Läser in...

Höstfägring - virkad sjal

Höstfägring är en sjal uppbyggd av olika färgblock med varierande mönster. Vi kommer att använda ett annorlunda (och kanske helt nytt?) sätt att virka en triangelsjal. Sjalen passar väldigt bra att bära runt halsen en kylig höstdag men blir också stor nog att svepa runt axlarna. Höstfägring har varit en virkalong för Järbo.

Välj din storlek Storleksguide

Höstfägring - virkad sjal

Höstfägring är en sjal uppbyggd av olika färgblock med varierande mönster. Vi kommer att använda ett annorlunda (och kanske helt nytt?) sätt att virka en triangelsjal. Sjalen passar väldigt bra att bära runt halsen en kylig höstdag men blir också stor nog att svepa runt axlarna. Höstfägring har varit en virkalong för Järbo.

Version: 1
Artikelnummer: 91847

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Llama Silk (70% Mjuk babylama, 30% Mullbärssilke, nystan: Ca 50 g = 165 m)
MASKTÄTHET
Ca 23 stolpar x 12 v = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV
Nova Eko, Junior
STORLEK
ca 180 x 50 cm efter blockning
VIRKNÅL 4 mm

GARNÅTGÅNG 
Fg A:
Ca 50 g (fg 12214)
Fg B: Ca 50 g (fg 12218)
Fg C:
Ca 50 g (fg 12215)
Fg D: Ca 50 g (fg 12207)

Specialmaskor

v-maska (vm): En v-maska (även kallad v-stitch) är två stolpar med en luftmaska emellan, båda stolparna virkas i samma maska och formar då ett v.
När du virkar i en v-maska så virkar du runt luftmaskan mellan stolparna.
Eftersom en v-maska är en grupp av 3 maskor så har den maskantalet 3 vid räkning av maskor.

2 stolpar tillsammmans (2 st tills): Gör ett omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen. Omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de 3 sista öglorna.

Symboler
** – Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning.
() - maskor inom parenteser virkas i samma maska.

Allmänt
Vänd arbetet efter varje varv.
Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet.
Färgbyte görs genom att göra sista genomdraget på maskan före färgbytet med den nya färgen.
Om maskan att virka i är en lm eller lmb så virkas det runt lm/lmb.

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm