Läser in...

Värmande mössa och pannband

Designer: Berit Lindberg
Foto: Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 92031

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Mira (100 % Extra fin merinoull. ’SW’. Ca 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET Ca 22 m x 28 v dubbel moss-st på st 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

PANNBAND
BREDD Ca 13 cm
OMKRETS Ca 52 cm
GARNÅTGÅNG Ca 50 g (fg 46125, rosa)
STICKOR 4 mm

MÖSSA
STORLEKAR A: kort modell (B: lång modell)
LÄNGD Ca 30 (38) cm, med uppvikt resårkant: ca 19-24, (27-31) cm (beroende på hur mycket man viker upp kanten)
OMKRETS Ca 52–55 (52-55) cm
GARNÅTGÅNG Ca 75 g (125) g (fg 46121, blå / 46104, grå)
STRUMPSTICKOR 4 mm
RUNDSTICKA 3,5, 40 cm och 4 mm, 40 eller 60 cm

Plaggtyp Mössor, Pannband

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm