Läser in...

Babyoverall med specialmuddar

Designer: Katarina Segerbrand
Version: 1
Artikelnummer: 5-03

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Gästrike 2 tr
GARNALTERNATIV Junior Raggi, Järbo 8/4.
STORLEKAR/ÅR (Prematur) 1-4 (4-9) 9-18 mån
STORLEKAR/CENTILONG (-50) 56/62 (68/74) 80/86 cl
ÖVERVIDD 56 (58) 64 (78) cm
INNERBEN LÄNGD Ca 15 (20) 25 (30) cm (kontrollera längd efter uppstickningen)
ÄRMLÄNGD Ca 16 (18) 22 (26) cm (exl uppvikning)
GARNÅTGÅNG Ca 300 (300) 350 (400) g
STICKOR Nr 3
TILLBEHÖR 5 knappar
MASKTÄTHET Masktäthet: 27 m slätst. på st 3 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst byt till tunnare stickor

Garn Gästrike 2tr
Plaggtyp Jackor, Byxor

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm