91814. MAGDALENASOCKAN

Artnr
91814

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Linda Brodin
Foto: Maja Karlsson

GARNKVALITÉ Mellanraggi (75 % Ull ”superwash”, 25 % Polyamid. Ca 100 g = 260 m)
MASKTÄTHET Ca 24 m slätst på st 2,5 mm = 10 x 10 cm.
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR 34-36 (37-39) 40-42
FOTENS LÄNGD Ca 21-22½ (23-24½) 25-26½ cm (mät enligt skissen)
SOCKFOTENS LÄNGD Ca 21 (23) 25 cm
SOCKANS OMKRETS Ca 19 (20) 21 cm
SKAFTETS LÄNGD Ca 15 (16½) 18 cm (mätt från vristen, efter hälpartiet)
GARNÅTGÅNG ca 90 (100) 110 g
STICKOR 2,5 mm (rundsticka 80 cm för magic loop alt. strumpstickor)

FÖRKLARINGAR
Vill du ha mönster även på baksidan, se sista stycket hur du kan anpassa mönstret i eller efter hälen.
Vill du anpassa fotens längd mer exakt, se www.jarbo.se/fruntimmerssockan-del-4
Judy´s magic cast on och magic loop: Se vår instruktionsfilm på Youtube.com (sök på Järbo Garn).
Stickar du med rundsticka (magic loop): Sticka 1 = ovansidan, sticka 2 = undersidan.
Stickar du på strumpstickor: Uppläggningen görs med 2 strumpstickor, på samma sätt som på rundsticka, och 1:a v stickas med en 3:e st. På 2:a v är det lämpligt att fördela m över 4 stickor. Sticka 1 + 2 = ovansidan och nämns som ”sticka 1” i texten, sticka 3 + 4 = undersidan och nämns som ”sticka 2”.
Öka 1 m (på tån): Sticka 2 rm i samma m, genom att sticka 1 i främre + 1 i bakre mb.
1 öhpt (överdragshoptagning): Lyft 1 m som om du skulle sticka den rät, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade.
Öka1v (öka 1 m åt vänster): Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre mb.
Öka1h (öka 1 m åt höger): Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka bakifrån och sticka den rät.
Lyft 1 am: Flytta 1 m från vänster till höger sticka som om du skulle sticka den avig (med garnet framför arbetet).
Lyft 1 rm: Flytta 1 m från vänster sticka till höger sticka som om du skulle sticka den rät (med garnet bakom arbetet).
2 vr am tills (2 vridna aviga maskor tillsammans): (Lyft 1 rm) 2 ggr, sätt tillbaka maskorna vridna på vänster sticka och sticka ihop dem avigt i bakre mb, se vår instruktionsfilm på Youtube.com (sök på Järbo Garn), alt. sticka 2 am tills.
Fäst osynligt: Se www.jarbo.se/blog.


Lägg upp 22 (22) 26 m på 2 stickor, 11 (11) 13 m per sticka, med Judy´s magic cast on, se förklaringar.
Varv 1: *Sticka 1 rm, öka 1 m, sticka rm till 2 m återstår på stickan, öka 1 m, sticka 1 rm*, upprepa *-* på sticka 2.
Varv 2: Rm.
Upprepa varv 1 och 2 till du har totalt 50 (54) 58 m = 25 (27) 29 m på vardera st. Maska 1-25 (1-27) 1-29 = ovansida, maska 26-50 (28-54) 30-58 = undersida.

FOT
Sticka enligt diagram A, B och C på ovansidan och slätstickning på undersidan (börja på varv 1 och upprepa varv 17-24) till sockan mäter ca 14½ (15½) 17 cm (eller eget mått, se förklaringar). 

HÄLKIL
Nu stickas ökningar för hälkilen på undersidan, men fortsätt sticka varvet runt, ovansidan stickas som tidigare.
Varv 1: 1 rm, öka1v, sticka rm fram till 2 m återstår, öka1h, 1 rm.
Varv 2: Rm.
Tips: Lägg ökningsvarven på samma varv som ovansidans spetsmönstervarv, så är det lätt att komma ihåg.
Upprepa varv 1 och 2 till du har 49 (53) 57 m på undersidan.

HÄLKAPPA
Nu stickas hälkappan i slätstickning fram och tillbaka med kortvarv. Sätt en markör i den mittersta m på undersidan.
Nästa varv: Ovansida: Fortsätt med mönstret. Undersida: Sticka rm t.o.m. markörens m, 2 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd.
Nästa varv (avigsidan): Lyft 1 am (spänn garnet), sticka am t.o.m. markörens m, 2 am, 2 vr am tills, 1 am, vänd.
*Nästa varv (rätsidan): Lyft 1 rm (spänn garnet), sticka rm fram till 1 m före ”glappet”, sticka 2 rm tills (=m före och m efter glappet), 1 rm, vänd.
Nästa varv (avigsidan): Lyft 1 am (spänn garnet), sticka am fram till 1 m före ”glappet”, 2 vr am tills (=m före och efter glappet), 1 am, vänd.*
Upprepa *-* till du har 1 m kvar efter hoptagningen på ett varv från avigsidan, vänd.
Nästa varv (rätsidan): Lyft 1 rm (spänn garnet), sticka rm till 2 m återstår, 2 rm tills.
Nästa varv: Fortsätt sticka hela varv, ovansidan som förut, på undersidan stickas de 2 första m rm tills, sedan slätstickning.
Du har nu åter 25 (27) 29 m på undersidan.

