91834. VÅRSOCKAN

Artnr
91834

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Maja Karlsson
Foto: Maja Karlsson

GARNKVALITÉ: Alegria från Manos Del Uruguay - Färg 1: 14751 Färg 2: 14759 
GARNALTERNATIVJunior RaggiBambu Raggi, Miniraggi
GARNÅTGÅNGCa 50 (60) 70 gram av färg 1, Ca 20 (25) 30 gram av färg 2. 
STORLEK36/37, 38/39, 40/41
SOCKANS LÄNGD: 23 (24) 25 cm (Osträckt)
SOCKANS OMKRETS: 18 (20) 22 cm (Osträckt)
STRUMPSTICKOR: 2,5 mm
MASKTÄTHET: 30 m x 40-42 v = 10 x 10 cm

FÖRKLARINGAR
FLÄTUPPLÄGGNING: Följ denna bildbeskrivning

FALSKA FlÄTOR
(Stickas över 4 m): 
Varv 1: 1 am, 2 rm, 1 am.
Varv 2: 1 am, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 am.
Varv 3: 1 am, 3 rm, 1 am,
Varv 4: 1 am, lyft 1 m, 2 rm, drag den lyfta m över de 2 rm, 1 am.
Varv 5: 1 am, 2 rm, 1 am.
Upprepa varv 2-5 fortsättningsvis. 

SKAFT 
Lägg upp 60 (64) 72 maskor med s.k. Flätuppläggning (se info ovan).
Med färg 2:
Sticka fortsättningsvis runt: Först 1 varv med räta maskor. Fördela samtidigt maskorna jämnt över 4 strumpstickor.
Sedan resår (2 rm, 2 am) i totalt 10 varv.
Sockan stickas därefter i slätstickning (=räta maskor vid rundstickning), om inget annat anges.
Sticka 2 varv. (OBS! För storlek 38/39 ökas 2 m jämnt fördelade över det första av de två varven.)
Sticka mönster enligt diagrammet nedan. 

Med färg 1: Sticka 1 rätt varv.
Placera in de falska flätorna på det följande varvet så här: 1 rm, falsk fläta över 4 m, 4 (5) 6 rm, falsk fläta över 4 m, 4 (5) 6 rm, falsk fläta över 4 m, 4 (5) 6 rm, falsk fläta över 4 m, 8 (9) 10 rm, falsk fläta över 4 m, 8 (9) 10 rm, falsk fläta över 4 m, 7 (8) 9 rm.
Sticka enligt beskrivningen för falska flätor i totalt 9 varv (= Varv 1-5, varv 2-5). 

HÄLKAPPA  
Fortsätt att sticka falska flätor med samma placering som tidigare och genom att upprepa varv 2-5, men börja också parallellt med detta att öka för hälkappa, så här:
Varv 1, hälökning: Sticka ovansidans maskor som tidigare, 1 rm, öka1v, sticka undersidans maskor som tidigare till 1 m återstår, ök1h, 1 rm.
Varv 2, hälökning: Sticka rm och falska flätor som tidigare.
Upprepa denna ökning till du har 58 (63) 70 maskor på undersidan.
OBS! På de två sista ökningsvarven stickas inte längre de falska flätorna på undersidan av sockan, utan samtliga maskor stickas räta.

HÄL 
Nu ska hälen formas med hjälp av kortvarv.
Sticka först ovansidan enligt tidigare instruktion, med rm och falska flätor. Sedan stickas hälen fram och tillbaka i kortvarv så här:
Sätt en markör mellan undersidans 2 mittersta m. (OBS! På storlek 38/39 placeras 2 markörer om den mittersta maskan.)
Nästa kortvarv (rätsida): Sticka rm fram till markören (den bortre markören för strl 38/39), sedan 2 rm, 2 rm tills, 1 rm.
Nästa kortvarv (avigsidan): Vänd och lyft 1 am samtidigt som du spänner garnet, sticka am fram till och med markören (den bortre markören för strl 38/39), sedan 2 am, 2 vr am tills, 1 am.
*Nästa kortvarv (rätsidan): Vänd och lyft 1 rm (spänn garnet), sticka rm fram till 1 m före glappet som blev av vändningen, sticka ihop m före och m efter glappet: 2 rm tills, sedan 1 rm.
Nästa kortvarv (avigsidan): Vänd och lyft 1 am (spänn garnet), sticka am fram till 1 m före glappet, sticka ihop m före och efter glappet 2 vr am tills, 1 am, vänd.*
Upprepa *-* till du har 1 m kvar efter hoptagningen på ett varv från rätsidan, sticka den m rät, men vänd inte.
Nästa varv: Ovansida: Slätstickning samt falska flätor. Under-/baksida: 1 rm, 2 rm tills (för extra finish, sticka 1:a m i främre och 2:a m i bakre mb), rm fram till 2 m återstår, 2 rm tills.
Nästa varv: Ovansida: Slätstickning samt falska flätor. Undersida: Sticka 2 rm tills, sedan rm varvet runt.
Du har nu återigen 30 (33) 36 m på undersidan = totalt 60 (66) 72 m och hälen är klar! 

FOT 
Sticka rakt i slätstickning med falska flätor på ovansidan i ytterligare 7,5 (8,5) 9,5 cm. Sticka sedan 1 rätt varv. 

TÅ 
Sticka enligt diagrammet nedan. 
Med färg 2: Sticka 1 rätt varv.
Minskningsvarv: 1 rm, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade, sticka rm till 3 m återstår på sticka 2, 2 rm tills, 1 rm, 1 rm, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade, sticka rm till 3 m återstår på sticka 4, 2 rm tills, 1 rm = 4 maskor har nu minskats.
1 rätt varv.
Upprepa minskningsvarvet vartannat varv till totalt 16 (18) 20 maskor återstår. Ta av garnet men låt maskorna sitta kvar på stickorna och lämna en garnände att sy med. Sy ihop de resterande maskorna med hjälp av grafting/maskstygn.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91834. VÅRSOCKAN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!