91714. HUNDTRÖJA I JÄRBOMÖNSTER

Artnr
91714

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Alpacka Solo (100 % Alpacka. Nystan ca 50 g = 167 m)
MASKTÄTHET Ca 21-22 m och 28-29 v slätst på st nr 4.5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Passar hund som väger ca 2½-3½ kg
OMKRETS MAGE Ca 34 cm
RYGGLÄNGD Ca 33-34 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 50 g (fg 29109, röd)
Fg 2: Ca 50 g (fg 29106, ljusgrå)
STICKOR Nr 4 och 4.5
STRUMPSTICKOR Nr 4
RUNDSTICKA Nr 4, 40 cm

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas räta alla v.

HUNDTRÖJA
Lägg på st nr 4 med fg 1 upp 32 m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida. Sticka 9 v (1:a v = avigs). Öka på sista v 1 m = 33 m. Byt till st nr 4.5 och sticka slätst med mönster enl diagram. Öka på nästa v från räts 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn vartannat v ytterl 4 ggr = 43 m. Alla utökade m stickas med i mönstret.
Sticka tills arb mäter ca Tik: 11-12 cm / Hane: ca 13-14 cm. Lägg ut 16 nya m i var sida = 16 m i början av v och 16 m i slutet av v. Sticka även dessa m i slätst och utöka mönstret = 75 m. När arb mäter ca 19 cm sticka enl följ: Kantm + 5 m (= magens m), sätt följ 13 m på en tråd att vänta (= hål för framben), sticka 37 m (= ryggens m), sätt 13 m på en tråd att vänta (= hål för framben), sticka 5 m + kantm (= magens m). Sticka nu klart magens 2 delar och ryggen var för sig.

Magen: Stickas med fg 1. Maska av ytterl 1 m för benhålet och sticka sedan rakt tills arb från upplägget mäter ca 11-12 cm. Sätt m på en tråd att vänta.

Ryggen: Fortsätt med mönstret. Sticka rakt i lika många v som på magens delar. Sätt m på en tråd att vänta. Sy ihop sömmen mitt på magen.

Resårkant runt hål för framben: Använd strumpst nr 4 och fg 1 och sätt benhålets vilande maskor på en sticka och plocka sedan från räts upp m runt hålet så att du sammanlagt får 36 m. Fördela på 3 stickor och sticka med en fjärde sticka. Sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv tills resåren mäter ca 4 cm. Maska av i resår. Gör likadant runt andra benhålet.

Halskant: Använd strumpst/rundst nr 4 och fg 1 och sätt magens vilande m på stickan, plocka upp 3 m utmed ena benhålets resårkant (d.v.s. utmed första v på resåren, inte sista v) sätt ryggens m på stickan, plocka upp 2 m utmed andra benhålets resårkant = 52 m på stickan. Sticka resår 2 rm, 2 am i 4 cm. Maska av i resår.

Resårkant runt mage: Börja nedtill på ryggens högra resårkant och plocka med st nr 4 och fg 1 från räts upp m utmed resåren, utmed den raka slätstickade kanten, fortsätt utmed magens kant, och gör samma på andra sidan. Se till att maskantalet blir delbart med 4. Sticka resår 2 rm, 2 am i lika många v som på ryggdelens nederkant. Maska av i resår.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91714. HUNDTRÖJA I JÄRBOMÖNSTER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!