91840. OS-VANTEN

Artnr
91840

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Maja Karlsson
Foto: Maja Karlsson

STORLEK: Dam
VANTENS HÖJD: 25 cm
VANTENS BREDD: 11 cm
GARNLéttlopi (100 % isländsk ull, 50 g = 100 m)
GARNÅTGÅNG: Färg 1 (Nr 10051): 50 gram, Färg 2 (Nr 11402): 50 gram
STRUMPSTICKOR: 3 och 3,5 mm
MASKTÄTHET: 22 m x 26 v = 10 x 10 cm i slätstickning på sticka 3,5 mm

FÖRKLARINGAR 
Ö1mu = Öka 1 maska under. 

HÖGER VANTE 
Med strumpstickor 3 mm och färg 1: Lägg upp 48 maskor och fördela dem jämnt över 4 strumpstickor. (12 + 12 + 12 + 12 m).
Sticka runt i resår (2 rm, 2 am) i 5 cm.
Byt till strumpstickor 3,5 mm. Fortsättningsvis stickas slätstickning. (Räta varv samtliga varv vid rundstickning.)
Sticka 1 inledande varv där varannan maska stickas med färg 1 och varannan med färg 2.
Med färg 2: Sticka sedan 5 varv. 

TUMKIL
Ökningsvarv 1: Sticka räta maskor samtidigt som du ö1mu i den 3:e och 5:e maskan på sticka 3.
Sticka 1 rätt varv.
Ökningsvarv 2: Sticka räta maskor samtidigt som du ö1mu i den 3:e och 7:e maskan på sticka 3.
Sticka 1 rätt varv.
Ökningsvarv 3: Sticka räta maskor samtidigt som du ö1mu i den 3:e och 9:e maskan på sticka 3.
Sticka 1 rätt varv.
Ökningsvarv 4: Sticka räta maskor samtidigt som du ö1mu i den 3:e och 11:e maskan på sticka 3.
Sticka 1 rätt varv.
Ökningsvarv 5: Sticka räta maskor samtidigt som du ö1mu i den 3:e och 13:e maskan på sticka 3.
Sticka 1 rätt varv.
Ökningsvarv 6: Sticka räta maskor samtidigt som du ö1mu i den 3:e och 15:e maskan på sticka 3.
Sticka 1 rätt varv.
Sticka 26 m, flytta över tumkilens 15 m till en maskhållare eller en garnände, lägg upp 3 nya maskor bakom tummen, sticka rm varvet ut.
Sticka 4 varv.
Sticka mönster enligt diagram. (Repetera maska 1-24 varvet runt i 18 varv.)

Med färg 1: Sticka 5 varv.
Påbörja minskningar för vantens överdel:
Minskningsvarv: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade, sticka resten av m på sticka 1, sticka rm till 3 m återstår på sticka 2, 2 rm tills, 1 rm, 1 rm, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över den stickade, sticka resten av m på sticka 3, sticka till 3 m återstår på sticka 4, 2 rm tills, 1 rm = 4 m har minskats
Upprepa minskningsvarvet vartannat varv totalt 3 ggr, och sedan varje varv till 8 maskor återstår. Klipp av garnet och dra garnänden igenom resterande maskor. 

TUMME
För över de 15 maskorna till 4 strumpstickor och sticka runt. På 1:a varvet plockas 3 nya maskor upp på baksidan av tummen = 18 m.
Sticka sedan rm till tummen mäter 5,5 cm.
Minska enligt samma princip som på vantens överdel, men minska på varje varv direkt tills 10 m återstår. Klipp av garnet och dra garnänden igenom resterande maskor.
Fäst lösa trådar. 

VÄNSTER VANTE
Sticka enligt beskrivning för höger vante, men spegelvänd diagrammet genom att sticka från vänster till höger, istället för från höger till vänster. Påbörja tumkilen i den 3:e och 5:e maskan från slutet räknat av sticka 4. Öka sedan enligt samma princip som på höger vante men räkna från slutet av sticka 4 istället för från början av sticka 3.
Fäst lösa trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91840. OS-VANTEN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!