Läser in...

Babysockor med matchande mössa

Designer: Järbo
Foto: Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 91744

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Llama Silk (70% Mjuk babylama, 30% mullbärssilke. Ca 50 g = 165 m.)

SOCKOR:
MASKTÄTHET Ca 28 m x 40 v slätst på st 2.5 = 10 x 10 cm
STORLEKAR 0–3 (6–9) 12–15 (18–24) mån
GARNÅTGÅNG Ca 15 (20) 20 (25) g (fg 12209)
STRUMPSTICKOR 2.5 mm

MÖSSA:
MASKTÄTHET Ca 26 m x 34 v slätst på st 3 = 10 x 10 cm
STORLEKAR 1-3 (3-6) 6-9 (9-12) 12-18 mån
GARNÅTGÅNG Ca 20 (20) 25 (25) 30 g (fg 12209)
STRUMPSTICKOR 3 mm
RUNDSTICKA 3 mm, 40 cm
TILLBEHÖR 6 st markeringsringar

Garn Llama Silk
Plaggtyp Mössor, Sockor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm