman till 9(10)11(12) m återstår. Sedan stickas ytterligare 3 räta v, därefter avm löst.
Ärmarna sys ihop. Sy i knappar i ena framkanten.

MÖSSA
Lägg med rundst 3.5 och fg. 1 upp 109(109)119(119) m och sticka slätst i 6(6)7(7) cm. Övergå till att sticka randningen, enligt följande: *4 v slätst med fg. 2, 1 varv rät med fg. 1, 1 v avigt med fg. 1*. Upprepa *-*.
När arb. mäter 12(13)13(14) cm minskas 9 m jämnt fördelat på varvet. Vid 13(14)14(15) cm byts till bara fg. 2 och stickas ett hoptagnings v enligt följande: *8 r, 2 tills rät*. Upprepa *-* varvet ut. Sticka 2 varv. Sticka nu hoptagningsv med 1 v mellanrum tills 0 m återstår mellan hoptagningarna. Det blir 1 m mindre mellan hoptagningarna för varje gång (byt till strumpst när maskantalet blir för litet för rundst).
Minska till 8 m och sticka 8 v över dessa 8 m. Tag av garnet och träd tråden genom maskorna, fäst väl.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91621. BABYKOFTA MED TUFF MÖSSA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!