SKAFT
Sticka runt, med mönster som förut på framsidan och slätstickning eller mönster även på baksidan, se anpassningstips längst ner. När skaftet mäter ca 10 (11) 12 cm, avsluta med varv 24 i diagrammet, fortsätt med diagrammets varv 25-26, sedan anpassas mönstret inför resåren, enligt följande:
Varv 1: *Sticka 2 (0) 2 rm tills, 1 (3) 2 rm, 1 (2) 2 am, 9 rm, öka1h, 8 rm, 1 (2) 2 am, 1 (3) 2 rm, 1 (0) 1 öhpt*, upprepa *-* på nästa sticka = totalt 48 (56) 56 m = 24 (28) 28 m per sticka).
Varv 2: *Sticka 2 (3) 3 rm, 1 (2) 2 am, 18 rm, 1 (2) 2 am, 2 (3) 3 rm*, upprepa *-* på nästa sticka.
Varv 3: Resår: *1 (0) 0 rm, 2 (1) 1 am, (2 rm, 2 am) 5 (6) 6 ggr, 1 (2) 2 rm, 0 (1) 1 am*, upprepa *-* på nästa sticka.
Sticka resår som varv 3 i ca 5 (5½) 6 cm.

Maska av elastiskt: Sticka 1 rm, *1 am, håll garnet framför arbetet och sätt tillbaka båda m på vänster sticka (utan att vrida dem), sticka dem 2 am tills = 1 m på höger sticka*, upprepa *-* totalt 2 ggr.
*Sticka 1 rm, håll garnet bakom arbetet och sätt tillbaka båda m på vänster sticka, sticka 2 rm tills i bakre maskbågarna = 1 m på höger sticka*, upprepa *-* totalt 2 ggr.
Fortsätt sticka och maska av på detta vis till du har 1 m kvar. Ta av garnet och fäst osynligt.

BAKSIDAN
Vill du få in mönstret även på baksidan av skaftet, så kan du välja en lätt variant eller några mer krävande sätt. Sockan på bilden är den mer krävande varianten. Det beror på att mönstret går ner en bit i hälkappan samt synkar mönstret så att baksidan kommer ikapp mönstret på framsidan och att de på varv 17 är på samma rad.

LÄTT VARIANT 1
Sticka färdigt hälpartiet helt och hållet. Sticka sedan slätstickning på baksidan till nästa gång framsidans mönster är på varv 17 i diagrammet. På samma varv börjar du då med diagrammets varv 1 över baksidans m.

LÄTT VARIANT 2
Börja diagrammet på baksidan på samma varv som framsidan befinner sig i när hälen är klar, oavsett var i mönstret det är.

MEDEL
Om du inte bryr dig om ifall mönstret på baksidan synkar framsidans, så kan du ju börja med diagrammet när du vill på baksidan. Men det blir lite mer att hålla reda på när fram och bak inte är på samma rad i diagrammet. Om du börjar på hälkappan: Tänk på att börja på ett varv från rätsidan och att den mittersta am i diagrammet blir rm från avigsidan.

AVANCERAD
Här får du helt enkelt räkna baklänges vilket varv på hälkappan du ska börja med diagrammet för att hamna i fas med framsidan.

EXEMPEL
Sockan på bilden, storlek 34-36:
Sista v före hälkappan = varv 18 i diagrammet.
Efter hälkappan, vid 3 sidmaskor kvar på ett varv från avigsidan (efter hoptagning, 1 am), påbörjas diagrammet på baksidan. Baksidan har då 31 m. Nästa varv (från rätsidan): Diagram B varv 1 över de mittersta 5 m, hoptagning som vanligt, 1 rm (=28 m), vänd. Nästa varv (från avigsidan): Diagram B varv 2 över den mittersta m, hoptagning som vanligt, 1 am (=27 m), vänd. Nästa varv (från rätsidan): Diagram B varv 3 över de mittersta 7 m, hoptagning som vanligt (=26 m), fortsätt med ovansidan = varv 19. OBS! Varvets start flyttas nu till att börja med undersidan. Nästa varv: Sticka de 2 första m rm tills (= 25 m), fortsätt runt enligt diagrammet, både bak och fram. Nästa varv: Lägg till hålmönstret i sidorna (diagram A och C, varv 5) även på baksidan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91814. MAGDALENASOCKAN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!