90244. SJAL OCV VANTAR I LOVVIKA

Artnr
90244

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: MJ Design

GARNKVALITÉ Järbo Lovikka 

I stopps sjal med broderat hjärta
i Lovikka Järbo.
Storlek/halsvidd: 30-31 (32-34) 35-37 (38-40) 41-43 cm.
Garnåtgång: 200 (300) 300 (300) 400 gram Järbo Lovikka.
Stickor Nr 6,5. 

Tvåfärgad vante 
Stl:
3-6 år (7-10 år) 11 år - liten dam
(stor dam – liten herr) stor herr.
Garnåtgång:
Färg 1, 100 (100) 100 (100) 100 gram 
Färg 2, 100 (100) 100 (200) 200 gram
Strumpstickor: Nr 5.
Masktäthet: ca 13 maskor x 19 varv = 10 x 10 cm i slätstickning med stickor nr 5. Om måttet inte stämmer byt till grövre eller tunnare stickor. 

Vante med tvåfärgad vikt kant
Storlek: 3-6 år ( 7-10 år) 11 år – liten dam
(stor dam – liten herr) stor herr.
Garnåtgång:
Färg 1, 100 (100) 100 (100) 100 gram 
Färg 2, 100 (200) 200 (200) 300 gram 
Strumpstickor: Nr 5.
Masktäthet: ca 13 maskor x 19 varv = 10 x 10 cm i slätstickning med stickor nr 5. Om måttet inte stämmer byt till grövre eller tunnare stickor. 

Stereovante 
Garnåtgång: 100 gram 
Strumpstickor: Nr 6.
Masktäthet: 13 maskor på 10 cm

 

SJAL
Mosstickning:
Varv 1: * 1 rm, 1 am * upprepa från *-* varvet ut.
Varv 2: På avig m stickas rm, och på rät m stickas am.
Upprepa dessa båda varv fortlöpande.

SJALEN
Lägg med stickor nr 6,5 upp 13 (15) 17 (19) 21 m och sticka mosstickning, se beskrivning ovan, hela arbetet. Efter ett varv ökas 1m i början av varje varv 4 ggr = 17 (19) 21 (23) 25 m. Sticka tills arbetet mäter 18 (19) 20 (21) 22 cm. Sticka 2 rm ur en maska hela varvet ut. Sätt varannan m på en hjälptråd framför arbetet och sticka de återstående 17 (19) 21 (23) 25 m tills arbetet från delningen mäter 15 (16) 17 (18) 19 cm. Sätt nu dessa m på en hjälptråd och spar. Plocka upp m från den första hjälptråden = 17 (19) 21 (23) 25 m, och sticka dessa m så det blir lika högt som det andra = 15 (16) 17 (18) 19 cm. Plocka nu åter igen upp alla m på en och samma sticka men varannan m från den ena hjälptråden och varannan m från den andra hjälptråden. Sticka ihop 2 m rät tillsammans hela varvet ut = 17 (19) 21 (23) 25 m. Fortsätt att sticka rakt i mosstickning tills hela arbetet mäter 88 (94) 101 (108) 115 cm. Minska 1 m i början av varje varv genom att sticka ihop 2 m rät 4 ggr. Maska av.

MONTERING
Sy bort alla lösa trådar och brodera ett hjärta av restgarner på den ena sidan av i stopps kanalen. 

TVÅFÄRGAD VANTE 
HÖGER VANTE
Lägg med strumpstickor nr 5 och färg 1 upp 20 (24) 28 (32) 36 m och fördela dessa m över 4 strumpstickor. Sticka resår 1 rm, 1 am i 6 (7) 8 (9) 10 cm. Byt till färg 2 och sticka fortsättningsvis 3 varv rm, 1 varv am, alternerande (börja med 3 rm varv). När hela arbetet mäter 12 (13) 14 (15) 16 cm märker man ut för tummen på ett rät varv genom att sticka in en tråd i av vikande färg över 4 (5) 6 (7) 8 m på 1:a stickan. Plocka tillbaka dessa m från början igen och fortsätt att sticka som förut ytterligare 5 (7) 9 (11) 13 cm. Nu stickas hoptagning för vantens övre kant på följande sätt med start på 1:a eller 3:e räta varvet i mönstret: Sticka 1 = 1 rm, 2 rm tillsammans, rm resterande m. Sticka 2 = rm tills 3 m återstår, 2 rm tillsammans i bakre mask bågen, 1 rm. Sticka 3 = stickas lika som sticka 1. Sticka 4 = stickas lika som sticka 2. Sticka 1 varv rm utan minskning och fortsätt med vart 4:e varv avigt som förut. Denna minskning görs fortlöpande vart annat varv tills 8 m återstår, då stickas 1 varv rm. Tag av garnet och dra det genom de resterande 8 m från stickorna och lyft av. Dra åt tråden. Sticka vänster vante lika men åt motsatt håll, det vill säga att tummens maskor markeras över de sista m på 4:e stickan.

TUMMEN
Plocka med strumpstickor nr 5 och färg 1 upp 10 (12) 14 (16) 18 m från tumtrådens markering och fördela dessa över 4 strumpstickor. Sticka 1 varv rm. Sedan stickas resår 1 rm, 1 am i 5 (6) 7 (8) 9 cm. Sticka ett hoptagningsvarv genom att sticka ihop 2 m rät tillsammans hela varvet runt = 5 (6) 7 (8) 9 m kvar. Sticka 1 varv rm och tag av tråden, dra tråden genom de resterande m från stickorna och lyft av. Dra åt tråden.

MONTERING
Sy bort alla lösa trådar. 

VANTE MED TVÅFÄRGAD VIKT KANT
Rutmönster:
Varv 1: färg 2, * lyft 1 m avigt, 1 rm * upprepa från *-* varvet ut.
Varv 2: färg 2, rm.
Varv 3: färg 1, * 1 rm, lyft 1 m avigt * upprepa från *-* varvet ut.
Varv 4: färg 1, rm.

HÖGER VANTE
Lägg med strumpstickor nr 5 och färg 1 upp 20 (24) 28 (32) 36 m och fördela dessa över 4 strumpstickor. Sticka 1 varv am. Sticka rutmönster i två färger, se beskrivning ovan, i 5 (6) 7 (8) 9 cm. Vänd arbetet ut och in, fortsätt att sticka med färg 2 i slätstickning, 1:a maskan lyfts utan att stickas. När arbetet från slätstickningen med färg 2 mäter 12 (13) 14 (15) 16 cm märker man ut för tummen genom att sticka in en tråd i av vikande färg över 4 (5) 6 (7) 8 m på första stickan. Plocka tillbaka dessa m från början igen och fortsätt att sticka slätstickning med färg 2 ytterligare 5 (7) 9 (11) 13 cm. Nu stickas hoptagningen för vantens övre del på följande sätt:
Sticka 1 = 1 rm, 2 rm tillsammans, rm resterande m. Sticka 2 = rm tills 3 m återstår, 2 rm tillsammans i bakre mask bågen, 1 rm. Sticka 3 = stickas lika som sticka 1. Sticka 4 = stickas lika som sticka 2. Sticka 1 varv rm, utan minskning. Denna minskning görs fortlöpande vart annat varv tills 8 m återstår. Sticka 1 varv rm. Tag av garnet och dra det genom de 8 återstående m på stickorna och lyft av dessa. Dra åt garnet. Sticka vänster vante lika men åt motsatt håll, det vill säga att tummens maskor markeras över de sista m på 4:e stickan.

TUMMEN
Plocka med strumpstickor nr 5 och färg 1 upp 10 (12) 14 (16) 18 m från tummens markeringstråd. Sticka slätstickning i 5 (6) 7 (8) 9 cm. Sticka ett hoptagningsvarv för tummens övre del genom att sticka ihop 2 m tillsammans hela varvet runt = 5 (6) 7 (8) 9 m kvar. Sticka 1 varv rm. Tag av garnet och dra det genom de återstående m från stickorna och lyft av dessa. Dra åt garnet.

MONTERING
Sy bort alla lösa trådar. 

STEREOVANTE
HÖGER VANTE
Lägg upp 30 maskor. Fördela maskorna jämnt över stickorna på första varvet. Alla maskor stickas räta alla varv. Sticka 5 cm. Vänd stickningen ut och in så att avigsidan kommer ut. Fortsätt att sticka 6 cm. Sticka en likadan mudd till. Har du inte en dubbel uppsättning stickor kan du sätta över första muddens maskor på avmaskningsnålar. Maska av 9 maskor på båda muddarna. Fördela resterande maskor jämnt på 4 stickor. Sticka vidare tills vanten mäter 20 cm. Minska genom att sticka 2 maskor tillsammans i början på varje sticka tills 20 maskor återstår. Sticka 2 maskor tillsammans i början på varje sticka tills 20 maskor återstår. Sticka ihop alla maskor 2 och 2 tills 8 maskor återstår. Klipp av garnet och sy genom alla maskorna. Drag till garnet. Trä in garnet på avigsidan och fäst noga. Sy ihop de avmaskade maskorna från avigsidan och fäst garnet. Fäst startändarna. Rugga upp vantdelen med en borste. Det går lättare att rugga upp om du först håller vanten över ånga. Brodera kors på muddarna. Klipp till 3 stycken 50 cm långa garnbitar. Sätt fast garnbitarna i överkanten med ett lärkhuvud. Gör en fläta och knyt fast lite av det färgade garnet.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90244. SJAL OCV VANTAR I LOVVIKA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!