Läser in...

Virkad jacka

Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 91647

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Tropik (50 % bambu, 25 % bomull, 25 % akryl. Nystan ca 50 g = 123 m)
MASKTÄTHET Fram-och bakstycken: Ca 20 m och 10 v = 10 x 10 cm
Ärmar: Ca 22 m och 12 v = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR S(M)L
ÖVERVIDD Ca 84(94)104 cm
LÄNGD Ca 53(55)58 cm
GARNÅTGÅNG Ca 400(450)500 g (fg 55010)
VIRKNÅL Nr 3.5
b 1 hyska + hake

Typ av handarbete Virkning
Plaggtyp Jackor

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm